Aftaler og abonnementer

Abonnementsvilkår

Når du tegner et abonnement på fx mobil, avis, bogklub eller fitness, har du en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået på nettet. Læs om fortrydelsesret, bindingsperiode og opsigelse.

Abonnementsvilkår

Virksomheden skal tydeligt oplyse om alle omkostninger, der kan være forbundet med at købe abonnementet. Fx skal det tydeligt fremgå, hvis der kommer et gebyr oven i prisen på abonnementet. Det kan fx være et installationsgebyr, et betalingsadministrationsgebyr mm.

Hvis gebyret er uundgåeligt, skal det indregnes i abonnementets pris.

Abonnementer på nettet

Når du tegner et abonnement via nettet eller din mobiltelefon, har du krav på at få en række oplysninger fra virksomheden om blandt andet din ret til at fortryde og vilkår for betaling, levering og opsigelser.

Ofte er det sådan, at du i forbindelse med bestillingen af et prøveabonnement faktisk tegner et fortløbende abonnement – altså siger ja til et medlemskab, som løber, indtil du opsiger det. Læs derfor grundigt, hvad du forpligter dig til, og hvordan du kan opsige en eventuel løbende aftale.

Opdager du, at der uden dit samtykke er blevet trukket et beløb fra din konto, eller at virksomheden fortsætter med at hæve penge, så gør følgende:

 1. Kontakt straks virksomheden, og påpeg, at du ikke har indgået en aftale om et abonnement, eller at du har opsagt abonnementet.

 2. Klag skriftligt, fx per mail, og gem en kopi af din klage som dokumentation.

 3. Vil virksomheden ikke betale pengene tilbage, så kontakt din bank, som i en række tilfælde kan føre pengene tilbage til din konto.

 4. Kan du ikke få løst problemerne ved at henvende dig til virksomheden, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om en dansk virksomhed, og hvis abonnementet har kostet mere end 1.050 kroner.

 5. Er firmaet hjemmehørende i et af de andre EU-lande, Norge eller Island, kan du henvende dig til Forbruger Europa.

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Gå til Forbruger Europa

 

 

Børn og unge under 18 år må ikke på egen hånd købe på kredit eller tegne abonnementer

Tydelige oplysninger

Når du tegnet et abonnement via nettet eller din mobiltelefon, har du krav på at få en række oplysninger fra virksomheden om blandt andet din ret til at fortryde og vilkår for betaling, levering og opsigelser.

Oplysningerne skal du have allerede inden du indgår aftalen, og du skal efterfølgende have dem tilsendt i en form, du kan gemme, fx en mail. Det er ikke nok, at det står på virksomhedens hjemmeside. Du kan til enhver tid bede om at få tilsendt aftalevilkårene på papir.

Fortrydelsesret

Når du tegner et abonnement på fx mobil, avis, bogklub eller fitness, har du en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået på nettet.

Ifølge forbrugeraftaleloven har du en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg, fx på nettet eller uden for fast forretningssted.

Har du købt en vare på nettet, fx et tidsskriftabonnement, løber fristen, fra du modtager den første forsendelse.

Har du via nettet bestilt en ydelse eller vare, der skal tilpasses specielt til dig, fx medlemsskab af et fitnesscenter eller et mobilabonnement, løber fristen, fra du indgik aftalen.

Når det gælder ydelser eller specielt tilpassede varer, kan du give dit samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, selvom de 14 dage endnu ikke er gået. Det kan du fx komme ud for, hvis du ønsker at tage medlemsskabet eller abonnementet i brug, inden fortrydelsesfristen er udløbet. I sådanne situationer kan sælgeren - fx fitnesscentret - kræve, at du udtrykkeligt anmoder om det, og at du også anerkender, at du ikke længere har fortrydelsesret derefter. Fitnesscentret skal herefter sende dig en bekræftelse på det.

Vær opmærksom på, at fortrydelsesretten regnes i hele dage. Hvis du afgiver din bestilling fx mandag den 1., har du en frist til og med mandag den 15. Falder den sidste dag på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Generelt kan du opsige en løbende aftale efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Du vil altså være bundet af aftalen i maksimalt 6-7 måneder afhængig af, hvornår på måneden aftalen er indgået.

