Forbrugerleksikon

Morarenten

Morarenten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente per den 1. januar og den 1. juli det pågældende år + et tillæg.