Flyrejser og flybilletter

Blev du afvist ved boarding?

Afviser flyselskabet at boarde dig til din planlagte flyafgang, har du rettigheder, der sikrer dig, at du kommer videre på rejsen. Se, hvad du har ret til.

Du har ret til hjælp, hvis du bliver afvist ved boarding. Det er dog en forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang. Du skal også være til stede ved check-in i rette tid.

Afgiver du frivilligt din plads, kan du forhandle med flyselskabet om en passende kompensation og en ændring af billetten til en anden afgang.

Bliver du afvist mod din vilje, har du krav på:

  • At rejsen bliver omlagt, eller at du får billetprisen retur – efter eget valg.
  • At få dækket et eventuelt hotelophold (hvis du er så uheldig først at komme afsted dagen efter), måltider, to telefonopkald eller mails samt transport mellem hotel og lufthavn.
  • En økonomisk kompensation på mellem 125 og 600 €, afhængig af rejsens længde og forsinkelsens varighed.

Du har krav på alle tre dele.

Betyder en omlægning af rejsen, at du skal rejse fra en anden lufthavn, skal flyselskabet betale de omkostninger, der er ved at transportere dig til den anden lufthavn.

Ved overnatning skal flyselskabet tage særlige hensyn til personer med nedsat bevægelighed og deres eventuelle ledsagepersoner og til børn, der rejser alene.

Kompensation afhænger af rejsens længde

Kompensationen, som du kan være berettiget til, afhænger af rejsens længde:

  • 250 euro for flyvninger som er 1.500 km eller kortere.
  • 400 euro for flyvninger længere end 1.500 km inden for EU og for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
  • 600 euro for flyvninger, som ikke er omfattet af de to ovenstående punkter.

Hvis du ikke bliver forsinket til din destination med mere end henholdsvis to, tre eller fire timer, kan flyselskabet beslutte at halvere din kompensation.

Beregn, hvad du har ret til med Forbruger Europas beregner

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab.

Klager over boardingafvisning

Hvis du vil klage over en boardingafvisning, skal du først kontakte flyselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du tage sagen videre til Trafikstyrelsen.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside www.flypassager.dk

Sidst opdateret 04.08.2022