Flyrejser og flybilletter

Er dit fly forsinket eller aflyst?

Er dit fly forsinket, kan du have krav på både forplejning og hotelophold. Er dit fly aflyst, har du altid krav på at blive hjulpet videre på din rejse.

Aktuelt

Dine rettigheder, hvis ferien blev påvirket af skovbrande

Populære rejsemål for danske turister er ramt af skovbrande. Hvis skovbrandene har haft betydning for din ferie, kan du læse om dine rettigheder på Forbrugereuropa.dk.

Læs om dine rettigheder på forbrugereuropa.dk

Flyet er forsinket – det har du ret til

For at du kan kræve din ret, skal du have været til stede ved check-in i rette tid.

Er flyet mere end fem timer forsinket, kan du aflyse turen og få pengene igen. Der kan også være helt særlige tilfælde, hvor du har ret til at få afslag eller pengene retur, ved kortere forsinkelser.

Forsinkelser kan give dig krav på erstatning for udgifter som følge heraf. Det gælder dog kun rejser af en vis varighed og længde:

  • Flyvninger på 1.500 km og derunder: Mindst to timers forsinkelse.
  • Flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km og andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km: Mindst tre timers forsinkelse.
  • Alle andre flyvninger: Mindst fire timers forsinkelse.

Er dit fly forsinket, har du krav på:

  • Måltider, der står i rimeligt forhold til ventetiden, og to gratis telefonopkald eller e-mails.
  • Hotelophold, hvis du må overnatte, og transport til og fra lufthavn.
  • Hvis dit fly er forsinket mere end tre timer, kan du også have krav på kompensation.

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab..

Læs mere om din ret til kompensation (Forbrugereuropa.dk)

Flyet er aflyst – det har du ret til

Bliver dit fly aflyst, har du altid krav på:

  • Omlægning af rejsen eller billetprisen retur – efter eget valg.

Du kan desuden have krav på:

  • At få dækket et hotelophold (hvis du er så uheldig først at komme af sted dagen efter), måltider, to telefonopkald eller e-mails og transport mellem hotel og lufthavn.

Afhængig af, hvor tæt på afrejsedagen du modtager besked om flyaflysningen, kan du også have krav på økonomisk kompensation. Det er en forudsætning, at aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, fx uvejr eller arbejdsnedlæggelse.

  • Du kan få en økonomisk kompensation på mellem 250 og 600 €. Hvis flyselskabet tilbyder dig en alternativ afgang med en lignende tidsplan, kan erstatningen dog blive reduceret med 50 procent
  • Det er flyselskabet, der skal bevise, at de har givet dig besked om flyaflysningen, og hvornår det er sket.

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab.

På flyregler.dk kan du beregne, hvad du har ret til, hvis dit fly er aflyst, forsinket eller overbooket.

Du har også mulighed for at søge kompensation, hvis det fly, du er blevet ombooket til, bliver forsinket eller aflyst. Det er en forudsætning, at ombookningen skyldes, at dit oprindelige fly var aflyst, eller at du blev afvist ved boarding.

Aflyser rejsearrangøren flyrejsen?

Har du købt din flybillet hos en rejsearrangør, har du nogle rettigheder i forhold til rejsearrangøren. Bliver flyet aflyst, skal du derfor både rette skriftlig henvendelse til flyselskabet og til rejsearrangøren, fx per mail.

Når du kontakter rejsearrangøren, kan du kræve, at de leverer en tilsvarende rejse. Gør opmærksom på, at du forventer at få et svar inden for rimelig tid, og at du kan være nødt til at handle på egen hånd og holde dem erstatningsansvarlige for eventuelle økonomisk tab, fx hvis du har købt nye flybilletter.

Hvis rejsearrangøren ikke svarer på din henvendelse eller ikke kan levere en flyrejse med et andet flyselskab til din destination, kan du selv købe en anden flyrejse. Du kan derefter som udgangspunkt kræve, at rejsearrangøren refunderer alle dine udgifter – også de udgifter, du har til eventuelle mistede forudbetalte overnatninger, hvis rejsearrangøren har været bekendt med dine forudbetalte overnatninger.

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt, når du foretager et dækningskøb. Det betyder, at du har pligt til at finde den billigste rejse. Du kan eventuelt dokumentere, at du har valgt den billigste rejse ved at gemme kopier af de søgeresultater, du finder på nettet.

Finder du ikke en løsning med rejsearrangøren, kan du enten klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om en dansk rejsearrangør, eller til Forbruger Europa, hvis der er tale om en rejsearrangør inden for EU.

Har du købt en pakkerejse hos en dansk arrangør, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Klager over flyrejser

Hvis du vil klage over din flyrejse, skal du først kontakte flyselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du tage sagen videre til Trafikstyrelsen. Hvis der er tale om en rejsearrangør i et andet EU-land, kan du tage kontakt til Forbruger Europa.

 

Du kan klage over en flyrejse til Trafikstyrelsen

 

Her kan du kontakte Forbruger Europa 

 

Sidst opdateret 07.10.2022