Nye og brugte varer

Elektronik - køb og klager over smartphone, tv og computer

Når du køber en smartphone eller et tv, er der to års reklamationsret på produktet. Her er, hvad du skal vide om køb, garanti og reklamationsret.

Elektronik - køb og klager over smartphone, tv og computer

Hvis du køber elektronik i butikker, kan du få rådgivning på stedet af en sælger. Du kan også sammenligne udstyret med andet lignende i butikken og tjekke lyd og billedkvalitet. Du har dog kun retur- eller bytteret, hvis butikken selv vælger at tilbyde det.

Hvis du køber din elektronik på nettet, har du altid 14 dages fortrydelsesret på tværs af alle EU-landene. Vær opmærksom på, at det elektroniske udstyr både kan være programmeret på udenlandsk, og at manualen kan være på et andet sprog end dansk.

Køber du mobilen eller tv’et i en udenlandsk webshop, kan der være forskel på, om du har fortrydelsesret og på længden af reklamationsretten. Det afhænger af, hvilket land du handler i.

Er produktet købt i en webshop inden for EU, vil du dog altid have en fortrydelsesret på 14 dage på tværs af landene.

Går mobilen eller tv’et i stykker, kan det blive både dyrere og mere besværligt for dig at returnere det, end hvis du havde købt det i Danmark.

Køber du din nye mobiltelefon i et land uden for EU, kommer der told og afgifter oveni, hvis prisen overstiger et vist beløb. Du skal derfor huske at indberette det til Toldstyrelsen.

Du kan læse mere om betaling af told og moms på nettet på Toldstyrelsens hjemmeside.

Der kan måske være penge at spare ved at købe parallelimporteret elektronik. Men tænk dig om, inden du gør det. Producentgarantien følger ikke altid med.

Det er parallelimport, når en butik importerer elektronikken uden om de autoriserede forhandlere, som producenten har aftaler med i de enkelte lande.

Du har samme reklamationsret på parallelimporteret elektronik som ellers. Derimod kan en eventuel producentgaranti, der normalt følger varer importeret via producenten til det danske marked, bortfalde.

Bortfalder garantien, og har sælgeren ikke oplyst dig om det, kan det i sig selv være en mangel efter købeloven, og du kan have ret til at få et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Du kan muligvis få et forholdsmæssigt afslag i prisen, hvis du køber en såkaldt demovare, der har været udstillet i butikken. Kig efter fysiske skader eller andet slid på varen.

Demovarer kan være et tv, der står fremme i butikken, så kunderne kan se billedkvaliteten. Eller en tablet som kunderne selv kan teste.

Du har stadig rettigheder efter købeloven, selvom det er en demovare.

En demovare er en unik vare. Den kan derfor ikke omleveres, hvis der er opstået fejl.

Når du køber en vare, skal der følge en brugsanvisning eller manual med, hvis det er nødvendigt. Den skal være udformet på et sprog, der kan forstås her i landet. Altså typisk dansk.

Vurdér, om det kan betale sig for dig at købe det elektroniske udstyr brugt. Se blandt andet på prisen og alderen på varen.

Du har de samme rettigheder, som hvis varen var ny. Men der er forskel på dine rettigheder afhængigt af, om sælger er en privatperson eller en virksomhed.

Mange elektronikforretninger vil tilbyde, at du kan købe en tillægsforsikring. Tjek først, om du har brug for den.

Ifølge købeloven har du to års reklamationsret. Derudover kan der være en garanti på produktet. Forsikringen vil typisk have en længere løbetid end reklamationsretten eller den garanti, der muligvis er på varen.

Tænk derfor på, hvor lang levetid det produkt, du køber, forventes at have. I visse tilfælde dækker din familie– eller indboforsikring det samme, som en tillægsforsikring vil kunne.

Har du købt en tillægsforsikring, men fortryder, så har du 14 dages fortrydelsesret.

Flere butikker tilbyder, at deres kunder kan købe mobiltelefoner på kredit ved eksempelvis at betale rater i 12 måneder. Kreditten kan være rente- og gebyrfri eller med renter og gebyrer. Men det kan blive væsentligt dyrere, end hvis du køber varen kontant.

Undersøg derfor, hvad du samlet skal betale tilbage, og sammenlign beløbet med kontantprisen. Tjek også, hvad de årlige omkostninger i procent er (ÅOP). Det kan give dig et overblik over, hvor dyrt det er at købe på afbetaling.

