Regler

Fortrydelsesret og returret

Når du handler i en fysisk butik, er det op til sælger, om han vil tilbyde returret. Det gælder også, hvis du handler med privatpersoner. Ved nethandel har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Et køb er en bindende aftale, og du kan som udgangspunkt ikke fortryde dit køb. Selvom mange butikker tilbyder en retur- eller bytteret, er det ikke en ret, du har efter lovgivningen, hvis det ikke er aftalt ved købet.

Sælgeren bestemmer altså selv, om han eller hun vil tilbyde en fortrydelsesret, og hvilke regler der skal gælde for fortrydelsesretten. Det, der gælder for returretten, skal være aftalt ved købet, fx fremgå af butikkens betingelser.

Det kan fx være:

 • Hvor lang fortrydelsesfristen skal være
 • Om du kan få pengene igen eller bytte til andre varer i butikken
 • Om du kan få et tilgodebevis

Er du blevet lovet en returret, skal du have dine penge igen. Er du blevet lovet en bytteret, kan du vælge andre varer i butikken.

Som udgangspunkt må du forvente, at varen skal returneres i en stand, så den kan sælges igen som ny. Stiller sælgeren andre krav, må han eller hun oplyse det tydeligt inden købet.

Det kan fx være:

 • At varen skal returneres i originalemballage
 • At alle mærker sidder på varen
 • At plomberinger ikke er brudt

Det vil normalt være en forudsætning, at varen fremstår som ny og ubrugt, så den kan sælges igen. Stiller sælgeren andre krav til varens stand, fx at samtlige mærker stadig sidder på varen, at originalemballagen er intakt og lignende, skal du have det tydeligt oplyst ved købet.

Fortryder du købet, skal du bevise, hvor og hvornår du har købt varen, hvad den har kostet, og at du er blevet lovet en ret til at bytte eller returnere varen. Det er derfor vigtigt, at du gemmer din kvittering og får noteret på den, at du har fortrydelsesret, hvis det ikke allerede står der.

Læs mere om reglerne, hvis varen er købt på udsalg

 • Er det er vigtigt for dig, at varen kan byttes, må du undersøge, om butikken tilbyder en fortrydelsesret
 • Tjek, hvor lang fortrydelsesfristen er
 • Vær forberedt på, at varen skal leveres tilbage i en stand, så den kan sælges igen som ny. Du kan altså ikke tage varen i egentlig brug
 • Tjek, om sælgeren stiller andre krav til varen, fx at alle mærker sidder på varen, eller at den leveres tilbage i den originale emballage
 • Få vilkårene for fortrydelsesretten på skrift, fx på din kvittering
 • Husk at gemme din bon

Når du handler på nettet, har du 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget varen, fx når den er lagt i din postkasse, når den efter aftale med dig er lagt i et skur eller lignende, eller når den er afleveret på din arbejdsplads.

Køber du en ydelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingen.

Når du køber mad, billetter, flyrejser og nogle få andre ting, har du slet ikke fortrydelsesret.

Særligt - hvis du vil fortryde dele af et netkøb

Køber du flere varer i en netbutik, fx både et par sko og en taske, kan du ikke fortryde dele af købet, medmindre du har aftalt det med netbutikken. Tilbyder netbutikken, at du kan fortryde dele af købet, skal du have prisen for varen tilbagebetalt.

Derudover kan netbutikken selv vælge, om den vil tilbagebetale de penge, du har betalt for at få leveret varen. Fremgår det ikke klart og tydeligt af netbutikkens aftalevilkår, at du ikke kan få leveringsomkostningerne tilbagebetalt, skal du have alle pengene for leveringen retur.

 • Sælgeren har pligt til at oplyse, hvortil du skal sende varen, hvis du fortryder.
 • Overhold 14-dages fristen. Du skal meddele sælgeren, at du fortryder inden udløbet af fristen. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen.
 • Pas på varen. Varen må være prøvet, men ikke taget i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen. Ellers skal du betale for værdiforringelsen.
 • Gem for en sikkerheds skyld brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende, så kan sælgeren få det hele tilbage, hvis du fortryder købet.
 • Du skal selv betale returforsendelsen, hvis du ikke har aftalt andet. Få en kvittering fra postvæsenet.
 • Du skal have alle dine penge tilbage – herunder de oprindelige leveringsomkostninger. Du skal have pengene senest 14 dage efter, du gav butikken besked om, at du fortrød købet, eller når butikken har modtaget dokumentation for, at varen er afsendt, eller den har modtaget varen.
 • Har du returneret varen rettidigt, i samme stand mv., men returnerer netbutikken ikke dine penge, kan du kontakte din bank for hjælp. 
 • Se nedenfor, hvad der gælder, hvis du vil fortryde dele af dit netkøb.

Er varen lagt i en pakkeboks eller i en butik, hvor du skal afhente den, starter fortrydelsesfristen først, når du har afhentet den i pakkeboksen/butikken. Der er ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid du har til at hente pakken i pakkeboksen/butikken, men netbutikken kan have stillet krav til det i sine leveringsbetingelser.

Henter du ikke pakken inden for fristen, vil pakken som regel blive returneret til netbutikken, og du skal som udgangspunkt selv betale for returforsendelsen.

Se vores guide til, hvordan du bruger din fortrydelsesret ved køb på nettet

Gå til standardformular på retsinformation.dk (køb på nettet)

Læs mere om, hvordan du klager over køb på nettet

En butik er ikke forpligtet til at give dig fortrydelsesret i forbindelse med et køb. Butikken kan dog vælge at gøre det som en service.

Stiller sælgeren specielle krav, når du vil fortryde et køb, skal det ske meget tydeligt. Det skal helst være skriftligt, fx på kvitteringen, så du kender vilkårene, før du køber varen. Sælgerens krav skal være rimelige i forhold til den vare, det drejer sig om.

Når du handler på nettet, stilles der store krav til sælgerens oplysningspligt. Sælgeren skal blandt andet oplyse dig om firmaets navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, varens pris og egenskaber og om fortrydelsesretten.

Oplysningerne skal du have på en måde, så du kan gemme dem. Det kan fx være i en mail eller et brev. Det er ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne kan findes på virksomhedens hjemmeside.

Giver sælger ikke dig oplysningerne, kan det få store konsekvenser for ham eller hende. Det betyder nemlig, at din fortrydelsesfrist på 14 dage ikke løber fra, du modtager varen. I stedet løber den fra det tidspunkt, hvor du modtager oplysningerne fra sælgeren. Har du efter 12 måneder stadig ikke fået oplysningerne, vil din fortrydelsesfrist dog ophøre.

Relevant lovgivning

 • Aftalelovens § 1

 • Forbrugeraftalelovens §§ 18-25
  - fortrydelsesret
Find gældende regler på retsinformation.dk

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK