Ferie, rejser og transport

Rejseforsikringer

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort, afbestillingsforsikringer og andre private forsikringer.

Rejseforsikringer

Alle, der har et CPR-nummer, bor i Danmark og er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan få et blåt sygesikringskort. Du kan bestille et blåt sygesikringskort til dine børn og ægtefælle, hvis I bor på den samme adresse.

Du skal selv sørge for at bestille det blå sygesikringskort på borger.dk. Hvis du ikke kan bestille det på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Læs mere om det blå sygesikringskort hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Med det blå EU-sygesikringskort er du dækket på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i.

Hvis der er egenbetaling for lægebehandling, skal du derfor selv betale den del. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke behandling på private sygehuse og hos private læger.

Vær opmærksom på, at du måske skal betale eller lægge ud for ret store beløb i nogle lande.

Læs mere om, hvordan det blå kort dækker i forskellige lande hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Det blå EU-sygesikringskort dækker stadig læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m., som er nødvendig under opholdet. Men sørg for at få kvitteringer eller anden dokumentation for dine udlæg til undersøgelser og behandlinger. Dem får du brug for, når du er hjemme igen og skal have refunderet udgifterne.

Du kan bruge det blå EU-sygesikringskort ved rejser til andre EU-lande og EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein. Rejser du til lande uden for Europa, er du ikke dækket via det blå EU-sygesikringskort.

EU-sygesikringskortet gælder ved:

  • ferierejser
  • forretningsrejser
  • au pair-ophold
  • ulønnet praktik og studieophold

Læs mere om, hvordan du er dækket i de enkelte lande hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan få brug for det blå EU-sygesikringskort, hvis du er gravid og har brug for behandling eller går i fødsel under rejsen. Det blå EU-sygesikringskort er også nødvendigt, hvis du har en kronisk sygdom, der kræver behandling, når du rejser.

Ved rejser til Færøerne og Grønland kan du få dækket udgifter til sygehjælp med det gule sundhedskort.

En afbestillingsforsikring skal købes ved bestilling af rejsen, medmindre du har en årsafbestillingsforsikring. Begge forsikringer dækker fra købet af rejsen, og indtil du begynder rejsen.

Afbestillingsforsikringen dækker typisk ved:

  • dødsfald
  • akut alvorlig sygdom eller tilskadekomst, når det medfører indlæggelse på hospital eller lægeordineret sengeleje hos forsikrede eller den nærmeste familie.
  • indbrud eller brand i din bolig eller din virksomhed.

Der kan være begrænsninger i dækningen, hvis den person, som er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år.

En årsrejseforsikring dækker typisk dig og din husstand. Rejser du sammen med andre – fx venner - er det vigtigt, at I kontakter et rejseforsikringsselskab, før I køber rejsen. Så får I afklaret, hvordan I får den rigtige afbestillingsforsikring.

Du skal være opmærksom på, at en årsafbestillingsforsikring ofte kun dækker ferierejser inden for den offentlige rejsesygesikrings område. Den kan desuden have en undtagelse om ikke at dække ”kør-selv-rejser.”

Husk også, at årsafbestillingsforsikringer har en max. dækningssum pr. år.

Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til destinationen, så tjek i forsikringsvilkårene, om afbestillingsforsikringen dækker. Der kan være forskel på de enkelte selskabers vilkår.

Der er ikke dækning, hvis du afbestiller rejsen på grund af sygdom, som var tilstede, da du bestilte rejsen. Eller hvis du venter på at blive undersøgt for en lidelse, som du, eller din læge, ikke mener, er alvorlig. Og hvis lidelsen medfører, at du må aflyse din rejse.

Der er heller ikke dækning, hvis du aflyser rejsen af frygt for terror eller epidemi på dit rejsemål. 

Har du i forvejen en årsrejseforsikring eller en årsafbestillingsforsikring, og rejser du i Europa, er det normalt ikke nødvendigt at tegne flere forsikringer. Men der kan være situationer, hvor du bør overveje at tegne en ekstra forsikring, eller hvor det er svært at undgå dobbeltdækning.

En årsafbestillingsforsikring dækker fx ikke, når du rejser med vennerne. Her må du finde en anden løsning.

Ofte omfatter rejseforsikringer også bagage- og ansvarsforsikring, samt ulykkesforsikring. Da det i nogle tilfælde er muligt at fravælge noget af rejseforsikringens dækning, skal du være opmærksom på at:

  • din familieforsikring dækker din bagage og privatansvar i de første tre måneder af en rejse.
  • evt. ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer også dækker på rejsen. Her skal du være klar over, at du har mulighed for at få erstatning fra flere personforsikringer ved samme forsikringsbegivenhed.

