Klage

Godkendte ankenævn og andre klageinstanser

Her kan du finde en samlet oversigt over alle godkendte ankenævn og lovpligtige klageinstanser i alfabetisk rækkefølge.

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd eller salær. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal rette sig efter Advokatnævnets afgørelser.

Læs mere om Advokatnævnet på advokatsamfundet.dk

Ankenævn for biler behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værkstedsregning på mere end 1.500 kr.

Læs mere om Ankenævn for biler på bilklage.dk

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra forbrugere over problemer oplevet i bus, tog eller metro.

Læs mere om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro på abtm.dk

Ankenævnet for feriehusudlejning behandler sager vedrørende feriehusudlejning - herunder sommerhuse - i Danmark og feriehuse i udlandet, hvis de er udlejet af et dansk bureau.

Læs mere Ankenævnet for Feriehusudlejning på fbnet.dk

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber behandler klager over fondsmæglerselskaber, der er etableret i Danmark.

Læs mere om Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber på fanke.dk

Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Læs mere om Ankenævnet for Forsikring på ankeforsikring.dk

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af danske hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrehjem.

Læs mere om Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme på hrt-ankenaevn.dk

Ankenævn for Køreundervisning behandler klager fra forbrugere over kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Læs mere om Ankenævn for Køreundervisning på ankesag.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler klager fra forbrugere over el-, vvs- og smedearbejder samt elinstallationsrapporter udført efter huseftersynsordningen.

Læs mere om Ankenævnet for Tekniske Installationer på el-vvs-anke.dk

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager om køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder.

Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet på energianke.dk

Der er beboerklagenævn i alle landets kommuner. Beboerklagenævnet afgør uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

På borger.dk kan du se en samlet liste over danske kommuner og finde dit lokale beboerklagenævn.

På huslejenævn.dk finder du afgørelser fra landets beboerklagenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over fx maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv- og køkkenarbejder samt leverancer af vinduer og yderdøre.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Læs mere om Byggeriets Ankenævn på byggerietsankenaevn.dk

Det finansielle ankenævn behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde og deres herværende datterselskaber fx finansieringsselskaber.

Læs mere om Det finansielle ankenævn på fanke.dk

Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen.

Læs mere om Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige på Nævnenes Hus’ hjemmeside

Færdselsstyrelsen behandler klager over synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer.

Læs mere hos Færdselsstyrelsen

Der er huslejenævn i alle landets kommuner. Huslejenævnet afgør uenigheder mellem lejere og udlejere. Du kan læse mere på borger.dk.

På borger.dk kan du se en samlet liste over danske kommuner og finde dit lokale huslejenævn.

På huslejenævn.dk finder du afgørelser fra landets huslejenævn

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende VVS-, bygningssmede-, maler-, tapetserings, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner-, autopolstrings- og møbelpolstringsarbejde.

Læs mere om Håndværkets Ankenævn på hvanke.dk

Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler klager fra private forbrugere over ejendomsmæglere.

Læs mere om Klagenævnet for Ejendomsformidling på ejendomsmaeglernaevnet.dk

Klager over taxikørsel i Danmark behandles af Klagenævnet for Taxi.

Læs mere om Klagenævnet for Taxi her

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af godkendte ankenævn.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystem på naevneneshus.dk

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod rejseudbydere, der er etableret i Danmark, vedrørende rejser, der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed her i landet.

Læs mere om Pakkerejse-Ankenævnet på pakkerejseankenaevnet.dk

Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter, der er udstedt af private parkeringsselskaber ved parkering på offentligt tilgængelige private områder.

Parkeringsselskabet skal være tilmeldt klagenævnet for at kunne udstede en kontrolafgift.

Læs mere om Parkeringsklagenævnet på parkeringsklagenævnet.dk

Søfartsstyrelsen behandler klager fra passagerer over det rederi, som har stået for transporten. Forbrugerne kan klage, hvis de ikke mener, at deres passagerrettigheder er blevet overholdt.

Læs mere hos Søfartsstyrelsen

Teleankenævnet behandler klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefon- og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester.

Læs mere om Teleankenævnet på teleanke.dk

Trafikstyrelsen behandler klager over forsinkede eller aflyste flyrejser samt boardingafvisning.

Læs mere på flypassager.dk

Trafikstyrelsen behandler klager over postvirksomheder.

Læs mere hos Trafikstyrelsen