Biler

Køb af brugt bil - hvad er dine rettigheder?

Er der fejl på den brugte bil, afhænger dine rettigheder og klagemuligheder af, hvor du har købt bilen, fx hos en brugtbilsforhandler, via kommissionssalg eller gennem en privatperson.

Køb af brugt bil - hvad er dine rettigheder?

Du er dækket af købelovens regler om forbrugerkøb, når du køber brugt bil af en forhandler. Blandt andet har du 2 års reklamationsret, der løber fra leveringen.

Er fejlen på den brugte bil dækket af købeloven, kan du have krav på at få manglen afhjulpet eller at få pengene tilbage. Købelovens regler gælder for mangler, der var til stede på leveringstidspunktet, eller hvor årsagen til manglen var til stede på leveringstidspunktet. Også selvom manglen først viser sig senere.

De krav, du kan stille til bilen, vil dog fx afhænge af bilens alder, pris og kilometerstand. Er der tale om en nyere og dyrere bil, kan du stille større krav, end hvis der er tale om en meget gammel og billig bil, som har kørt mange kilometer.

Er du blevet lovet en garanti, vil garantien ikke erstatte reklamationsretten, men løbe samtidig med. Brugtbilsgarantier er ofte kortere end din reklamationsret efter købeloven. Garantien kan også være begrænset til kun at gælde bestemte dele af køretøjet fx motor og gearkasse. Bilforhandleren må kun bruge ordet garanti, hvis garantien stiller dig bedre end købeloven.

Er den brugte bil købt på en bilauktion, er det 'indsætteren' (den der indleverer varen til auktion), der hæfter som sælger. Vil auktionsfirmaet ikke oplyse, hvem indsætteren er, hæfter det selv som sælger.

I kommissionssalg sælger brugtbilsforhandleren bilen i eget navn, men for en andens regning. Brugtbilsforhandleren hæfter, hvis der er mangler ved den brugte bil. Købet er et forbrugerkøb, der giver dig den særlige beskyttelse efter købelovens forbrugerkøbsregler.

Hvis brugtbilsforhandleren oplyser, at han handler på vegne af en privat forbruger (formidler salget), skal det klart og tydeligt oplyses ved købet. Aftalen skal indgås direkte mellem dig og ejeren af bilen, og både du og ejeren skal være klart identificeret i slutsedlen. 

Hvis der viser sig at være fejl på bilen, skal du rette dit krav mod den private bilsælger. Du kan ikke gå til Ankenævn for biler med din klage. I stedet må du gå til en advokat eller til retshjælpen.

Når du handler med privatpersoner, er du ikke dækket af købelovens forbrugerbeskyttende paragraffer.

Det betyder, at den private sælger gerne må sælge den brugte bil med generelle forbehold, fx "købt som beset" og ”uden reklamationsret”.

Den private sælger anses ikke for at være ekspert – heller ikke selvom han sælger en bil, han måske har kørt i gennem flere år. Du kan derfor ikke stille krav om at få rettet fejl, som sælgeren ikke havde kendskab til, da han solgte bilen.

Gode råd før køb af en privatperson:

For at undgå at komme i klemme må du være særlig opmærksom på mulige fejl, når du vælger at købe bilen privat.

 • Undersøg bilen grundigt før købet. Overlad det til et autoværksted, FDM, som er en interesseorganisation for bilejere, eller anden virksomhed, der tilbyder brugtvognstjek, hvis du ikke selv er ekspert
 • Tag en længere prøvetur i den brugte bil, hvor du tester alle funktioner. Hav gerne en anden med på turen, så I er to til at vurdere
 • Tjek den brugte bil i Bilbogen for eventuel gæld eller pant
 • Tjek alle bilens papirer grundigt. Undersøg, om sælgeren faktisk er ejer af bilen. Hvis han ikke er, skal han have fuldmagt til salget af ejeren
 • Få altid udleveret den originale registreringsattest samtidig med bilen. Du skal ikke acceptere at få den eftersendt
 • Betal aldrig forud.

