Sundhed og sygdom

Alternativ behandling

Zoneterapi, akupunktur, naturmedicin og kosttilskud er eksempler på alternative behandlingsformer. Undersøg, hvilken behandlingsform der er den rette.

Alternativ behandling

Alternative behandlere kan annoncere med, at de er eksaminerede behandlere inden for deres felt. Men det er ikke det samme som, at behandleren er autoriseret. At være eksamineret betyder, at den private skole, hvor behandleren har fået sin uddannelse, har etableret en eksamensordning, og at behandleren har bestået denne.

Undersøg den alternative behandlers uddannelsesmæssige baggrund. Det kan du fx gøre ved at kontakte den pågældende behandler eller den behandlerforening, han eller hun eventuelt er medlem af.

I Danmark er alternative behandlere ikke autoriserede sundhedspersoner som fx læger og fysioterapeuter.

RAB-ordningen er en branche-administreret registreringsordning, som skal styrke danskernes sikkerhed ved brug af alternativ behandling. Det er Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling, der står bag ordningen.

Når en forening er blevet godkendt, kan medlemmerne søge om tilladelse til at anvende den beskyttede titel ”Registreret Alternativ Behandler” (RAB).

En RAB-behandler skal ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed have en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningslektioner. Heraf skal minimum 250 lektioner være i det primære fagområde fx zoneterapi.

Vælger du en RAB-behandler (Registreret Alternativ Behandler), giver det dig derfor:

  • garanti for, at behandleren lever op til minimumskrav om uddannelse og klinisk praksis
  • bedre klagemuligheder

Derudover skal behandleren overholde det regelsæt for god klinisk praksis, som foreningen har pligt til at have.

Behandlerforeningen, som RAB-behandleren er medlem af, er også forpligtet til at have et klageorgan. 

Læs mere i Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Naturmedicin er en samlet betegnelse for fire kategorier af produkter:

  • Naturlægemidler
  • Stærke vitaminer og mineraler
  • Traditionelle plantelægemidler
  • Homøopatiske lægemidler

Inden du køber dem, er det en god idé at tjekke, om naturlægemidlerne er godkendt til behandling i Danmark. Det kan du gøre hos Lægemiddelstyrelsen. Samtidig kan du få vished, om naturlægemidlerne eller kosttilskuddene har kendte bivirkninger, og om de kan tages med andre lægemidler.

Lægemiddelstyrelsens oversigt med produktresuméer - godkendte naturlægemidler

Vær opmærksom på, at du ikke selv må importere naturlægemidler - hverken via nettet eller hjem fra rejser til udlandet.

Lægemiddelstyrelsens information om privatpersoners indførsel af medicin i Danmark

Der findes mange kosttilskud på det danske marked. Man kan købe kosttilskud både i butikker og på nettet. Det kan være svært at gennemskue, om et produkt er underlagt fødevaremyndighedernes kontrol. Fødevarestyrelsen har en oversigt, hvor du har mulighed for at tjekke, om et kosttilskud er registreret af fødevaremyndighederne. Og om det dermed indgår i myndighedernes stikprøvekontrol.

Søg efter registrerede kosttilskud hos Fødevarestyrelsen 

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Gå til Retsinformation

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK