Penge og forsikring

Forbrugslån

I Danmark er der indført et loft, der forbyder forbrugslån med ÅOP på over 35 procent. Derudover er der indført et omkostningsloft, så du samlet set højst kan komme til at betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag.

Forbrugslån

Før du tager et forbrugslån, er det en god idé at tjekke følgende:

 • hvad skal du samlet betale for at tage forbrugslånet? Tjek det i låneaftalen, før du skriver under
 • hvad skal du betale hver måned i afdrag?
 • hvad koster det, hvis du ikke kan betale lånet tilbage inden for fristen og derfor må afdrage det over længere tid?

Ifølge lov om forbrugslånsvirksomheder kan du samlet set maksimalt komme til at betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag.

Når du skal sammenligne de forskellige forbrugslån, skal du se på det samlede beløb, du skal betale tilbage, dvs. lånebeløbet, renter og gebyrer. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan primært bruges til at sammenligne lån med samme lånebeløb og løbetid.

Hvis du ikke kan betale forbrugslånet tilbage til tiden, er et bevilget overtræk i en bank eller en kassekredit måske billigere end en forlængelse af forbrugslånet. Vær opmærksom på, at omkostningsloftet ikke gælder for lån givet som kassekreditter.

Husk at tjekke, om du skal betale et gebyr hos banken for at oprette et bevilget overtræk, en kassekredit eller et forbrugslån. Tjek også renten og det samlede beløb, du skal betale tilbage. Sammenlign derefter med kreditomkostningerne for forbrugslånet.

Hvis du vil optage et lån til køb af en bestemt vare, så undersøg, om en afdragsordning i selve butikken vil være billigere.

Nogle privatpersoner udlåner penge til andre privatpersoner – såkaldte P2P-lån.

Privatpersoner, der udlåner penge til andre privatpersoner, er også omfattet af forbuddet mod at udbyde lån med en ÅOP på mere end 35 procent. De er desuden omfattet af omkostningsloftet, der betyder, at du samlet set maksimalt kan komme til at betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag.

For nogle kortfristede forbrugslån skal der gå 48 timer, fra du modtager lånetilbuddet, til du kan acceptere det og få udbetalt lånet. Betænkningstiden på 48 timer gælder for lån, som opfylder følgende fire kriterier:

 • hvor der ikke skal stilles sikkerhed for lånet
 • hvor der ikke er krav om, at du skal købe en vare eller ydelse i forbindelse med optagelsen af lånet 
 • hvor lånet ikke ydes af et pengeinstitut
 • hvor løbetiden maksimalt er tre måneder.

Hvis du ønsker at optage et lån af denne type, skal du først ansøge om lånet – det foregår typisk på nettet. Herefter vil du modtage et tilbud fra låneudbyderen. Lånet kan først udbetales 48 timer efter, du har modtaget tilbuddet, og du skal selv igen kontakte låneudbyderen for at acceptere lånet og få det udbetalt.

Inden du tager et forbrugslån, har låneudbyderen pligt til at lave en ordentlig kreditvurdering af dig og tjekke, om du er i stand til at tilbagebetale lånet. Låneudbyderen kan fx tjekke dine indtægter og udgifter, og om du står i et kreditoplysningsbureau (fx RKI). Udbyderen kan også vurdere dig i forhold til alder, køn eller bopæl.

Låneudbydere, der udbyder forbrugslån med en ÅOP på 25 procent eller derover, må ikke markedsføre forbrugslån til forbrugere. Det gælder også andre erhvervsdrivende, der videreformidler låneudbyderens finansieringsmuligheder til forbrugere. Det er desuden forbudt at markedsføre forbrugslån og forbrugslånsvirksomheder i sammenhæng med reklamer for spil og spiludbydere.

Når du tager et forbrugslån, har du en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen gælder fra den dag, hvor låneaftalen er indgået, eller den dag, hvor du modtager aftalevilkårene for lånet. 

Vil du fortryde dit lån, skal du inden fristens udløb meddele låneudbyderen det og desuden følge de anvisninger, du har aftalt med låneudbyderen, da du optog lånet.

Det er en god idé at fortryde skriftligt, så du kan bevise, at du har givet låneudbyderen besked. Husk at få dokumentation for, at meddelelsen er afsendt. Det er nok, at du har sendt meddelelsen, inden fristen udløber.

Du skal senest 30 dage derefter tilbagebetale lånebeløbet til udbyderen samt eventuelle renter for perioden, fra du indgik lånet, til du fortrød det. Låneudbyderen skal tilbagebetale eventuelle gebyrer, som du betalte ved låneindgåelsen.

Vær opmærksom på, at låneudbyderen ved gratis lån kan opkræve et beløb i forbindelse med, at du fortryder. I sådan et tilfælde skal låneudbyderen have givet dig besked om størrelsen på beløbet, inden I indgik aftalen om lånet. Beløbet skal være rimeligt i forhold til det beløb, du har lånt.

Tilbagebetaling af forbrugslånet

Især kviklån har ofte en kort løbetid, fx på 30 dage, og du skal normalt betale hele lånet tilbage i ét afdrag. Du skal derfor oftest kunne tilbagebetale lånet med din næste månedlige indkomst. Det stiller store krav til, hvor meget du har til rådighed hver måned.

Kan du ikke betale lånet til tiden, kan låneudbyderen fx tilbyde:

 • at forlænge dit lån og udskyde betalingstidspunktet en måned mod, at du betaler et gebyr, der fx svarer til de oprindelige kreditomkostninger
 • at lave en afdragsordning, hvor du betaler en månedlig ydelse, indtil lånet og kreditomkostningerne er afdraget
 • er lånet gratis, kommer der typisk renter oveni, hvis det bliver forlænget

Du skal være opmærksom på, at løsningerne kan blive meget dyre for dig. Der kan også løbe rykkergebyrer på, et eventuelt tilknyttet kort kan blive spærret, eller lånet kan blive opsagt.

