Forbrugerleksikon

Reklamationsret efter 2 år

Når reklamationsfristen er udløbet, er sælgeren ikke længere forpligtet til at tage sig af nye fejl, der først opstår efter, at fristen er udløbet.

Hvis den samme fejl opstår igen

Har du allerede reklameret over en fejl inden for 2 års fristen, kan du reklamere igen, hvis samme fejl senere skulle vise sig. Også selvom 2 års fristen nu er udløbet.

Den situation kan fx opstå, hvis sælger har repareret varen efter reglerne i købeloven, men reparationen ikke har været god nok, så fejlen viser sig igen nogen tid senere.

I princippet kan du reklamere indtil 3 år efter, at du første gang klagede over fejlen. Du skal kunne bevise, at det er samme fejl, der er opstået igen. Viser fejlen først sig igen på et tidspunkt, hvor varen er slidt op ved naturligt slid, kan du ikke klage.

infografik

Ny reklamationsret ved omlevering

Har sælger derimod omleveret varen, løber der fra omleveringsdagen en ny 2 års reklamationsfrist for nye fejl, som viser sig inden 2 år efter omleveringen.

Læs mere om reklamationsret

Opdateret 01.01.2022