Nethandel og digitale tjenester

Ulovligt indhold på digitale formidlingstjenester

På sociale medier og andre digitale formidlingstjenester har du en række rettigheder, hvis du eksempelvis får fjernet opslag eller møder ulovligt indhold eller skjult reklame. Læs om Digital Service Act (DSA) og hvordan du klager.

Ulovligt indhold på digitale formidlingstjenester

Nedenfor en række eksempler på det, som du kan klage over til DSA-tilsynet:

  • Tjenesten har ikke en brugervenlig og lettilgængelig mekanisme til at anmelde ulovligt indhold, fx billeder og annoncer.

  • Tjenesten behandler ikke anmeldelser om ulovligt indhold omhyggeligt og inden for rimelig tid.

  • Brugerne får ikke mulighed for at klage, hvis tjenesten beslutter, ikke at fjerne indhold, som er anmeldt som ulovligt.

  • De største onlineplatforme begrænser ikke risikoen for at deres tjeneste systematisk medvirker til spredning af ulovligt indhold.

  • Tjenesten suspenderer eller lukker brugerens konto uden begrundelse.

  • Tjenesten fjerner brugeres indhold uden begrundelse og uden at oplyse om muligheden for at klage herover.

  • Tjenesten har ikke en mekanisme, hvor brugerne kan angive, at deres indhold er kommercielt.

  • Tjenesten indsamler oplysninger om mindreårige, og benytter oplysningerne til at vise målrettet reklame.

  • Brugerfladen er vildledende eller manipulerende på en måde, der forringer brugernes evne til at træffe frie og informerede beslutninger (”dark patterns”).

  • Tjenesten oplyser ikke kontaktinformationer til de erhvervsdrivende sælgere på den.

Læs mere om, hvad du kan klage over (kfst.dk)

DSA-tilsynet behandler kun klager over overtrædelser af reglerne i EU’s forordning om digitale tjenester. DSA-tilsynet behandler ikke klager over brugernes indhold – det vil sige, at DSA-tilsynet fx ikke kan tage stilling til, om en onlinereklame er ulovlig, eller om en onlinemarkedsplads sælger et ulovligt produkt. Det er forhold, som du muligvis kan klage over til andre myndigheder.

Du kan også anmelde ulovligt indhold eller ulovlige produkter til den digitale tjeneste, som har pligt til at vurdere, om de er enige i din anmeldelse.

Her er eksempler på, hvad du ikke kan klage over til DSA-tilsynet:

Ulovlige produkter

Hvis du har mistanke om, at et produkt er farligt eller ulovligt, kan du oprette en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen via www.produkter.dk. Hvis Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at produktet ikke er i overensstemmelse med reglerne, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde platformen at fjerne produktet.

Ulovlig reklame

Hvis du mener, at indholdet af en reklame er ulovligt, kan du indgive en klage til Forbrugerombudsmanden via www.forbrugerombudsmanden.dk. Forbrugerombudsmanden vurderer herefter, om det er en sag, de tager op til behandling.

Ulovlige ytringer

Hvis en onlineplatform offentliggør ulovlige ytringer, kan du ikke klage til DSA-tilsynet. Det skyldes, at DSA ikke fastsætter regler om, hvad der udgør en ulovlig ytring. Det er reguleret i andre love, fx straffeloven.

DSA-tilsynets klageformular

Du kan altid klage via DSA-tilsynets formular, hvis du mener, at en digital tjeneste overtræder reglerne i Digital Services Act (DSA).

 

Har den digitale tjeneste hovedsæde i et andet EU-land, vil DSA-tilsynet videresende klagen til det pågældende land.

Gå til DSA klageformularen (kfst.dk)