Der er dog flere undtagelser:

 • Aftaler, hvor den samlede pris maksimalt er 2.000 kr., der betales fuldt ud inden 14 dage, og hvor varen eller ydelsen leveres inden for 1 år. Det kan fx være et årskort til en forlystelsespark.

 • Aftaler, der koster mere end 20.000 kr., og hvor virksomheden, for at kunne levere ydelsen, skal afholde engangsomkostninger, der overstiger prisen for 6 måneders levering. Eller der vil være en værdiforringelse af samme størrelse.
  Det kan fx være en aftale om leasing af en ny bil. Aftaler af denne type kan opsiges efter 11 måneder med en varsel på 1 måned.

 • Aftaler, der er omfattes af en særlov.
  Det kan fx være en aftale om en forsikringsaftale.

Ønsker du at forlænge din aftale om fx et medlemskab af et fitnesscenter eller dit avisabonnement, vil du ikke være bundet af en ny bindingsperiode. Du kan altså efter de første 5 måneder til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Har du betalt forud, skal du have det tilbage, som du har betalt for meget. Er ydelsen sæsonbestemt, skal der ved tilbagebetalingen dog tages hensyn til sæsonværdien.

Virksomheden må ikke stille formkrav til, hvordan du skal opsige dit abonnement, men det kan anbefale en måde i sine vilkår. Hvis du har tegnet abonnementet via nettet eller din mobiltelefon, har du dog ret til at opsige det samme sted. Hvis du opsiger et abonnement på samme måde og sted, som du indgik det, er din opsigelse gyldig også selvom virksomheden i sine vilkår og betingelser har skrevet, at opsigelse skal ske på en anden måde.

Det er forbrugeraftaleloven, der giver dig ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser - fx abonnementer - på samme medie eller tekniske platform, som den, aftalen blev indgået på. Det betyder, at sælgeren skal sikre, at det er lige så nemt for dig at opsige en aftale, som det er at indgå den.

Du skal selv kunne bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Det er derfor vigtigt, at du efterfølgende har beviser på, at du har forsøgt at få kontakt til virksomheden. Det er derfor en god idé at opsige abonnementet skriftligt, fx per mail. Hvis du opsiger per mail og får svar tilbage fra virksomheden, er alt i orden.
Hvis du opsiger abonnementet digitalt, så tag evt. screendumps af din opsigelse på nettet eller din mobiltelefon.

Fremgår det af aftalen, at den kan opsiges per telefon, kan virksomheden ikke senere forlange skriftlig dokumentation for din opsigelse.

Opfylder virksomheden ikke aftalen

Opfylder virksomheden ikke sin del af aftalen, kan du dog, afhængig af omstændighederne, komme ud af abonnementet, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.

Det kan fx være tv-signalet, du ikke modtager, eller fitnesscentret, der ikke anskaffer de lovede maskiner.

Efter opsigelse af abonnementet

Selvom der ikke er et opsigelsesvarsel, kan du alligevel risikere at modtage blade, bøger eller andre varer, hvis din udmeldelse har krydset fremsendelsen af varerne. De varer, du modtager i denne sammenhæng, skal du betale.

Hvis du fortsætter med at modtage blade, bøger eller andre varer efter opsigelsesperiodens udløb, må du gå ud fra, at din opsigelse ikke er registreret hos virksomheden.

Hvis du kan bevise, at du har opsagt abonnementet, skal du blot meddele virksomheden, at der er sket en fejl, da du stadig modtager varer. Du skal ikke betale varerne, men du skal passe på dem, så virksomheden kan hente dem.

Hvis du ikke kan bevise, at du har opsagt abonnementet, må du opsige det igen. Du skal betale de varer, du modtager, indtil opsigelsen er gennemført.

Hvis du returnerer varer, skal du altid få en kvittering fra postbutikken, så du kan bevise, at varerne er sendt tilbage.

Tilbagebetaling ved opsigelse

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt abonnementet, skal virksomheden straks betale pengene tilbage for denne periode.

