Sundhed og sygdom

Priser og tilskud hos tandlægen

Tandlægebesøg med fx en tandrensning har faste priser. Større tandbehandlinger kan derimod svinge meget i pris. Der er tilskud til tandlægebesøg.

Priser og tilskud hos tandlægen

Fra du er fyldt 18 år, skal du betale for at gå til tandlæge. Dit gule sygesikringsbevis giver dig ret til tilskud til en række af de mest almindelige tandlægebehandlinger. Det drejer sig bl.a. om tandeftersyn, tandrensninger og røntgenbilleder.

Tilskuddets størrelse afhænger af din alder, og hvilken type behandling du skal have.

Du kan se, hvilke ydelser der giver tilskud, og hvor stort tilskuddet er på sundhed.dk

Derudover skal tandlægen inddele alle patienter i en rød, gul eller grøn kategori. Blandt andet vil tandlægen se på, om du har aktive sygdomme i munden. Rød giver ret til flest tilskud og grøn til færrest.

Du kan læse mere om rød-gul-grøn-ordningen her

Vær opmærksom på, at langt de fleste danskere er i den såkaldte sikringsgruppe 1. Det har betydning for, hvilke behandlinger du kan få tilskud til. Du kan se din sikringsgruppe på forsiden af dit sygesikringsbevis.

Du kan tage dit tilskud med, hvis du vælger en tandlæge i udlandet. Landet skal blot være et EØS-land (EU, Norge, Island og Liechtenstein). Alle behandlinger, der udløser tilskud hos en dansk tandlæge, berettiger også til tilskud, hvis du bruger en udenlandsk tandlæge. I Danmark bliver tilskuddet automatisk fratrukket din regning, inden du betaler. Vælger du at blive behandlet i udlandet, skal du selv ansøge om at få tilskudsbeløbet refunderet efterfølgende.

Medlemmer af den private sygeforsikring "danmark" har ofte mulighed for at få yderligere tilskud til tandlægebehandlinger - oven i tilskuddet fra den gule sygesikring.

Se mere på "danmarks" hjemmeside

Du kan også tegne en forsikring hos Dansk Tandforsikring.

Læs mere om dine muligheder på Dansk Tandforsikrings hjemmeside

Du kan frit vælge tandlæge. Skal du have en større behandling, så få tilbud fra flere tandlæger. Vælger du tandlæge i udlandet (EØS), kan du få dit tilskud med.

Det er en god idé at undersøge markedet engang imellem og finde ud af, om du har den tandlæge, du helst vil have. Det er især ved større behandlinger en god idé at få tilbud fra mere end en tandlæge.

Du kan nemt sammenligne priser på tandlægebehandlinger og finde den tandlæge, der ligger nærmest dig, på sundhed.dk. Husk dog, at du kan have ønsker til andet end pris og adresse. Tillid til tandlægen, kvaliteten af arbejdet og muligheden for opfølgende behandling kan også være væsentlige.

5 gode råd om valg af tandlæge

Find en tandlæge, du har tillid til

Det er meget vigtigt at have tillid til sin tandlæge og føle sig tryg. Men glem ikke at tjekke, hvad andre tandlæger tilbyder, inden du beslutter dig.

Tjek prisen hos forskellige tandlæger

Der kan være mange penge at spare på tandlægebesøg. Sammenlign priser fra flere tandlæger, inden du beslutter dig for en tandlæge. Se tandlægepriser på sundhed.dk. Husk jævnligt at undersøge, om din tandlæge stadig er den bedste for dig.

Få altid flere tilbud, når du skal have en større tandbehandling

Hvis du har brug for en tandbehandling til over 2.500 kr., er tandlægen forpligtet til at tilbyde dig skriftligt prisoverslag. Få prisoverslag hos flere forskellige tandlæger. Der kan være store beløb at spare. Samtidig kan det være værdifuldt at få en anden tandlæges vurdering af, hvad der skal laves.

Tjek evt. udenlandske tandlæger

Du kan altid tage de tilskud, som du er berettiget til i Danmark med til EØS-lande (EU, Norge, Island og Liechtenstein). Du kan læse mere om valg af tandlæge i udlandet ved at klikke på link øverst til højre på siden.

Klag, hvis det går galt

Langt de fleste tandbehandlinger ender med et godt resultat, men enkelte gange går det galt. Du kan klage i op til 2 år efter behandlingen. 

  • Undersøg, om den behandling, du ønsker at få, er tilskudsberettiget.
  • Sørg for at sikre dig, at den tandlæge, du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land. Ellers er det ikke muligt at få refunderet tilskuddet. Du kan få hjælp til at finde en tandlæge i udlandet længere nede på siden.
  • Få behandlingen lavet, og betal regningen. Sørg for at få udspecificeret præcist på regningen, hvilken behandling du har fået foretaget.
  • For at få refunderet tilskuddet til behandlingen skal du henvende dig til den region, du tilhører. På borger.dk kan du læse mere om tilskud til behandling i udlandet. Original og specificeret regning skal sendes til regionen påført din NemKonto.
  • Du skal sørge for, at materialet er på et sprog, som regionens sagsbehandler umiddelbart kan forstå.

Flere europæiske tandlægeforeninger giver på deres hjemmesider mulighed for at søge efter tandlæger. Du kan eksempelvis finde en tandlæge i Malmø eller Flensborg.

Der er ikke nogen sikkerhed for kvaliteten hos de enkelte tandlæger, men alle er medlemmer af det respektive lands tandlægeforening.

Det er ikke alle tandlægeforeninger i EU, som giver mulighed for at søge. Via tandlægernes verdensforbund kan man dog kontakte alle europæiske landes organisation for yderligere oplysninger.

Eksempler på sider med søgemulighed:

Kontakt til øvrige tandlægeforeninger:

Det kan være mere besværligt at klage over en udenlandsk tandlæge, og måske er klagemulighederne i sig selv ikke gode.

Der er ikke en ensartet klageprocedure i alle europæiske lande.

Hvis du vil klage over behandlingen hos en tandlæge i udlandet, kan du kontakte Forbruger Europa

Ønsker du at klage over en tandlæge uden for Europa, kan du kontakte landets sundhedsmyndigheder og den danske ambassade.

Kontaktoplysninger

Her finder du adresser på en række relevante klagenævn, foreninger og myndigheder.

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K.
Telefon: 70 25 77 11

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Telefon: 39 46 00 60

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N
Telefon: 72 33 05 00

Klager over tandlæger

Det er forskellige steder, du kan henvende dig, hvis du vil søge erstatning eller klage over din tandlæge. Det kan fx være, du mener, at du ikke har fået den behandling, du har betalt for. Eller det kan være, behandlingen har skadet dine tænder. 

 

Læs mere om Godkendte ankenævn

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK