Penge og forsikring

Regler for betaling med kort og kontanter

Her kan du læse om reglerne for betaling med kort eller kontanter. Læs om sikker betaling, gebyrer på betalinger og om de forskellige typer kort.

Regler for betaling med kort og kontanter

Ved et debetkort bliver købsbeløbet trukket fra din konto umiddelbart efter, at du har brugt dit kort. Debetkort er ofte knyttet til en bankkonto. Et eksempel på et debetkort er Dankortet.

Flere banker tilbyder en særlig form for debetkort, et såkaldt saldokontrolkort. Ved sådanne debetkort bliver det undersøgt, før du handler, om der er penge nok på din konto til at dække købsbeløbet. Er der ikke det, afvises transaktionen.

Eksempler på debetkort er Dankort, MasterCard Debet, Maestro og Visa Electron.

Ved et kreditkort bliver købsbeløbet ikke trukket fra din konto umiddelbart efter, at du har brugt dit kort. Hvor lang tid der går, før beløbet bliver trukket på din konto, vil afhænge af din aftale med kortudstederen. Det er typisk en bank. Fx kan det være aftalt, at du ved udgangen af hver kalendermåned betaler for månedens køb på kortet. Det kan også aftales, at du ud over den løbende måned har en ekstra måneds kredit.

Eksempler på kreditkort er MasterCard, Diners Club, American Express.

Internationale betalingskort er kort, som kan benyttes i flere lande. Kortene kan være både debet og kreditkort. 

Eksempler på internationale betalingskort er Visa Electron og MasterCard.

  • Virksomheder må som udgangspunkt ikke opkræve et gebyr af dig, når du betaler med dit betalingskort. Det gælder, uanset om du handler på nettet eller i en fysisk butik, og uanset om du betaler med et debetkort eller et kreditkort.

  • Forbuddet mod butikkers opkrævning af gebyrer gælder kun, hvis både din bank og butikkens kortindløser ligger inden for EU. Er dit betalingskort udstedt af en bank, der ligger uden for EU, vil det derfor være lovligt, hvis butikken opkræver gebyrer.

  • Enkelte korttyper, som for eksempel firmakort, er undtaget forbuddet. Overvej derfor, hvilket kort du vil betale med.

  • Betaler du med din mobil, må butikken ikke opkræve et gebyr, hvis betalingstransaktionen er knyttet til et betalingskort. Er den mobile betalingsløsning baseret på en konto-til-konto overførsel, må butikken godt opkræve et gebyr.

Bliver du opkrævet et ulovligt kortgebyr, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til kfst@kfst.dk. Vedhæft gerne dokumentation fx i form af en regning eller en Dankortkvittering.

Typiske spørgsmål om betaling

I en tre tilfælde må butikken bruge dine betalingsoplysninger:

  • I forbindelse med selve gennemførslen af en betalingstransaktion.
  • Til udbud af tjenester, der direkte henvender sig til dig. Det kan fx være en virksomhed, der tilbyder at udarbejde budgetter eller forbrugsoverblik. Her skal virksomheden dog have dit udtrykkelige samtykke til at bruge betalingsoplysningerne.
  • Derudover må virksomheden anonymisere dine betalingsoplysninger og bruge dem til statistik og generel markedsføring. Oplysningerne må ikke bruges til individuel prisfastsættelse.

Virksomheden må ikke videregive dine oplysninger til en anden virksomhed, medmindre det fx er nødvendigt for, at betalingen kan gennemføres, eller tjenesten kan udføres.

Dine betalingsoplysninger må ikke bruges til forsikringsaftaler.

Du kan komme ud for, at virksomheden vil reservere et beløb på din konto, før du kan handle. Det gælder især, når du betaler med et debetkort med saldokontrol. Det er en metode, som blandt andet benzintanke benytter.

Når du betaler med et debetkort med saldokontrol, som fx Visa Electron og Mastercard Debet, kan du højst købe for det beløb, der står på kontoen.

Derfor vil det automatisk blive tjekket, om der er penge nok på din konto, før en handel kan gennemføres.

Er det endelige beløb ikke kendt, når købet går i gang, fx hvis du tanker benzin, kan virksomheden reservere et beløb på din konto. Du skal dog give samtykke til, at virksomheden reserverer det præcise beløb.

Så snart det endelige beløb, du har købt for, er kendt, skal banken eller virksomheden frigive resten af det reserverede beløb til din konto igen.

Har du ved en fejl gennemført betaling til en forkert person eller virksomhed via en mobilapplikation, fx MobilePay, kan du ikke fortryde overførslen.

Det er dit ansvar at sikre, at telefonnummer, navn og beløb er korrekt, inden du gennemfører betalingen.

Vil du have pengene retur, skal du selv kontakte modtageren. Vil virksomheden eller personen ikke tilbageføre pengene, kan du i sidste ende anlægge en sag mod modtageren.

Læs mere om uønskede køb af apps

Fysiske butikker, der modtager betaling med kort eller betalings-apps, skal også tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22. Efter kl. 22 kan butikken afvise dig, hvis du vil betale kontant.

I områder, hvor der er stor risiko for røveri, er butikken dog alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 6 til kl. 20.

Det er Erhvervsministeren, som fastsætter, i hvilke områder der kan være forhøjet risiko for tyveri.

Butikken kan have et ønske om, at du betaler med et bestemt betalingskort. I den sammenhæng kan butikken tilbyde dig en rabat eller på anden måde tilskynde dig til at anvende et givent betalingskort, som butikken anser for mest hensigtsmæssigt. Vær opmærksom på, om det er tilfældet.

Quiz om betalingskort

Tag quizzen

Relevant lovgivning

  • Betalingslovens § 128 (stærk kundeautentifikation)
  • Betalingslovens § 81 (kontantreglen)
  • Interbankgebyrforordningens artikel 8 (frit valg)

Klage over kortgebyr og manglende valgfrihed af kortmærke

Bliver du opkrævet et ulovligt kortgebyr? Giver forretningen dig ikke et frit valg med hensyn til, hvilken del af Visa/Dankortet der skal gennemføre betalingen, selvom butikken både modtager Dankort og Visakort?

 

Så kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til kfst@kfst.dk. Vedhæft gerne dokumentation fx i form af en regning eller en Dankortkvittering.

Se kontaktmuligheder