En række aftaler er omfattet af specielle love, der dækker de enkelte områder. Det gælder fx leje af fast ejendom, kreditaftaler og forsikringsaftaler.

Hvis der ikke står noget i aftalen om opsigelsesvarsel, kan du til enhver tid opsige med et rimeligt varsel. Et rimeligt varsel vil være mellem 1 og 3 måneder. Opsigelsen vil normalt træde i kraft ved udgangen af en kalendermåned.

Som udgangspunkt er det virksomheden, der skal bevise, at du har indgået aftalen - altså at du har meldt dig ind, tegnet abonnement eller i øvrigt bestilt varer. Det er også virksomheden, der skal bevise, at varerne er leveret.

Til gengæld skal du bevise, at du har meldt dig ud eller har afbestilt varen.

Du bør derfor altid sikre dig dokumentation for afsendelse af opsigelse, returnering af varer m.v. Det kan ikke anbefales, at du opsiger/afbestiller per telefon, men fremgår det af aftalen, at virksomheden accepterer opsigelse/afbestilling per telefon, bør han tro på dine efterfølgende oplysninger og ikke kræve yderligere dokumentation.

Hvis oplysninger i annoncen eller aftalen er uklare, og der opstår uenighed mellem dig og virksomheden, vil annoncen/aftalen normalt blive fortolket, så den er mest fordelagtig for dig.

Hvis det er væsentlige ændringer, skal du kunne komme ud af abonnementet, før ændringerne får betydning for dig. Det gælder fx for væsentlige prisstigninger.

Væsentlige ændringer skal varsles individuelt. Det er altså ikke nok fx at sætte et opslag op i motionscentret eller indrykke en annonce i avisen.

Nogle ændringer kan være så væsentlige, at der i realiteten må indgås en helt ny aftale mellem parterne. Er ændringen klart til forbrugerens fordel – fx en prisnedsættelse – kan ændringen gennemføres uden at varsle forbrugeren.

Hvis en virksomhed har lovet, at en pris vil være gældende i en bestemt periode, vil han normalt ikke kunne hæve prisen, heller ikke selvom han giver forbrugeren mulighed for at opsige aftalen. Virksomheden vil normalt heller ikke kunne ændre i aftalen i en periode, hvor forbrugeren er bundet af en uopsigelighedsklausul.

Selvom der ikke i aftalen er en adgang for virksomheden til at ændre eller opsige aftalen, kan virksomheden imidlertid ikke være bundet af aftalen i evig tid. Afhængig af de konkrete forhold må du forvente, at virksomheden kan have lov til - med et varsel der er rimeligt for forbrugeren - at ændre i vilkårene eller at opsige aftalen.

Overvejer du at skifte abonnement, forsikring eller dit lån hos banken? Følg vores guide, så du kan finde frem til det tilbud, der passer dig bedst.

1. Tjek priser og vilkår

Gør dig først klart, hvilke behov du har, og hvilke krav du stiller til abonnementet eller produktet.

Det gælder både prisen og de vilkår, der er knyttet til købet. Ønsker du fx et afdragsfrit år på dit nye banklån? Har du specielle krav til din nye forsikring? Eller ønsker du strøm, der er baseret på vindenergi?

2. Søg efter tilbud på abonnementer, lån mm.

Efter du har afklaret dine behov, så skriv dine ønsker og behov ned. På den måde har du styr på, hvad du skal gå efter, når du kigger efter tilbud. Der er flere måder, hvorpå du kan indhente oplysningerne. Du kan fx:

 • Bruge søgemaskiner på nettet til at finde frem til de enkelte selskaber og deres tilbud
 • Udvælge nogle selskaber, du kender, og gå ind på deres hjemmesider 
 • Bruge portaler på nettet til at sammenligne priser 
 • Kontakte selskaberne via telefon, mail eller i deres butik 
 • Få materiale tilsendt fra selskaberne 
 • Spørge familie og venner om deres erfaringer på markedet 
 • Holde øje med reklamer og medieomtale af produkter

3. Vurdér tilbud

Når du har indhentet information om de forskellige abonnementer og produkter, er det en god idé, hvis du udvælger de tilbud, der kommer nærmest dine ønsker. Så er det nemmere for dig at skabe overblik, når du skal sammenligne dem.

