Fritid og familieliv

Gaming og pengespil

Køber du og downloader spil på nettet? Så læs mere om, hvad du skal være opmærksom på.

Gaming og pengespil

Du skal typisk give en række personlige oplysninger, når du opretter en spilkonto på nettet såsom navn, adresse og CPR-nummer. Vær altid ekstra varsom med at afgive personlige oplysninger, før du har tjekket, om spiludbyderen har en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Læs mere på Spillemyndighedens hjemmeside

På flere spillesider skal du som udgangspunkt logge ind med dit CPR-nummer, når du vil spille. Lovgivningen på spilleområdet kræver, at spiludbyderne skal kunne hente oplysninger om deres kunders identitet. Spillesiden skal behandle dine personlige oplysninger fortroligt.

  • Spil på nettet og aftalevilkår

Læs aftalevilkårene grundigt igennem, før du deltager i et spil på nettet. Spillesiden skal på en let tilgængelig måde oplyse dig om alle relevante forhold ved spillet. Ønsker spillesiden at ændre i vilkårene, skal den oplyse dig om det i god tid.

  • Kredit

Spillesiden må ikke lade dig spille på kredit.

  • Markedsføring af spil

Spilleloven stiller krav til, hvordan spillesiden markedsfører sine spil. Blandt andet må gevinstchancen ikke fremstå som om, den er større, end den faktisk er.

Markedsføringen skal fremstille spil som et underholdningstilbud, og den må ikke være målrettet børn og unge under 18 år.

Spillesider, der ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, må ikke markedsføre sig i Danmark.

  • Markedsføring af bonus ved spil på nettet

Hvis spillesiden tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus.

  • Ingen fortrydelsesret ved spil om penge på nettet

Du har ingen fortrydelsesret, når der er tale om spil om penge på nettet.

  • Skat og spillegevinster

Du skal i nogle tilfælde betale skat, hvis du vinder i et spil på nettet.

På skat.dk kan du læse mere om, hvornår din gevinst er skattepligtig.

  • Klager over spil om penge på nettet

Spiludbydere er forpligtet til at behandle klager fra spillere vedrørende udbud af spil.

Kan I ikke blive enige, har du følgende klagemuligheder:

Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis du har betalt mere end 1.110 kroner i forbindelse med spillet.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan behandle klager over spillesider, som henvender sig til danske forbrugere. Det kan være, at spillesiden er på dansk, og at du har betalt i danske kroner.

Du kan kontakte Forbruger Europa for råd og vejledning, hvis der er tale om en spilleside, som hører hjemme i et andet EU-land, Island eller Norge

Du kan også kontakte Forbrugerombudsmanden.

Du kan ikke klage til Spillemyndigheden, som fører tilsyn med spilmarkedet i Danmark. Du kan dog altid henvende dig til Spillemyndigheden, hvis en spiludbyder ikke overholder spilleloven eller de regler, som er fastsat i medfør af loven.

Læs mere om klager over spiludbydere på Spillemyndighedens hjemmeside.

Nye regler: Levering af digitalt indhold og digitale tjenester

Den 1. januar 2022 blev købeloven ændret, så den fremover også omfatter aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester samt varer med digitale elementer.

Digitalt indhold er eksempelvis apps, lyd- og videofiler, digitale spil, mobilspil, e-bøger mv.

Det digitale indhold skal leveres uden unødig forsinkelse. Det vil sige, at det skal leveres umiddelbart efter købet, medmindre du har aftalt andet med sælgeren. Det er leveret, når det er gjort tilgængeligt for dig.

Hvis det digitale indhold leveres på et fysisk medium - eksempelvis på en cd/dvd - skal sælgeren levere salgsgenstanden uden unødig forsinkelse, dog senest inden for 30 dage efter du har indgået købsaftalen, medmindre I har aftalt andet.

Hvis du har købt en vare med digitale elementer, såsom en spillekonsol, er varen som udgangspunkt leveret, når du har modtaget den, og de digitale elementer er tilgængelige.

Hvis leveringen bliver forsinket, vil du i sidste ende kunne hæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig, hvis sælger ikke reagerer på dine rykkere, eller det tydeligt fremgår, at sælgeren ikke vil levere.

Opdateringer

Hvis du har købt digitalt indhold, som løbende skal leveres, skal sælgeren sørge for, at du i den aftalte leveringsperiode får besked om og får leveret opdateringer, som er nødvendige for, at produktet kan holdes fri for mangler. Det kan eksempelvis være sikkerhedsopdateringer.

Hvis der er tale om en vare med digitale elementer, skal du have leveret opdateringerne i den aftalte leveringsperiode – dog i mindst to år.

Opdateringerne skal herudover leveres i en periode, som er rimelig i forhold til, hvilket produkt der er tale om.

Når du modtager opdateringerne, er det vigtigt, at du installerer dem inden for en rimelig frist.

Hvis sælger har oplyst dig om opdateringerne, og om konsekvenserne af, at du ikke installerer opdateringerne, og der ikke er mangler i vejledningen, vil sælgeren ikke være ansvarlig for eventuelle mangler, der skyldes, at du ikke har opdateret produktet.

Nyeste version

Medmindre I har aftalt andet, skal du have leveret det digitale indhold /den digitale tjeneste i den nyeste version på tidspunktet, I indgik aftalen.

Reklamationsfrist

Når du køber en vare, gælder der som udgangspunkt en reklamationsfrist på to år.

Hvis der er tale om digitalt indhold/ digitale tjenester eller digitalt indhold i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, gælder der dog særlige regler. I disse tilfælde vil du kunne klage over mangler:

  • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
  • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet.

Det vil sige, er der tale om en vare med digitale elementer såsom en spillekonsol, vil reklamationsfristen for de digitale elementer først udløbe, når leveringen er sket.

Er der tale om løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester såsom et digitalt spil, vil reklamationsfristen først udløbe to måneder efter, at sidste levering er sket.

De nye regler for digitalt indhold/digital tjenester gælder for aftaler om levering af digitalt indhold/digitale tjenester, herunder varer med digitale elementer, som du får leveret efter 1. januar 2022, selvom købsaftalen er indgået før den 1. januar 2022.

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om den nye forbrugeraftalelov, der nu også omfatter aftaler om levering af digitale tjenester og digitalt indhold

Fortrydelsesret

Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet i EU. Men når du køber digitalt indhold, så kan din fortrydelsesret ophøre, når du begynder at downloade spillet.

Fortrydelsesretten bortfalder dog kun, hvis du har givet samtykke til at begynde at downloade og anerkendt, at du mister din fortrydelsesret, når downloading begynder. Sælgeren skal desuden have sendt dig en bekræftelse på dette.

Læs mere om Fortrydelsesret og returret