Biler

Parkering og bøder

Private parkeringsselskaber skal klart og tydeligt via skilte oplyse om regler og vilkår for parkeringen, fx prisen. Husk at gemme kvitteringen.

Parkering og bøder

Private selskaber kan ikke opkræve bøder. Det kan kun politiet. Men har du overtrådt reglerne for parkering på det privat parkeringsselskabs grund, fx ikke indstillet din p-skive korrekt eller placeret din bil uden for parkeringsbåsen, har parkeringsselskabet ret til at udskrive en parkeringsafgift, som du har pligt til at betale. Du skal betale den inden for den frist, der er oplyst på girokortet.

Parkeringsselskabet skal være tilmeldt Parkeringsklagenævnet for at kunne udskrive parkeringsafgifter. Desuden skal parkeringsselskabet tydeligt vejlede dig om dine muligheder for at klage, når det udsteder parkeringsafgiften.

Læs mere på Parkeringsklagenævnets hjemmeside

Det er det private parkeringsselskab, der skal bevise, at du har brugt parkeringspladsen og derfor skal betale for brugen. Det er ikke dig som bilist, der skal bevise, at du ikke har brugt parkeringspladsen, når du modtager et girokort fra selskabet.

Har du fået en kvittering eller et andet bevis for din parkering, er det en god idé at gemme kvitteringen sammen med dine andre kvitteringer. Så kan du i hvert fald bevise, hvilken periode du betalte for på parkeringspladsen.

Betaler du din kontrolafgift for sent, har parkeringsselskabet ret til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr., men det er en forudsætning, at du har modtaget en parkeringsafgift.

Parkeringsselskabet må ikke opkræve et rykkergebyr, hvis det alene har sat opkrævningen for parkeringsafgiften under bilens vinduesvisker. Er opkrævningen fløjet væk eller blevet fjernet af forbipasserende, har du ingen chance for at vide, at afgiften skal betales og hvornår.

Du skal meddele parkeringsselskabet, at du ikke tidligere har modtaget en parkeringsafgift, og at du derfor ikke vil betale et rykkergebyr. Mener parkeringsselskabet, at det har ret til at opkræve et rykkergebyr, må det bevise, at du faktisk har modtaget opkrævningen.

Hvis du synes, at du har fået en særlig dårlig behandling af et parkeringsselskab, kan du overveje at underrette fx storcentrets administration eller forretningen, som parkeringspladsen hører til, for det er normalt denne forretning, der har ansat parkeringsselskabet til at administrere parkeringspladsen.

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK