For virksomheder

Tjenesteydelser: Tilbud og pris

Få en klar aftale med kunden om omfang af arbejde og pris. Ændrer aftalen sig undervejs, og har det betydning for prisen, skal du tydeligt oplyse det til kunden.

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Tilbud eller overslag?

Et tilbud er bindende og kan som hovedregel ikke ændres. Du kan altså ikke senere kræve en højere betaling. Du bør derfor foretage en grundig undersøgelse, før du afgiver tilbud.

Hvis arbejdet uventet viser sig vanskeligere og mere omfattende end aftalt, bør du stoppe op og drøfte den nye situation med kunden. I nogle tilfælde, hvor det måske har været umuligt at forudse begivenhederne, kan det være urimeligt at fastholde dig på tilbuddet.

Du må gerne tage betaling for at afgive et tilbud, hvis det er aftalt på forhånd.

Et overslag er som regel givet uden en meget grundig undersøgelse. Det forventes dog, at du, som fagmanden, rammer prisen nogenlunde.

Hvis du undervejs kan se, at overslaget ikke holder, bør du underrette kunden og aftale, hvad der videre skal ske.

Hvis du blot fuldfører arbejdet og senere opkræver en væsentlig større pris, kan du risikere, at du ikke har krav på den fulde pris.

Hvis der ikke er aftalt en pris

Hvis der ikke er aftalt en pris, må kunden som udgangspunkt betale, hvad du forlanger. Det er dog en forudsætning, at den forlangte pris ikke er urimelig i forhold til det udførte arbejde.

Reparationer og lignende

Hvis du kan se, at prisen for at afgive tilbud overstiger varens værdi, skal du oplyse kunden om det, før du går i gang.

Du skal heller ikke reparere varen, hvis prisen på reparationen overstiger varens værdi, medmindre kunden på trods af det ønsker reparationen udført. 

Når du har varen inde til undersøgelse med henblik på at afgive et tilbud, må du ikke udføre arbejdet, før kunden har givet sin accept. Hvis du alligevel gør det, risikerer du, at du mister retten til at kræve betaling for hele eller dele af arbejdet. Fx kan det aftales, at kunden betaler de medgåede reservedele, men ikke arbejdslønnen.

Hvis der senere opstår tvivl om, hvad der var aftalt, er det kunden, der skal bevise, at der kun var bedt om et tilbud. Du bør dog altid udlevere en indleveringsseddel, hvoraf det tydeligt fremgår, at der alene er bedt om et tilbud.

Prisoplysninger og moms

Priser til forbrugere skal altid være inklusive moms. Det gælder også priser oplyst i annoncer. Oplyser du en pris uden moms, er det en overtrædelse af markedsføringsloven og dermed strafbart.

Hvis prisen på en tjenesteydelse ikke kan beregnes på forhånd, fx ved en bestilling af gulvafhøvling, skal det i stedet oplyses, hvordan den er udregnet. Også her skal prisen angives inklusive moms og kan fx angives som ”40 kr. inklusive moms pr. kvadratmeter”.

Prisoplysninger i forretningslokale og på hjemmeside

Hvis du tilbyder tjenesteydelser fra et forretningslokale, skal du oplyse dine priser på fx et skilt eller en prisliste. Du skal oplyse den pris, kunden skal betale inklusive moms og alle andre omkostninger. Hvis det ikke er muligt at oplyse faste priser, skal du oplyse beregningsgrundlaget, så kunden ud fra det selv kan beregne prisen.

Hvis du har mange forskellige ydelser eller kombinationsmuligheder, behøver du ikke at oplyse prisen for alle muligheder, men kan nøjes med et rimeligt og relevant udvalg af ydelser.

Det kan fx være en klipning eller farvning hos frisøren eller udarbejdelse af skøder eller testamenter hos advokaten.

Hvis du har en hjemmeside, hvor kunden kan afgive bestilling, skal det samme være oplyst på hjemmesiden.

Arbejde efter regning

Hvis du arbejder efter regning, skal du oplyse din timepris. Hvis du har en lærling med dig, skal du også oplyse kunden om det og oplyse lærlingens timepris. Alle priser skal oplyses inklusive moms.

Hvis arbejdet består af flere forskellige ydelser, bør du oplyse priserne på de enkelte ydelser. Det kan fx være indkøb af materialer, fremmed arbejdskraft, leje af maskiner eller bortkørsel af affald.

Når du arbejder efter regning, har kunden krav på at få en faktura, der gør det muligt for ham at kontrollere prisen på de enkelte ydelser og materialer.

Ændringer i aftalen

Hvis arbejdet undervejs ændrer sig i forhold til det, du først aftalte med kunden, skal du tydeligt oplyse kunden om, hvad det betyder for prisen – og tiden, hvis det er aktuelt. Det gælder, uanset om forslaget kommer fra kunden eller fra dig selv.

Det kan være en anden løsning, fx et andet materialevalg, eller en ydelse, der ikke er med i den oprindelige pris.

Hvis der ikke på forhånd er aftalt noget helt konkret, bør du undervejs oplyse kunden om prisen på de ydelser, han beder om, eller som du selv foreslår. Det kan fx være aktuelt, hvis du er frisør, kosmetolog eller andet, hvor ydelsens omfang ikke altid er klart aftalt på forhånd. 

Det er vigtigt, at du som fagmanden, gør dig klart, at kunden ikke nødvendigvis er klar over, at der er en prisforskel, og derfor måske heller ikke spørger til prisen.

Merarbejde

Især håndværkere kommer ud for, at kunden beder dem om at udføre et mindre reparationsarbejde, selvom de er tilkaldt for at udføre et helt andet stykke arbejde. Det kan fx være mureren, der er tilkaldt for at reparere en trappe, der også bliver bedt om at ordne et hul i væggen. Hvis opgaven er af et omfang, der får betydning for prisen, skal du klart oplyse kunden om det.

Det samme gælder, hvis du selv foreslår et tillægsarbejde. Det kan fx være, at den vare, du har til reparation for en bestemt fejl, trænger til en rensning. Hvis du spørger kunden, om varen skal renses, kan han tro, at det er en service, hvis du ikke oplyser en pris.

Opdateret 17.01.2022