Gebyrer

Regler for gebyrer

Virksomheden kan som udgangspunkt kun opkræve et gebyr hos en forbruger, hvis det fremgår af lovgivningen, eller hvis det er aftalt parterne imellem.

Eksempler på gebyrer

Administrationsgebyrer kan fx være opsigelsesgebyr og leveringsgebyr

En lang række gebyrer kan over en kam kaldes administrationsgebyrer. I et enkeltstående køb er der ofte kun ganske få, fx ekspeditionsgebyr eller forsendelsesgebyr. I løbende aftaler kan der være mange hele aftaleforløbet igennem.

Oprettelsesgebyr, leveringsgebyr, flyttegebyr og opsigelsesgebyr er eksempler på administrationsgebyrer. Nogle administrationsgebyrer betales en gang for alle, andre skal betales løbende som en del af aftalen.

Adfærdsregulerende gebyrer kan fx være faktureringsgebyr

Et ”adfærdsregulerende” gebyr har til formål at få forbrugeren til at ændre adfærd. Et typisk eksempel er et faktureringsgebyr, du kan blive pålagt, hvis du fx ønsker at betale med et indbetalingskort. Virksomheden foretrækker måske, at du betaler via Betalingsservice, og gebyret kan normalt undgås, hvis du tilmelder regningen til denne betalingsform.

Gebyrer af denne type vil ofte være indført for, at virksomheden kan få dækket nogle særlige omkostninger, der knytter sig til en bestemt adfærd, fx at administrere flere forskellige betalingsformer. En del virksomheder har sideløbende med faktureringsgebyret indført et betalingsgebyr, som skal betales, når man betaler via Betalingsservice. Kan gebyret ikke vælges fra, skal det som hovedregel indgå i oplysning om den samlede pris.

Selvforskyldte gebyrer kan fx være rykkergebyr og inkassogebyr

Rykkergebyrer, inkassogebyrer og lignende er typiske selvforskyldte gebyrer. Det er gebyrer, der udløses, hvis du ikke overholder din del af aftalen.

Rykkergebyrer og inkassogebyrer kan opkræves efter lovens regler, selvom det ikke fremgår af aftalen, at denne type gebyrer kan opkræves.

Andre selvforskyldte gebyrer er fx udeblivelsesgebyr hos tandlægen, gebyr for at få lukket telefonen op efter forsinket betaling, gebyr for udstedelse af nyt medlemskort, når det gamle er blevet væk og lignende.

En række ”gebyrer” er ikke egentlige gebyrer, men skal snarere ses som betaling for en separat ydelse, som man selv vælger at bestille. Det kan fx være skift til et nyt telefonnummer eller en ekstra revision af din budgetkonto.

Overførte afgifter kan fx være tinglysningsafgift og moms

En række betalinger er ikke gebyrer, men egentlig en skat eller en afgift, som en offentlig myndighed har pålagt virksomheden at opkræve hos forbrugeren. Det kan fx være tinglysningsafgift. Moms er også en overført afgift.

Forbrugerleksikon

Undersøgelsesgebyr - hvad er det, og hvilke regler gælder?

Det kan ske, at sælgeren forlanger, at du betaler et gebyr, hvis han skal undersøge varen for en fejl, og det så viser sig, at fejlen ikke er dækket af købeloven.