Forbrugerleksikon

Rabatkuponer og konkurrencer

Det er tilladt at lade en rabat være betinget af, at du har en kupon, der udløser rabatten. Det er også tilladt at afholde konkurrencer, du kun kan deltage i, hvis du køber en bestemt vare.

Det er dog stadig en forudsætning, at markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik overholdes.

Generelt gælder det, at fx rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer skal markedsføres på en måde, så tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren.

Hvilke oplysninger om tilbudsbetingelserne, der skal gives, afhænger af den konkrete situation. Generelt gælder det dog, at forbrugeren skal have alle væsentlige oplysninger for at kunne vurdere værdien af tilbuddet.

Når det gælder rabatkuponer, vil det som oftest være væsentligt at oplyse:

  • hvem der udsteder rabatten,
  • hvilke betingelser/begrænsninger der er knyttet til rabatten,
  • hvordan rabatten opnås og indløses.

Ved købsbetingede konkurrencer vil det oftest være af betydning for forbrugeren at kende de nærmere betingelser og vilkår for konkurrencen, præmiens værdi og chancen for gevinst mv.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring, hvordan en virksomhed må reklamere med nedsatte priser, rabatter og slagtilbud mv. Det gælder både, når det er rabatkuponer, købsbetingede konkurrencer og andre former for prismarkedsføringer.

Se Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Læs mere om priser

Opdateret 12.11.2021