For virksomheder

Tjenesteydelser: Aftaler

Det er vigtigt, at aftalen med kunden er klar og tydelig. I nogle brancher vil en mundtlig aftale være mest naturlig. En skriftlig aftale vil dog være det bedste.

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Aftalen skal beskrive:

  • Arbejdets omfang
  • Beskrivelse af arbejdet, fx materialevalg 
  • Tidsplanen
  • Prisen

Hvis det drejer sig om en løbende aftale, fx medlemskab af et fitnesscenter, leje af løsøre eller abonnementsaftaler, bør alle vilkår for aftalen fremgå tydeligt. Det kan fx være:

  • Bindingsperiode, hvor aftalen ikke kan opsiges
  • Hvornår og hvordan aftalen kan opsiges
  • Priser

Hvis du senere vil have mulighed for at ændre i aftalen, skal det fremgå allerede, når aftalen indgås, at den senere kan ændres.

Aftalepapirer

I nogle brancher findes aftalepapirer, der blot skal udfyldes. Det gælder fx for håndværkeraftaler, autoreparationer og musikere.

Hvis der findes aftalepapirer i din branche, så brug dem, eller lad dig inspirere af dem. I de papirer vil der typisk være taget højde for de ting, der er vigtige i den aktuelle branche. Det kan fx være musikerens behov for strøm, eller om håndværkeren sørger for bortkørsel af affald og lignende.

Et godt råd: Tjek kundens forventning til det færdige arbejde

For at undgå senere problemer er det en god idé, at du prøver at finde ud af, hvad kunden egentlig forventer sig af det færdige arbejde. Så kan du bedre rådgive om den bedste løsning.

Kunden kan fx ønske et stykke arbejde udført, som du som fagmand kan se, er meget upraktisk eller har en ringe holdbarhed. Her er det vigtigt, at du rådgiver om konsekvenserne ved valget.

Hvis kunden fx skal have nyt betræk på møblerne, må du have afklaret, om det skal være et robust materiale, der nemt kan rengøres, eller om kunden foretrækker et, der måske er mere sart, men kønnere. Specielt hvis kunden selv foreslår et betræk eller medbringer et stykke stof, der er meget sart eller meget lidt slidstærkt, bør du oplyse, hvad det kan betyde for det færdige resultat.

En kunde kan også ønske en vare istandsat eller repareret, hvor du kan se, at det slet ikke kan betale sig, eller at resultatet vil blive utilfredsstillende.

Kunden kan også bede dig om at udføre et stykke discount-arbejde, eller han kan vælge discount-materialer, som måske også giver et utilfredsstillende resultat.

Hvis du ikke rådgiver korrekt eller tilstrækkeligt, kan du ende med at blive ansvarlig, selvom det var kundens egne valg.

Opdateret 17.01.2022