Ferie, rejser og transport

Færgerejser

Som passager har du ved rejser til søs visse rettigheder, for eksempel hvis færgen bliver aflyst eller er forsinket. Her kan du læse mere om dine rettigheder.

EU forordning nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje giver generelle rettigheder for alle passagerer ved transport til søs. Den giver desuden særlige rettigheder til handicappede og personer med funktionsnedsættelse.

Som passager har du i medfør af forordningen blandt andet:

  • Ret til information
  • Ret til omlægning af rejsen og tilbagebetaling i tilfælde af aflysning eller forsinket afgang i mere end 90 minutter
  • Ret til i visse tilfælde at få forplejning ved aflysning eller forsinket afgang i mere end 90 minutter
  • Ret til i visse tilfælde at få delvis tilbagebetaling af billetprisen i tilfælde af forsinkelse i ankomsttidspunkt

Er du handicappet eller har funktionsnedsættelse, har du ud over de generelle rettigheder blandt andet også:

  • Ret til gratis assistance af transportøren eller terminaloperatøren
  • Ret til erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler

Dine rettigheder i de enkelte tilfælde fremgår nærmere af forordningen og er også beskrevet i resuméet af passagerrettighederne.

Der er visse begrænsninger på, i hvilke tilfælde du har rettigheder. Disse er nærmere beskrevet i forordningen og i resuméet af passagerrettighederne. De vedrører blandt andet, hvor skibet sejler, og hvor stort det er, da man har ønsket at undtage små skibe, der typisk sejler mellem småøer.

Hvis et skib eller en havneterminal er omfattet, vil du kunne se det gennem opslag om EU-rettighederne.

Du har ikke en lovpligtig 14 dages fortrydelsesret ved køb af færgebilletter, selvom billetterne er købt på nettet.

Læs færgeselskabets aftalevilkår, før du booker billetter. Tjek, hvad færgeselskabet skriver om ombooking/aflysning.

Vurdér, hvilken billettype du gerne vil købe. Mens nogle billettyper giver dig mulighed for fx at ombooke i sidste øjeblik, har du ved køb af andre billettyper ikke samme mulighed.

Klager over færgerejsen

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen behandler klager over det transporterende rederi, dvs. klager der vedrører forhold i relation til skibet og søtransporten. Det vil typisk være forhold vedrørende skibets forsinkelse eller aflysning.

Hvis du ønsker at klage, skal du først klage skriftligt til rederiet, der stod for transporten. Hvis rederiet ikke svarer dig inden to måneder, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til Søfartsstyrelsen.

Gå til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Andre klageinstanser

Hvis din klage vedrører havneterminaloperatøren, dvs. klage over forhold i havneterminalen, skal klagen sendes til Trafikstyrelsen. Det vil typisk vedrøre den information og assistance, du har fået i havnen.

Gå til Trafikstyrelsens hjemmeside.

Hvis din klage vedrører en pakkerejse, skal den indgives til Pakkerejse-Ankenævnet.

Gå til Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside.

I hvilke tilfælde gælder forordningen ikke?

Du skal være opmærksom på, at der er flere forhold, som forordningen ikke omfatter, og som Søfartsstyrelsen derfor ikke behandler klager over.

Det gælder for eksempel:

  • bagagebeskadigelse og/eller passagerbeskadigelser,
  • erstatningsretlige forhold, der udspringer af kontrakten mellem passageren og transportøren, herunder følgeskader (eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste) 
  • forhold vedrørende hotelophold og andre turistmæssige ydelser.

Bemærk dog, at forordningen omfatter ret til erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler. Søfartsstyrelsen behandler derfor sådanne klager.

Hos Søfartsstyrelsen kan du læse mere om forordningen om skibspassagerers rettigheder.

 

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK

Sidst opdateret 16.12.2021