Nethandel og digitale tjenester

Auktioner på nettet – dine rettigheder

Her kan du læse mere om dine rettigheder, hvis du har købt en vare på en netauktion og efterfølgende fortryder dit køb eller vil klage over fejl ved varen.

Auktioner på nettet – dine rettigheder

Hvis auktionsfirmaet har solgt varen i eget navn, fx fordi firmaet har varen i kommission eller sælger egne varer, så har du handlet med en virksomhed. Det betyder blandt andet:

  • at købet er omfattet af forbrugeraftalelovens regler for fjernsalg. Du har fx 14 dages fortrydelsesret
  • at købet er omfattet af de forbrugerbeskyttende regler i købeloven, fx om mangler ved varen

Det vil typisk være de egentlige auktionshuse, der driver denne form for netauktion. Auktionshuset står for hele salget fra start til slut. Det vil sige, at auktionshuset står for at beskrive varen, en eventuel vurdering, en eventuel fremvisning og selve auktionen.

Auktionshuset tager også mod betaling og udleverer varen. Hvis du vil fortryde købet, har spørgsmål eller klager, er det auktionshuset, du skal henvende dig til.

Normalt vil du slet ikke vide, hvem der har indsat varen på auktionen. Får du problemer med en vare købt hos en virksomhed, kan din klage behandles hos Forbrugerklagenævnet eller et godkendt ankenævn.

Den erhvervsdrivende formidler vil typisk være et netfirma, der har en hjemmeside med auktionsfunktion og standard-aftaleskabeloner. Netfirmaet vil ofte opkræve salær af sælgeren og måske også af køber, når en handel gennemføres.

Den, der har indsat varen på auktionen, er den egentlige sælger og vil normalt både beskrive varen og være ansvarlig for de oplysninger, der gives om varen. Du kan ofte genkende denne type auktioner på, at sælgeren selv optræder på hjemmesiden enten med eget navn eller et pseudonym.

Når du handler med en privatperson på en netauktion, vil det firma, der driver netauktionen, som udgangspunkt altid optræde som formidler af aftalen. Når en virksomhed har formidlet aftalen for en privat sælger, så er dit køb et forbrugerkøb. Det betyder blandt andet:

  • at købet er omfattet af forbrugeraftalelovens regler for fjernsalg. Du har fx som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret
  • at købet er omfattet af de forbrugerbeskyttende regler i købeloven, fx om mangler ved varen

Det er den egentlige sælger, du skal henvende dig til, hvis du vil fortryde købet eller klage over varen. Den egentlige sælger vil ofte være en privatperson. Det kan dog også være en virksomhed, der har valgt at sælge nogle af sine varer på auktionen. Den erhvervsdrivende formidler skal oplyse dig om navn, adresse og land på den tredjemand, der tilbyder varen. Disse oplysninger skal du have, før du indgår aftalen.

Når den egentlige sælger er en privatperson, kan det være svært at få behandlet en eventuel klagesag. Forbrugerklagenævnet og de godkendte ankenævn kan ikke behandle klager, når sælgeren er en privatperson, så her må du gå til domstolene med din klage.

Sådan forløber en auktion på nettet:

1. Du opretter en profil

For at du kan byde på en netauktion, skal du normalt oprette en profil. Profilen skal dels give dig adgang til auktionen og dels identificere dig som person. Det sikrer både køber, sælger og et eventuelt auktionsfirma mod snyderi og misbrug.

2. Du afgiver bud

Der kan være forskellige former for budgivning. Fx kan man på nogle netauktioner vælge ”autobud”. Det fungerer sådan, at man allerede ved første bud angiver, hvor meget man maksimalt vil betale for varen. Hver gang ens bud bliver overgået af en anden byder, vil ens eget bud automatisk blive forhøjet med et bestemt beløb, indtil maksimumgrænsen er nået.

3. Auktionen afsluttes

Det vil fremgå af hjemmesiden præcis, hvornår en auktion afsluttes, og det vil normalt være den, der på det tidspunkt har afgivet det højeste bud, der er køberen. Det kan dog på forhånd være bestemt, at fristen forlænges, hvis der stadig bydes på udløbstidspunktet. Der kan også, som ved almindelige auktioner, være fastsat en mindstepris, som på forhånd er aftalt mellem indsætter og auktionshus. Hvis mindsteprisen ikke opnås, gives der ikke hammerslag.

4. Hammerslagsmail

Når auktionen er afsluttet, vil køberen modtage en hammerslagsmail. Det er en bekræftelse på handlen, og sælger vil være bundet af aftalen. Afhængigt af omstændighederne vil auktionshuset herefter opkræve betaling og udlevere varen eller sætte køber og sælger i forbindelse med hinanden.

5. Lovpligtige oplysninger du skal have

Når du har købt en vare på en auktion på nettet, har du krav på at modtage en række oplysninger om blandt andet sælgeren, fortrydelsesretten, og hvordan du udnytter den. Du skal have oplysningerne på en måde, så du kan gemme dem. Det kan fx være et brev eller en mail. Det er ikke nok, at oplysningerne står på sælgerens hjemmeside.

6. Genoptagelse af auktionen

Det kan ikke udelukkes, at en netauktion kan genoptages, selvom den fastsatte frist er udløbet.

Det kan fx fremgå af vilkårene, at auktionen kan genoptages, hvis der opstår nogle nærmere bestemte tekniske problemer. Hvis der først, uden forbehold, er fremsendt en hammerslagsmail til køberen, kan auktionshuset dog ikke efterfølgende beslutte, at auktionen skal forlænges eller genoptages.

Hvis du handler med en virksomhed på nettet eller en virksomhed som formidler, har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Reglerne for fortrydelsesretten er beskrevet i forbrugeraftaleloven. De kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

  • Fristen for at fortryde løber fra den første dag, efter du har modtaget varen
  • Du skal meddele sælgeren, at du ønsker at fortryde, før fristen på 14 dage udløber
  • Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere varen
  • Hvis du fortryder, før du har modtaget varen, skal du blot meddele sælgeren, at du vil fortryde
  • Hvis intet andet er aftalt, skal du selv betale for returforsendelse, når du bruger fortrydelsesretten

Hvis du har modtaget varen og ikke har fået oplysninger om, hvordan du udnytter fortrydelsesretten, må du, hvis du er i tvivl om, hvem der er sælgeren, returnere varen til den, der har fremsendt den. Hvis du ikke har en adresse at returnere varen til eller bliver afvist, må du i stedet sende meddelelse om, at du fortryder til både formidler og den, der har sat varen på auktionen.

Hvis du vil fortryde, før du har modtaget varen, skal du blot sende meddelelse til sælgeren om, at du fortryder. Hvis du er i tvivl, må du sende meddelelse til både formidler og den, der har sat varen på auktionen.

Når du har handlet med en virksomhed, kan din klage som udgangspunkt behandles hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager eller et andet godkendt ankenævn, hvis den i øvrigt falder inden for ankenævnets område.

Hvis der ikke findes et ankenævn, der kan behandle klagen, må du i stedet gå til en advokat og eventuelt videre til domstolene.

Når den egentlige sælger er en privatperson, kan din klage ikke behandles af ankenævnene. Du er derfor henvist til at gå til en advokat og eventuelt videre til domstolene.

Quiz om nethandel

Tag quizzen