Laver du fx en afdragsordning med låneudbyderen, men kan du stadig ikke betale lånet tilbage, vil låneudbyderen sende dig rykkere og i sidste ende sende dit lån til inkasso. Du risikerer også at blive registreret hos et kreditoplysningsbureau (fx RKI). Det kan få store konsekvenser for din privatøkonomi, hvis du bliver registreret her.

Klager over forbrugslån

Der er forskellige instanser, du kan klage til, hvis der opstår problemer i forbindelse med, at du har taget et forbrugslån:

 

Det finansielle ankenævnHvis selskabet, du låner penge af, er ejet af et pengeinstitut.


Mæglingsteamet for Forbrugerklager: Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager over fristående lån og kreditter, der er ydet af finansieringsselskaber, der er etableret i Danmark. Du kan desuden klage over lån, der er knyttet til køb af en bestemt vare eller betaling for en bestemt ydelse, fx en dyrlægeregning.


Forbrugerombudsmanden: Hvis en låneudbyder, der bruger tal og rentesatser i sine reklamer, ikke giver dig en række lovpligtige standardoplysninger (fx oplysninger om ÅOP og kreditomkostninger), eller hvis låneudbyderen vildleder om renten på lånet. Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden, hvis en låneudbyder udbyder lån med en ÅOP på over 25 procent og markedsfører sine lån, eller hvis udbyderen brander sig eller markedsfører kviklån i sammenhæng med spil eller spiludbydere.


Finanstilsynet: Hvis en låneudbyder ikke overholder sin forpligtelse til at gennemføre en kreditværdighedsvurdering. En sådan klage kan også rettes til Forbrugerombudsmanden for så vidt angår det konkrete lån.

FAKTA: Typer af forbrugslån

Forbrugslån er lån, du ofte vil få udbetalt hurtigt. Du kan typisk optage forbrugslånet via en simpel formular på nettet.

Forbrugslånsvirksomheden har pligt til at kreditvurdere dig på grundlag af fyldestgørende oplysninger om din økonomi.

Forbrugslån kan have løbetider fra fx 15 dage og opefter. Du kan typisk låne fra 500 kroner og helt op til 300.000 kroner. 

Betegnelsen kviklån bruges ofte om mindre forbrugslån, som du skal tilbagebetale inden for få måneder, typisk 15-45 dage.

Du kan optage et kviklån ved at udfylde en simpel formular på nettet eller på mobilen. Derfor kaldes kviklån også SMS-lån, hurtiglån eller lynlån.

Kviklånsselskabet har pligt til at kreditvurdere dig på grundlag af fyldestgørende oplysninger om din økonomi.

Du kan bruge kviklånet til hvad som helst, og der skal ikke stilles sikkerhed. Kviklån kritiseres ofte for at være dyre, når der sammenlignes med alternativer.

Nogle netbutikker tilbyder deres kunder, at de kan dele betalingen for varen op i mindre dele. Betalingen kan fx deles op, så kunden betaler tilbage hen over 18 måneder. Det kaldes også mikrolån.

Vælger du den betalingsmetode, skal du være opmærksom på:

 • Størrelsen af renten
 • Hvor meget du samlet set skal betale for at låne pengene.

Nogle butikker tilbyder gennem et samarbejde med et finansieringsselskab finansieret køb af varer – også kendt som køb på afbetaling. 

Nogle finansierede køb er rente- og gebyrfri, og du betaler blot en månedlig ydelse. Andre lån er der renter på. 

Før du vælger at finansiere dit køb af en vare via butikken, så se især på, hvad du samlet skal betale tilbage for at låne pengene, og om det bedre kan betale sig for dig at vente med at købe varen, til du har sparet op

Hos nogle butikker kan du få kreditkort, som du kan betale med i butikken. Til kreditkortet er der knyttet et lån, som du skal betale renter af.

Kreditkortet er typisk udstedt i samarbejde med et finansieringsselskab. Hver måned vil du skulle overføre det beløb, du har brugt, eller det, der er aftalt, til din medlemskonto. Du kan overføre beløbet enten elektronisk eller via faktura.

Der vil være et loft for, hvor stor din kredit må være. Du skal betale en månedlig rente af det, du skylder. 

Du kan også tage et forbrugslån i en bank. Lånelængden kan strække sig over en længere årrække. Det vil typisk være billigere målt i ÅOP at tage et forbrugslån i en bank end hos et kviklånsselskab. 

Banken har ligesom alle andre låneudbydere pligt til at kreditvurdere dig på grundlag af fyldestgørende oplysninger om din økonomi.

Quiz om forbrugslån

Tag quizzen
Forbrugslån

Ordforklaring

Debitorrenten

 

Debitorrenten er den årlige rente på lånet inklusive renters rente.

Debitorrenten er højere på lån, hvor renterne tilskrives månedligt, end på lån, hvor renterne fx tilskrives hvert kvartal.

Debitorrenten kan enten være fast eller variabel (renten ændres fx hvert kvartal eller hvert halve år).

 


 

Kreditomkostninger

 

Kreditomkostningerne er det beløb, du betaler for at låne pengene. Kreditomkostningerne omfatter fx renter og gebyrer til etablering af lånet.

 


 

ÅOP

 

ÅOP er en forkortelse for årlige omkostninger i procent og dækker over den samlede årlige udgift ved et lån opgjort som en procentdel af lånebeløbet.