Butikken skal også oplyse debitorrenten (den rente du årligt skal betale), og om den er fast eller variabel. De omkostninger, der indgår i det samlede køb, gebyrer og renter, skal du have som et samlet tal foruden det samlede beløb, du låner, og hvor lang tid lånet løber.

Går det elektroniske udstyr, som du har købt på afbetaling, i stykker, og har du krav på at hæve købet, skal du have tilbagebetalt det beløb, du hidtil har betalt, inklusive renter og eventuelle gebyrer. Du skal desuden fritages for fremtidige betalinger.

Kreditadvarsel

Du kan mindske risikoen for, at dit navn bliver misbrugt til at optage forbrugslån eller købe på afbetaling, ved at sætte en kreditadvarsel på dit CPR-nummer.

På sikkerdigital.dk, som Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag, kan du læse mere om, hvad en kreditadvarsel er, og hvordan du opretter den.

Har du inden for de første to år efter leveringen af varen klaget over en mangel, kan du fortsat klage selv efter udløbet af de to år, hvis den samme fejl opstår igen. Du skal dog klage hurtigst muligt, efter du har konstateret fejlen, og senest tre år efter.

Har butikken/netbutikken omleveret varen, løber der fra omleveringsdagen en ny to års reklamationsfrist for nye fejl, som viser sig inden to år efter omleveringen.

Har du købt en forsikring eller en serviceaftale, der kan dække fejl ved eksempelvis fjernsynet, skal du kun tage den i brug, hvis købeloven ikke dækker. Det kan være fejl, du selv er skyld i, eller uhensigtsmæssig slid. Når reklamationsfristen er udløbet efter to år, kan du bruge din forsikring eller serviceaftale, så længe den løber.

Er du selv skyld i, at din mobiltelefon, computer eller tv går i stykker, kan du frit vælge, hvem der skal reparere skaden. Det gælder også, selvom der stadig er reklamationsret eller garanti på produktet.

Har du en tillægsforsikring eller serviceaftale, skal du dog kontakte forsikringsselskabet eller forhandleren, før du får varen repareret.

Opstår der problemer i forbindelse med reparationen, skal du klage til reparatøren.

Viser der sig senere en fejl på din vare, som er dækket af købelovens regler, skal du klage til butikken/netbutikken. Du skal være opmærksom på, at butikken/netbutikken kan afvise din klage, hvis den nye fejl er opstået på grund af den tidligere reparation. I stedet må du klage til reparatøren.

Har fejlen ikke sammenhæng med den tidligere reparation, har du ret til at få butikken/netbutikken til at reparere fejlen.

Får du foretaget reparationen hos en uautoriseret reparatør, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at en eventuel garanti bortfalder.

Garanti eller handelsmæssig garanti er noget, som butikken/netbutikken eller producenten frivilligt kan vælge at give dig.

Virksomheden bestemmer derfor selv, hvor omfattende garantien skal være, og om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen.

Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.

Er fejlen, du klager over, dækket af en garanti, bør butikken/netbutikken ikke opkræve et gebyr. Når der er givet en garanti, er det altid garantigiveren, der skal bevise, at en fejl ikke er dækket af garantien, og han må selv betale undersøgelsen.

Relevant lovgivning

Nye regler for digitalt indhold og digitale tjenester

Den 1. januar 2022 blev købeloven ændret, så den også omfatter aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester samt varer med digitale elementer.

Den 28. maj 2022 blev forbrugeraftaleloven desuden ændret, så den også omfatter regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, herunder aftaler af løbende levering (abonnement) af digitalt indhold og digitale tjenester, samt aftaler om af varer med digitale elementer.

Læs mere om Køb af digitalt indhold

Generelt gælder det for al elektronik, at fugt er en usynlig fjende, der kan snige sig ind og gøre stor skade.

Fugtskader er fejl, der opstår ved uhensigtsmæssig brug. Fugt kan komme fra kondensvand. Fugt kan opstå, når du har din mobiltelefon i lommen og går fra koldt vejr og inden for i varmen.

Hvis produktet holder op med at virke på grund af fugtskader, så vil der sjældent være en redning at hente i reklamationsretten. Den gælder kun for fejl, som sælgeren er ansvarlig for.

Vær dog opmærksom på, at fejlen kan have en anden årsag end fugt, selvom mobiltelefonen også har tegn på fugt.

Mange skader og fejl skyldes fugtskader. Derfor er det en god idé at undgå, at dit elektronik får fugt.

