Flyrejser og flybilletter

Er dit fly forsinket eller aflyst?

Er dit fly forsinket, kan du have krav på både forplejning og hotelophold. Er dit fly aflyst, har du altid krav på at blive hjulpet videre på din rejse.

Aktuelt

Dine rettigheder, hvis ferien blev påvirket af skovbrande

Populære rejsemål for danske turister er ramt af skovbrande. Hvis skovbrandene har haft betydning for din ferie, kan du læse om dine rettigheder på Forbrugereuropa.dk.

Læs om dine rettigheder på forbrugereuropa.dk

Afhængig af, hvor tæt på afrejsedagen du modtager besked om flyaflysningen, kan du også have krav på økonomisk kompensation. Det er en forudsætning, at aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, fx uvejr eller arbejdsnedlæggelse.

  • Du kan få en økonomisk kompensation på mellem 250 og 600 €. Hvis flyselskabet tilbyder dig en alternativ afgang med en lignende tidsplan, kan erstatningen dog blive reduceret med 50 procent
  • Det er flyselskabet, der skal bevise, at de har givet dig besked om flyaflysningen, og hvornår det er sket.

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab.

På flyregler.dk kan du beregne, hvad du har ret til, hvis dit fly er aflyst, forsinket eller overbooket.

Du har også mulighed for at søge kompensation, hvis det fly, du er blevet ombooket til, bliver forsinket eller aflyst. Det er en forudsætning, at ombookningen skyldes, at dit oprindelige fly var aflyst, eller at du blev afvist ved boarding.

Klager over flyrejser

Hvis du vil klage over din flyrejse, skal du først kontakte flyselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du tage sagen videre til Trafikstyrelsen. Hvis der er tale om en rejsearrangør i et andet EU-land, kan du tage kontakt til Forbruger Europa.

 

Du kan klage over en flyrejse til Trafikstyrelsen

 

Her kan du kontakte Forbruger Europa