Det kan fx være ridser i lakken, pletter på sæderne, stenslag i forruden, uens lak, synlig rust eller en pynteliste, der sidder løst eller helt mangler.

Kosmetiske fejl vil ofte være synlige – også for den ukyndige køber – og de betyder ikke noget for bilens køreegenskaber.

Det betyder, at du normalt ikke vil få medhold i en klagesag, der drejer sig om kosmetiske fejl. I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Når du kører på de danske veje, skal din bil efter færdselslovgivningen opfylde en række sikkerhedsmæssige krav. Det gælder eksempelvis bremser, styretøj, lygter, dæk, sikkerhedsseler og udsyn.

 • Du kan normalt regne med at få medhold i en klagesag, der drejer sig om sikkerhedsmæssige fejl.
 • Hvis fejlen var synlig ved købet – fx en flækket rude, eller sælgeren oplyste dig om fejlen og dens betydning, vil du normalt ikke kunne få medhold.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvor slidt, bilen er, vil selvfølgelig afhænge af dens alder, og hvor langt den har kørt. Men det betyder også meget, hvad den har været brugt til og hvordan. Bilmærke og model har også betydning, da nogle biler forventes at have længere levetid end andre.

Det kan være meget svært at afgøre, hvor slidt en bil med rimelighed må være. Du kan selvfølgelig stille større krav til en nyere og dyrere bil end til en ældre og billigere bil.

Nogle dele på en bil skal jævnligt udskiftes, det gælder fx udstødning og bremseklodser. Disse dele må være slidt, men ikke slidt helt ned.

 • Du kan ikke forvente at få medhold i en klagesag om slid, hvis bilen ikke er slidt mere end forventeligt, eller hvis der er tale om en meget gammel bil.
 • Du kan muligvis få medhold i en klagesag om slid, hvis bilen er slidt mere, end man med rimelighed må forvente, eller hvis du udtrykkeligt er blevet lovet, at fx airconditionanlægget virker.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Det kan fx være en defekt gearkasse, turbolader eller servostyring, at det er ukendt, hvornår tandremmen sidst er skiftet, eller at topstykket er flækket. Det kan også være camouflerede skader som fx skjult rust.

 • Du kan forvente at få medhold i en klagesag om skader og skjulte fejl, hvis fejlen eller årsagen til den var til stede på leveringstidspunktet og er ud over, hvad du måtte forvente i forhold til bilens almindelige tilstand.
 • Du kan forvente at få medhold i en klagesag, hvis tandremmen knækker inden for udskiftningsintervallet eller i det tilfælde, hvor sælgeren ikke er bekendt med, hvornår tandremmen er udskiftet og ikke skriftligt har anbefalet dig straks at få den skiftet og oplyst om risikoen for motorskade, hvis den ikke bliver skiftet.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Det kan fx være, at du får oplyst, at bilen er en anden årgang, end den er, eller at den har kørt færre kilometer, end den har. Det kan også være oplysninger, brugtbilsforhandleren har undladt at give dig, fx at bilen har været udsat for en større skade, har kørt som taxa, eller at der er taget pant i bilen.

 • Du kan ikke forvente at få medhold i en klage om manglende eller forkerte oplysninger, hvis det ikke har haft betydning for dit køb af bilen. Det kan fx være i forhold til bilens brug, videresalgsværdi eller restlevetid.
 • Du kan forvente at få medhold i en klage om manglende eller forkerte oplysninger, hvis det har betydning for bilens brug, videresalgsværdi eller restlevetid.
 • Hvis forhandleren oplyser, at bilen er produceret i et bestemt år, og det ikke er tilfældet, kan det være en mangel, hvis fejlen ikke rettes inden købet.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Viser der sig en fejl på din brugte bil, skal du altid klage til forhandleren først. Forhandleren har ret til at se fejlen og vurdere, om han mener, den er omfattet af købelovens reklamationsret eller en garanti.

Hvis brugtbilsforhandleren anerkender, at han skal betale reparationen, skal bilen repareres inden for rimelig tid. Hvor lang tid det er, afhænger blandt andet af fejlens art, og hvor besværligt det er at skaffe reservedele.

