Fritid og familieliv

Fester og leje af udstyr

Skal du holde fest? Det er vigtigt at have klare aftaler, når du skal leje lokaler, festtelt og udstyr såsom fadølsanlæg, jukebox, borde og stole. Læs også om festskader og forsikring.

Fester og leje af udstyr

Sørg for at have dine aftaler – også om pris – på skrift, og tjek med det samme ved leveringen, om alt er i orden. Hvis der mangler noget, så klag straks til virksomheden.

Tjek aftalevilkårene grundigt, når du bestiller lokale og de øvrige ting. Vær sikker på, hvordan du er stillet, hvis du må aflyse festen – og tjek, om virksomheden kan aflyse sine aftaler med dig.

En aftale er bindende, uanset om den er skriftlig eller mundtlig, men der kan godt være tilføjet nogle særlige vilkår til en skriftlig aftale, som du skal være opmærksom på. Vær også opmærksom på, at aftaler kan forældes efter et stykke tid og kan ændres med et rimeligt varsel til forbrugeren.

Når du lejer ting såsom stole og fadølsanlæg, så pas godt på det, mens du har det i din varetægt. De ting, som skal sluttes til strøm, skal du ikke lade stå udenfor om natten. Så risikerer du, at det går i stykker, og du skal erstatte det.

Sørg også for, at der ikke løber øl ud af fadølsanlægget. Mange udlejere fraskriver sig det meste af ansvaret for de skader, anlægget eventuelt volder på omgivelserne.

Langt de fleste udlejere af fadølsanlæg tager imod og returnerer pengene for ubrudte fustager, der leveres tilbage. Det gælder også for vin, som langt de fleste steder kan leveres tilbage til forhandleren, hvis flaskerne er uåbnede.

Mærker i gulvet, en dyr vase, der ryger på gulvet eller andre skader, som en af dine gæster er skyld i ved en fest. Det bliver af forsikringsselskaber betragtet som det, der kan ske under privat samvær.

Derfor kan du risikere, at hverken dit eller gæstens forsikringsselskab dækker. Det kan dog altid betale sig at kontakte forsikringsselskabet og spørge.

I en sag fra Ankenævnet for Forsikring havde en gæst haft stilletter på og var ikke blevet bedt om at tage dem af. Efter besøget var gulvet dækket af mærker, og forsikringsselskabet afslog efterfølgende at dække en udskiftning af gulvet.

Gå til Ankenævnet for forsikring

Festskader

Udstyr til festen er dækket forskelligt afhængigt af, om det er lånt eller lejet. Er et musikanlæg lejet, er det ikke dækket af din indboforsikring. Har du derimod lånt en jukebox af naboen, så kan din forsikring dække skader på den.

Din egen indboforsikring dækker, hvis du lejer almindeligt privat indbo såsom borde, service og fadølsanlæg. Lejet tøj regner man også for indbogenstande. Taber man en stor stabel tallerkener, vil de også som hovedregel være dækket af din forsikring, hvis skaden skyldes simpel uagtsomhed.  

Er det aftalt i lejekontrakten, at du bærer risikoen for de indbogenstande, du lejer, vil forsikringen dække skader på samme måde som for dine egne ting. Det vil sige, at forsikringen også dækker, hvis tingene bliver udsat for en brand eller tyveriskade.

Skader, der opstår på restaurant eller kro

Hvis restauranten eller kroens personale er årsag til skade på eksempelvis gæsternes tøj, vil virksomheden være erstatningsansvarlig.

Hvis tøj, tasker eller lignende forsvinder fra en restaurant, afhænger det af omstændighederne, om de er dækket af forsikringen. Har man betalt for opbevaringen i garderoben, vil forsvundne genstande normalt skulle erstattes af restauranten. Er der er tale om tyveri fra garderoben, kan skaden være dækket af indboforsikringen under tyveridækningen.

Læs mere om 'Forsikring ved tyveri'

Lån af indbo

Lånte indbogenstande er dækket efter samme regler som lejet indbo, men der behøver ikke at være tale om en uagtsomhed. Lånte genstande skal altid erstattes. Du har pligt til at aflevere lånte genstande tilbage i samme stand, som du har lånt dem - også selvom forsikringen ikke dækker.

Lejede festtelte og musikanlæg

Et festtelt eller et lejet musikanlæg er derimod ikke en indbogenstand og vil derfor ikke være dækket af dine almindelige forsikringer. I nogle tilfælde har udlejeren forsikret sig mod brand og lejerens uagtsomme skader. I andre tilfælde skal du som lejer tegne en særskilt forsikring. Så vær opmærksom på, om det er med i prisen, når du lejer.

Er det lejede udstyr årsag til skaden?

Hvis et defekt fadølsanlæg lækker og laver en skade på et gulv i et lejet lokale, er udlejeren af fadølsanlægget ansvarlig for skaden. Hvis skaden derimod opstår, fordi du selv har sat anlægget forkert sammen, er det dig, der er ansvarlig.

Det kan også være, at I flytter på jukeboxen, og den laver slemme ridser i gulvet. Da gulvet i et lejet lokale ikke er privat indbo, vil din ansvarsforsikring ikke dække. Hvis det er en gæst, som er årsag til skaderne, er gæsten ansvarlig.

Hvis udlejeren har lagt et teltgulv forkert og derfor er årsag til, at en gæst kommer til skade, så vil hans eller hendes ansvarsforsikring dække skaden – hvis det er en uagtsomhed, som er årsag til skaden.

Klager over arrangementet

  • Er du utilfreds med arrangementet, skal du straks klage til restauratøren. Det kan være, at der er for koldt i lokalet, eller at der holdes en voldsomt støjende fest i nabolokalet.
  • Klag med det samme, så hotel eller restaurant har mulighed for at rette op på forholdene.
  • Andre forhold kan det være svært for restauratøren at ændre på. Det kan være, at middagen er en time forsinket, kødet er sejt, eller at hyggepianisten er forsinket.
  • Selv om forholdene ikke kan ændres, skal du alligevel klage straks, så hotellet/restauranten har en mulighed for at vurdere, om de kan kompensere for manglerne på en anden måde.
  • Du bør klart melde ud over for restauratøren, om du accepterer den kompensation, de tilbyder som en endelig løsning, eller om manglen er så graverende, at du vil gå videre med sagen efterfølgende.
  • Opstår der et uheld, spilder en tjener eksempelvis ned ad en gæst, eller knækker en gæst en tand på maden, skal der også klages med det samme.
  • Mener du efter festen stadig, at du har krav på en form for godtgørelse såsom et nedslag i prisen, bør du umiddelbart efter festen følge op på sagen ved at klage skriftligt til restauratøren.
  • Reagerer hotellet/restauranten ikke på din klage, kan du kontakte Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Ankenævnet behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af danske hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrehjem.

Gå til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme