Betaling

Charge back

Ved ”charge back” fører banken penge, der er hævet på dit betalingskort, tilbage til din konto. Det kan du fx have krav på, hvis varen ikke kommer frem.

Det er en forudsætning for charge back, at du har betalt med dit betalingskort ved fjernsalg ved at indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Reglerne gælder også, hvis du har betalt med en betalingsapp på mobilen. Reglerne gælder ikke, hvis du fx har overført pengene via netbank.

Vil en virksomhed ikke tilbagebetale et beløb, den uberettiget har trukket på din konto, kan din bank i mange tilfælde føre pengene tilbage til din konto.

Kontakt straks banken

Så snart du bliver klar over, at du muligvis har ret til at få dine penge tilbage, skal du straks kontakte virksomheden. Hvis det ikke hjælper, skal du snarest muligt kontakte banken. Det er vigtigt, at du kan bevise, at du aktivt har forsøgt at få dine penge retur, fx ved at fremvise udskrifter af mails.

Hvis du lader tiden gå uden at foretage dig noget, eller du ikke kan bevise, at du har foretaget dig noget, kan du risikere, at pengene vil være tabt. Du kan risikere, at banken vil afvise dit krav om tilbageførsel, hvis der er gået for lang tid.

Læs mere om misbrug af betalingskort og klagefrister

Hvis banken nægter at tilbageføre penge, du mener at have krav på, kan du klage til Det finansielle ankenævn

Virksomheden går konkurs

Har du betalt med et udenlandsk kreditkort, kan du i nogle situationer gå til banken og få dine penge ført tilbage til din konto. Hvad du har ret til, afhænger af den aftale, du har med kreditkortselskabet. Det kan fx være, at virksomheden er gået konkurs, før din vare eller ydelse er blevet leveret.

Hvis varen eller ydelsen ikke bliver leveret

Bliver varen eller ydelsen ikke leveret som aftalt, har du krav på at få alle dine penge retur. Det samme gælder, hvis du får leveret en forkert vare.

Hvis der er hævet på din konto uden din tilladelse

Hæver en virksomhed mere på din konto end aftalt, har du krav på at få det for meget betalte returneret.

Har du overholdt reglerne for opsigelse af en aftale, fx et abonnement, må virksomheden ikke længere foretage automatiske hævninger på din konto.

Du har ikke indgået en aftale

Fremgår det ikke klart og tydeligt, at du binder dig til et løbende abonnement, er aftalen ugyldig. Det kan fx ske, hvis du har givet dine betalingskortoplysninger for at betale porto for en prøvepakke, og du senere får trukket penge på din konto for et abonnement.

Hvis du afgiver din bestilling på et abonnement ved at klikke på en knap eller tilsvarende funktion, skal den være mærket med ”Ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende fx ”Køb med betalingspligt. Har sælgeren ikke gjort det, er du ikke bundet af købsaftalen.

Svindel

Er du blevet udsat for svindel, kan du i en række tilfælde få dine penge tilbage. Det kan fx være, at der bliver trukket penge på din konto, uden at varen bliver leveret.

Du fortryder et køb

Fortryder du et køb, inden du har modtaget varen, skal du meddele virksomheden klart og tydeligt, fx i en mail, at du ikke ønsker varen leveret. Virksomheden skal herefter betale dine penge tilbage inden for 14 dage. Sker det ikke, kan du kontakte banken for at få pengene tilbage.

Du kan ikke bruge charge back-reglerne, hvis du fortryder dit køb efter leveringen.

Læs mere om fortrydelsesret ved køb på nettet

Relevant lovgivning

  • Betalingslovens § 112
    - charge back
Find gældende regler på retsinformation.dk

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK