Betaling

Hvis dit betalingskort bliver misbrugt

Hvis du bliver udsat for misbrug af dit betalingskort, er det som udgangspunkt udstederen af dit betalingskort, der hæfter ved andres misbrug af kortet. Du kan i nogle tilfælde skulle betale en del af misbruget selv.