Fire måder at undgå fugtskader på:

  • Tænd ikke apparatet, før det har samme temperatur som omgivelserne, og kondensvandet er fordampet.
  • Hold elektronik adskilt fra vådt eller fugtigt tøj.
  • Læg din mobiltelefon i en lomme, der ikke kan blive fugtig af regn eller sne.
  • Sved og kropsvarme kan også skabe fugt i mobiltelefonen, så lad være med at have den for tæt på kroppen.

Hvis din mobiltelefon er vandtæt, er det meget vigtigt, at du lukker alle dæksler på mobiltelefonen, inden den bliver udsat for vand.

Førstehjælp til fugtig og våd elektronik

Dugger skærmen på din mobiltelefon eller kameralinse, eller har du mistanke om, at dit elektroniske produkt har været udsat for fugt, så kan du yde førstehjælp. Du kan gøre sådan her:

  • Sluk produktet øjeblikkeligt.
  • Fjern batteriet, hvis det er umiddelbart tilgængeligt.
  • Læg apparatet på en lun radiator, så vandet både kan løbe ud og fordampe.

Elektroniske produkter som smartphones, tablets og bærbare computere er sårbare over for stød og slag.

Selvom de tit er med overalt, skal du passe på, at skærmen ikke bliver overbelastet ved forkert brug.

Årsager til skærmproblemer i elektroniske produkter kan være åbenlyse, såsom hvis skærmen går i stykker ved slag eller stød. De kan også være mindre åbenlyse, som hvis pixeleringen bliver forstørret i firkanter.

Skader, som revner og ridser, der er kommet på grund af brugsfejl, står for din egen regning.

Softwarefejl kan gøre computeren, mobiltelefonen eller GPS’en ubrugelig eller udgøre sikkerhedsproblemer, fordi eksempelvis en firewall ikke fungerer korrekt.

Virker din nye computer eller mobiltelefon ikke, kan det nogle gange være svært at afgøre, hvad der er årsagen til problemet. Det kan skyldes software, der ikke fungerer eller ikke er opdateret.

Ved en klage til sælgeren skal det afklares, om fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på købstidspunktet.

Du kan få ret i din klage, hvis fejlen i softwaren – eller årsagen til fejlen – har været til stede på leveringstidspunktet.

Går din computer i stykker, så afhænger dine rettigheder af, hvad fejlen skyldes - eksempelvis om fejlen er opstået som følge af forkert brug, eller om det er en materiale- eller fabrikationsfejl.

Brugsfejl, såsom ridser i skærmen, tryk på skærmen, eller at USB-porten er ødelagt, fordi stikket har været sat forkert i, er ikke dækket af købeloven.

Er der fejl i softwaren, og har fejlen eller årsagen til den været til stede på leveringstidspunktet, kan du få ret i din klage.

Du kan ikke få medhold i en klage, hvis skaden skyldes forkert brug såsom tryk på skærmen, hvis skærmen er væltet, eller den har været udsat for slag.

Er der derimod tale om fejl, hvor farver eller billedet ikke lever op til det forventede, selvom den er opdateret, og du i øvrigt bruger fladskærmen korrekt, kan der være tale om fabrikationsfejl. I så fald kan du få medhold i en klage.

Batterier er en almindelig sliddel. Du kan derfor ikke altid forvente, at de holder lige så længe som resten af apparatet. Derfor er det ikke ualmindeligt, at du må købe et eller flere nye batterier i apparatets levetid.

Reklamationsretten på et produkt dækker fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet. Det betyder, at selvom et batteri holder op med at virke efter halvandet år, er det ikke nødvendigvis noget, der er dækket af reklamationsretten. Det afgørende er, om det er holdt op med at virke på grund af en fejl. Hvis batteriet blot er slidt op ved almindeligt brug, og der ikke er noget galt med det, så dækker reklamationsretten typisk ikke.

Du har kun ret til et nyt batteri i det tilfælde, hvor det er holdt med at virke meget tidligere, end man kan forvente, og du ikke har fået oplysninger om dette ved købet.

Batterier er en almindelig sliddel. Du kan derfor ikke altid forvente, at de holder lige så længe som resten af apparatet. Derfor er det ikke ualmindeligt, at du må købe et eller flere nye batterier i apparatets levetid.

Reklamationsretten på et produkt dækker fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet. Det betyder, at selvom et batteri holder op med at virke efter fx halvandet år, er det ikke nødvendigvis noget, der er dækket af reklamationsretten. Det afgørende er, om det er holdt op med at virke på grund af en fejl. Hvis batteriet blot er slidt op ved almindeligt brug, og der ikke er noget galt med det, så dækker reklamationsretten typisk ikke.

