Forbrugerleksikon

Regning og faktura

Får du udført et stykke arbejde efter regning, kan du forlange, at regningen er så tilpas tydelig, at du kan kontrollere prisen på de enkelte dele af arbejdet.