Selvom du både har årsafbestillings- og årsrejseforsikring, kan det være nødvendigt at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Det gælder, hvis rejsens længde, formål og rejsested falder uden for årsrejseforsikringens dækningsområde. Fx hvis rejsen går til USA eller Asien.

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom skal du også sikre dig, at du er yderligere dækket via en privat rejseforsikring. Dækningen afhænger af de nærmere vilkår af forsikringsaftalen. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad dit forsikringsselskab kræver forhåndsgodkendelse for inden afrejse.

Køber du en rejseforsikring med en varighed på under 30 dage, har du ingen fortrydelsesret. Gælder rejseforsikringen i mere end en måned, som en årsrejseforsikring, kan du fortryde aftalen.

Du har en frist på 14 dage fra det tidspunkt, du modtager oplysning om fortrydelsesretten. Det gør du normalt, når du modtager forsikringsbetingelserne.

Hvis du fortryder aftalen, bortfalder forsikringsdækningen og forsikringsselskabets krav om præmiebetaling.

En rejseforsikring målrettet en aktivitetsferie som en dykkerferie eller skiferie er udformet, så den dækker mulige skader og leje af udstyr, hvis det går galt undervejs.

Nogle rejseforsikringer undtager skader ved fx skiferie, mens andre ikke tager forbehold i den retning. Når du tegner rejseforsikringen, er det derfor vigtigt, at du sikrer dig, at den er målrettet den aktivitet, der er formålet med rejsen.

Den særlige rejseforsikring indeholder typisk de nævnte generelle dækninger. Derudover får du erstatning, hvis du ikke kan lave den aktivitet, som var formålet med rejsen. Ligesom dine udgifter til fx leje af udstyr bliver refunderet.

Nogle forsikringer betaler kompensation pr. dag i forhold til rejsens pris. Andre betaler en i forvejen aftalt erstatning pr. ødelagt dag – fx 400 kroner. Hvor andre igen erstatter hele rejsens pris, hvis sygdommen/skaden forhindrer aktiviteten i mere end halvdelen af rejsen.

Går din aktive ferierejse uden for Europa, skal du være opmærksom på, om din rejseforsikring omfatter udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport over alt i verden.

På ski- eller dykkerferie kan du komme ud for livstruende situationer, som gør, at du meldes savnet, og en eftersøgning bliver nødvendig. Og hvor de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, før en eftersøgning bliver sat i gang.

Det kan også være, at regningen først dukker op, efter aktionen er færdig. På en rejseforsikring kan der, som standard- eller tilvalgsdækning, tegnes en forsikring, der dækker nødvendige udgifter til eftersøgning.

Der er ikke dækning for udgifter til eftersøgning på det blå EU-sygesikringskort. Du risikerer derfor selv at skulle betale udgifterne, medmindre du har en rejseforsikring, som dækker eftersøgning og redning.

Familieforsikringen omfatter en privat ansvarsforsikring. Den dækker det erstatningsansvar, du kan pådrage dig, hvis du som privatperson forvolder skade på andre personer, eller deres ejendele. Det betyder, at forsikringen betaler et berettiget erstatningskrav fra skadelidte.

Hvis du låner eller lejer en feriebolig med indbo, dækker de fleste familieforsikringer skade på indbo, hvis skaden sker i løbet af de første 30 dage af låne-/lejeperioden. Der er typisk en selvrisiko på 10 pct. af skadens størrelse, dog mindst 500 kr.

For skader på lånte eller lejede ferieboliger, bliver skader på selve boligen ikke dækket. På en privat rejseforsikring har du normalt også dækning for skade på feriebolig.

Lider du af en kronisk sygdom, og skal du ud at rejse, så er det særligt vigtigt, at du undersøger reglerne for din sygdomsdækning.

Har du en kronisk lidelse eller en alvorlig sygdom, er det ikke nok, at din egen læge udtaler sig, om det er forsvarligt, at du rejser. Du bør altid, og i god tid inden rejsen, undersøge, hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort, og hvordan du er dækket hos dit rejseforsikringsselskab. Det samme gælder, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask.

Selvom du har modtaget bindende forhåndstilsagn fra den offentlige sygesikring eller fra dit forsikringsselskab, bør du måske overveje din rejse en ekstra gang. Det er ikke sikkert, at feriestedets behandlingsmuligheder har samme standard som herhjemme. Kontakt eventuelt dit rejseforsikringsselskab for at høre mere om hospitalsstandarden på feriestedet.

Er du i tvivl, bør du altid kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du kan få en rejseforsikring med fuld dækning.

Quiz om det blå sygesikringskort

Tag quizzen

Klager over rejseforsikringer

Hvis du vil klage over din rejseforsikring, skal du først klage til forsikringsselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du kontakte Ankenævnet for Forsikring.

Læs mere om godkendte ankenævn