Forbrugerleksikon

Lagersalg og outlets

Der gælder de samme regler for varer købt på lagersalg som for alle andre varer. Men det kan være svært at bevise, hvor og hvornår varen er købt, og hvad prisen var.

Varer, du køber på outlet, lagersalg og lignende, er dækket af købelovens regler – også selvom de sælges til nedsat pris.

Sælges en vare til nedsat pris, fordi den har en fejl, kan sælgeren inden købet oplyse dig om den konkrete fejl. Du kan så ikke senere klage over netop den fejl.

Hvem står for lagersalget?

Har varen en fejl, der er dækket af købeloven, eller er den ikke som aftalt, kan du klage til sælgeren ligesom i en almindelig butik. Problemet er bare, at lagersalget måske er lukket, når du opdager fejlen. Der er derfor vigtigt, at du ved, hvem der er ansvarlig for lagersalget.

Det vil ofte være en butik, en importør eller en producent, der afholder lagersalget. Det er dertil, du skal klage, hvis der er mangler ved varen.

Lagersalg - husk bon eller kvittering

Det er dig, der skal bevise, hvor og hvornår du har købt varen, og hvad den har kostet. Normalt vil en bon eller kvittering være tilstrækkeligt bevis for dit køb. Der vil ofte stå de nødvendige oplysninger. Når du handler på lagersalg, i markedsboder og lignende, kan du komme ud for, at du modtager en lap papir i stedet for en bon eller slet ikke får en bon. Det kan i praksis afskære dig fra senere at klage, hvis varen er mangelfuld.

Hvis du vil bevare muligheden for at udnytte din reklamationsret, skal du sørge for at få dokumentation for købet. Det kan være sælgerens stempel, eller du kan betale med dankort, hvis det er muligt. Hvis du betaler med dankort, skal du kun købe én vare ad gangen, ellers kan du ikke senere se, hvad den enkelte vare har kostet.

Det kan være en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis en virksomhed i forbindelse med et salg af varer til forbrugere nægter at udlevere en bon eller kvittering, der beviser købet.

Læs mere om bon og kvittering

Opdateret 23.03.2020