Flyrejser og flybilletter

Blev du afvist ved boarding?

Afviser flyselskabet at boarde dig til din planlagte flyafgang, har du rettigheder, der sikrer dig, at du kommer videre på rejsen. Se, hvad du har ret til.

Klager over boardingafvisning

Hvis du vil klage over en boardingafvisning, skal du først kontakte flyselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du tage sagen videre til Trafikstyrelsen.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside www.flypassager.dk