Du har kun ret til et nyt batteri i det tilfælde, hvor det er holdt med at virke meget tidligere, end man kan forvente, og du ikke har fået oplysninger om dette ved købet.

Ofte stillede spørgsmål

Butikken har som udgangspunkt ét-to forsøg til at afhjælpe, fx reparere, hvis fejlen på varen er dækket af købeloven. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og uden væsentlig ulempe for dig.

Butikken skal desuden reparere varen inden for rimelig tid. Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men butikken har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.

Hvis der er tale om forskellige fejl på varen, har butikken som udgangspunkt ét forsøg til at afhjælpe hver fejl.

Læs mere om, hvornår butikken har mere end et reparationsforsøg

Butikken kan ikke afvise en reklamation alene af den grund, at din mobiltelefon er blevet repareret af en anden reparatør. Din telefon er stadig omfattet af reklamationsretten, men ikke de reparerede eller udskiftede dele.

Det betyder, at du kan klage til butikken, hvis mobiltelefonen har en fejl, som ikke har noget at gøre med den tidligere reparation.

Når en butik ombytter en vare efter reglerne i købeloven, skal den ombyttes med en fabriksny vare, der er magen til den, du købte. Hvis butikken ombytter med en brugt vare, fx en såkaldt ”renoveret” telefon eller swap-telefon, vil det ikke være korrekt ombytning, hvis din vare er købt som helt ny. Du kan derfor nægte at tage imod den.

Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til.

Læs mere om reklamationsret

Læs mere om garanti

Selvom mobiltelefonen har tegn på fugt, kan fejlen godt have en anden årsag. Det er derfor vigtigt at få mobiltelefonen undersøgt.

Hvis mobiltelefonen går i stykker på grund af fugt, vil der ikke være meget hjælp at hente i købeloven. Det skyldes, at fugtskader er typiske brugsskader.

Læs mere om reparationer, du selv skal betale

Hvis købet ophæves efter købelovens regler, kan butikken ikke kræve, at du stadig har originalemballagen.

Hvis du skal sende varen retur til butikken, skal varen dog være forsvarligt emballeret. Hvis butikken stiller krav om en særlig emballage, fx formstøbt plast, må den sende emballagen til dig.

Læs mere om reklamationsretten

Når du køber en computer, er hele varen dækket af købelovens reklamationsret på to år - også batteriet. Du vil altså i to år kunne klage over mangler. Du kan ikke klage over fejl eller skader, som du selv er årsag til eller over almindeligt slid.

Hvis batteriet i en bærbar computer har en kort driftstid, vil det ofte skyldes den måde, computeren bruges på. Hvis du fx har mange programmer, der starter op, når du tænder computeren, har kraftigt lys eller forskellige trådløse funktioner, der kører, kan det nedsætte driftstiden. Alt det kan du altså ikke klage over.

Hvis der derimod er noget galt med batteriet, fx hvis det har en usædvanlig kort levetid, eller brugsanvisningen giver forkerte eller misvisende oplysninger, kan det være en mangel, der er dækket af købelovens regler.

Når en butik sælger elektronisk udstyr, som fx computere, er de også forpligtet til at tage sig af klager, der er omfattet af købelovens reklamationsret.

Det er fx butikkens ansvar at få computeren sendt på værksted. Butikken skal også som udgangspunkt betale for transporten.

Selvom du eventuelt affinder dig med at skulle kontakte et værksted, når der er fejl ved din computer, skal du også klage til butikken, hver gang fejlen opstår.

Læs mere om, hvis sælger henviser til producent eller importør

Hvis en brugsanvisning er nødvendig for, at du kan bruge varen, skal brugsanvisningen være på et sprog, som du forventes at kunne forstå, medmindre andet er aftalt. Du kan fx godt inden købet aftale med butikken, at der ikke følger en manual med, eller at den er skrevet på fx engelsk.

Det er en mangel, hvis du kommer til at skade varen, fordi brugsanvisningen er skrevet på udenlandsk, og du ikke på forhånd har accepteret det.

Læs mere om brugsanvisninger

Quiz om elektronik

Tag quizzen

Klager

Hvis du vil klage over et elektronisk produkt, skal du først kontakte den virksomhed, som du har købt produktet af. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du kontakte Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Læs mere om forbrugerklagesystemet

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK