Forbrugerleksikon

Regning og faktura

Får du udført et stykke arbejde efter regning, kan du forlange, at regningen er så tilpas tydelig, at du kan kontrollere prisen på de enkelte dele af arbejdet.

Det kan fx være arbejdsløn, timeforbrug, reservedele, kørsel eller brug af fremmed arbejdskraft.

Har du på forhånd fået et tilbud på arbejdet, vil arbejdets omfang og prisen typisk fremgå af tilbuddet eller eventuelt af en ordrebekræftelse. Du kan så ikke senere forlange at få en detaljeret regning.

Har virksomheden givet et overslag på arbejdets pris, arbejder han reelt efter regning, og du vil have krav på en regning.

Faktureringsregler 

I markedsføringsloven findes der faktureringsregler, der beskriver, hvilke oplysninger der som minimum skal stå på fakturaen. Reglerne gælder, når der arbejdes efter regning, og der altså ikke på forhånd er afgivet et tilbud:

  • Timepris
  • Timeforbrug
  • Materialeforbrug – hvor det har betydning for prisen

Du kan dog aftale med virksomheden, at du får andre oplysninger, der måske er mere relevante for dig. 

Virksomheden kan også vælge at give andre oplysninger, hvis det er sædvane i den aktuelle branche. Det kan fx være, hvis det er normalt i en branche at operere med faste priser.

I særlige situationer kan du have krav på en mere specificeret regning. Det kan fx blive aktuelt, hvis den samlede pris bliver væsentlig højere end forventet, eller der er store udgiftsposter ud over timeforbrug og materialeforbrug.

Læs mere om aftaler med håndværkere

Opdateret 24.06.2020