Mener brugtbilsforhandleren ikke, at fejlen er dækket af købeloven eller garantien, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævn for biler eller domstolene.

Ankenævn for biler behandler klager, som vedrører køb af bil (både ny og brugt) over 10.000 kr. samt værkstedsregninger på over 1.500 kr.

Du kan læse mere om Ankenævn for biler på bilklage.dk

Har du problemer vedrørende blandt andet motorcykler, knallerter, tilbehør til biler eller leje af en bil, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, som behandler de klager, som Ankenævn for biler ikke behandler. Det er dog en forudsætning, at prisen er mindst 1.100 kr. og højst 100.000 kr.

Se, hvordan du klager til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Ankenævn for biler kan ikke hjælpe dig i private handler. Det kan derfor blive vanskeligt at gennemføre en klagesag, hvis der er noget galt med den brugte bil. Hvis du ikke kan finde en løsning med sælgeren, må du gå til domstolene med sagen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis fejlen på den brugte bil viser sig at være dækket af reklamationsretten, skal bilforhandleren afhjælpe fejlen uden udgift og væsentlig ulempe for dig.

Hvis forhandleren kræver, at bilen skal repareres på hans eget værksted, skal forhandleren betale eventuelle rimelige udgifter til transport, herunder også bro- og færgeudgifter.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om reklamationsretten

Bilforhandleren kan ikke sætte købelovens regler ud af spil ved at tage generelle forbehold som ”købt som beset” og ”uden reklamationsret”.

Selvom bilforhandleren skriver, at bilen er ”købt som beset”, vil du fortsat have din reklamationsret, hvis der viser sig at være mangler på den brugte bil.

For at et forbehold skal være gyldigt, skal det være meget konkret. Er der fx fejl på airconditionanlægget, skal du klart oplyses om, at det ikke virker.

Hvis du har købt bilen af en privat sælger, kan bilen godt være ”købt som beset”.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om brugte varer generelt

Hvis bilen viser sig ikke at have det udstyr, som bilforhandleren lovede i salgsannoncen, fx hvis den ikke har aircondition som lovet, kan det udgøre en mangel efter købeloven.

I den situation kan du have ret til fx at få afhjulpet fejlen eller få et afslag i prisen.

Læs mere om køb af brugte biler

Når du køber en brugt bil hos en bilforhandler, har du altid to års reklamationsret efter købeloven. En eventuel garanti, du blev lovet ved købet, erstatter ikke reklamationsretten.

Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten, har du ret til at få afhjulpet den fx ved en reparation.

Hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten, afhænger af, om fejlen eller årsagen til den var til stede på leveringstidspunktet, og om fejlen er ud over, hvad du kan forvente i forhold til bilens alder, pris og kilometerantal.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

Bilimportøren kan ikke kræve, at garantien på bilen kun kan opretholdes, hvis bilen serviceres på et af de autoriserede værksteder, der er knyttet til importøren.

Hvis du vælger et uafhængigt autoværksted, som ikke er blandt importørens egne værksteder, til fx et serviceeftersyn af bilen, har garantigiver pligt til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til autoværkstedet.

Du skal som bilejer kunne dokumentere, at serviceplanen er overholdt i form af en udfyldt og underskrevet servicebog.

Læs mere om autoværksteder

Hvis du har købt bilen hos en forhandler, er bilen dækket af købelovens reklamationsret, og du kan klage over eventuelle fejl, som bilen har ved købet. 

Du skal altid klage til forhandleren først. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du klage til Ankenævn for biler.

Ankenævn for biler behandler klager, som vedrører:

 • Køb af bil, både ny og brugt, der har kostet mere end 10.000 kr.
 • Reparationer, der har kostet mere end 1.500 kr.

Hvis bilen er købt af en privatperson, skal du først klage til sælgeren. Hvis I ikke kan blive enige, kan du gå til domstolene. Når du har købt bilen af en privatperson, kan du ikke klage til Ankenævn for biler.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om autoværksteder

Læs mere om forbrugerklager

Quiz om biler

Tag quizzen