Forbrugerleksikon

Rykkergebyrer - hvad er reglerne?

Der gælder forskellige regler for, hvor stort rykkergebyret må være. Størrelsen på rykkergebyret afhænger af, om det er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, der opkræver det.

Relevant lovgivning:

Rentelovens § 9b (rykkergebyrer fra private virksomheder), Gebyrlovens § 2 (gebyrer fra offentlige myndigheder)