Derefter kan du vælge at gå i forhandlinger med selskaberne om indholdet af tilbuddene. Det kan du fx gøre ved at henvise til de andre tilbud, du har fundet frem til i din søgning og spørge ind til, om du kan få produktet billigere. Eller du kan spørge, om du eventuelt kan få en ekstra tjeneste med til den samme pris.

4. Vælg tilbud på abonnement, lån mm.

Inden du endelig vælger det tilbud, der passer dig bedst, kan du en sidste gang forsøge at få finpudset abonnementet eller produktet. Det kan kun betale sig at prøve at prutte om prisen.

5. Faldgruber – når du skifter

Der kan opstå faldgruber, når du skal skifte. Måske er du lige pludseligt bundet af to forsikringsaftaler? Eller du kan ikke komme ud af et tidligere abonnement på bredbånd med det samme? Det kan også være, du skal betale et gebyr for at opsige din forsikringsaftale tidligere end datoen for den årlige regning (Det vil sige ved hovedforfald)?

Du kan sikre dig mod disse faldgruber ved at læse betingelserne for dine aftaler grundigt igennem. Det gælder både aftalen med dit nuværende selskab og den aftale, du skal indgå med det nye selskab.

6. Vand og fjernvarme

Du kan ikke skifte selskab, når du får leveret vand og fjernvarme. Når det gælder fjernvarme, kan du vælge en anden opvarmningsform, men du skal ofte fortsætte med at betale for selve driften af fjernvarmeværket, selvom du ikke modtager varme.

Læs mere om skift af mobilabonnement

Læs mere om skift af internet og bredbånd

Ofte stillede spørgsmål

I mange tilfælde fortsætter et prøveabonnement som almindeligt abonnement, hvis du ikke opsiger det. Hvis du vælger at købe et prøveabonnement, fx tre blade til nedsat pris, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i aftalevilkårene. I mange tilfælde vil abonnementet løbe videre til almindelig pris, når prøveperioden er udløbet.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Når du melder dig ind i et fitnesscenter, kan du opsige abonnementet efter fem måneder med en måneds varsel til udgangen af en måned. Nogle fitnesscentre tilbyder dog abonnementer uden binding, hvor du typisk vil kunne opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere om fitnessabonnementer

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Du skal bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Det er derfor vigtigt, at du efterfølgende har beviser på, at du har forsøgt at få kontakt til virksomheden. Kontakt derfor virksomheden på en måde, hvor det kan være muligt at få en bekræftelse på din opsigelse. Gem en kopi af din opsigelse. 

Undersøg desuden, om du har brugt den rigtige mailadresse, postadresse osv.

Når du har dokumentation for, at du har opsagt dit abonnement, kan du kontakte din bank og bede den om at stoppe fremtidige betalinger.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

En udbyder af et abonnement må gerne tage gebyr for betalinger, der ikke går over PBS, hvis det står i abonnementsbetingelserne. Hvis virksomheden indfører gebyret, efter aftalen er indgået, skal du varsles om dette i rimelig tid, inden ændringen eller det nye gebyr får virkning, så du har mulighed for eventuelt at finde en anden udbyder.

Læs mere om gebyrer

Hvis du skylder penge eller ikke har betalt som aftalt, kan fitnesscentret sende sagen til inkasso. Hvis du er uenig om kravet, kan du indsende en klage, hvilket skal ske hurtigst muligt.

Før kravet sendes til inkasso, skal fitnesscentret oplyse dig om det og give dig en frist på 10 dage til at betale i.

Læs mere om reglerne for inkasso

 

Quiz om abonnementer

Tag quizzen

Relevant lovgivning

 • Forbrugeraftalelovens §§ 7-13
  - oplysningspligt
 • Forbrugeraftalelovens §§ 18 - 25
  - fortrydelsesret
 • Forbrugeraftalelovens §§ 28-29
  - ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser m.v.
 • Aftalelovens § 38 c, jf. § 36
  - urimelige aftalevilkår
Find gældende regler på retsinformation.dk