Nethandel og digitale tjenester

Ulovligt indhold på digitale formidlingstjenester

På sociale medier og andre digitale formidlingstjenester har du en række rettigheder, hvis du eksempelvis får fjernet opslag eller møder ulovligt indhold eller skjult reklame.

Ulovligt indhold på digitale formidlingstjenester

Hvis du har mistanke om, at et produkt er farligt eller ulovligt, kan du oprette en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen via www.produkter.dk. Hvis Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at produktet ikke er i overensstemmelse med reglerne, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde platformen at fjerne produktet.

Hvis du mener, at indholdet af en reklame er ulovligt, kan du indgive en klage til Forbrugerombudsmanden via www.forbrugerombudsmanden.dk. Forbrugerombudsmanden vurderer herefter, om det er en sag, de tager op til behandling.

Hvis en onlineplatform offentliggør ulovlige ytringer, kan du ikke klage til DSA-tilsynet. Det skyldes, at DSA ikke fastsætter regler om, hvad der udgør en ulovlig ytring. Det er reguleret i andre love, fx straffeloven.