Forbrugerleksikon

Forudbetaling og bankgaranti

Hvis du bliver bedt om at betale forud, kan du - i stedet for at overføre pengene til sælgerens konto - oprette en bankgaranti eller en anden sikkerhedsstillelse.

Eksempler på forudbetaling og sikkerhedsstillelse

Det er almindeligt i byggebranchen – i hvert fald ved større byggerier – at såvel bygherre som håndværker kræver en sikkerhedsstillelse for arbejdets gennemførelse, for afhjælpning af mulige mangler og for betaling for arbejdet. Er det besluttet, at AB-Forbruger gælder for aftalen, er vilkårene for sikkerhedsstillelse beskrevet der.

Læs mere om AB-Forbruger

Er AB-Forbruger ikke aftalt, kan det være en god idé at oprette en bankgaranti eller en deponeringskonto. Fx kræver køkkenfirmaer ofte en forudbetaling, hvad der naturligvis er utrygt for dig som forbruger. Går firmaet konkurs, inden varen er leveret, vil pengene ofte være tabt. Her ville en sikkerhedsstillelse være mere tryg for begge parter.

Læs mere om dine muligheder, hvis sælger går konkurs

Det kan også aftales, at betalingen falder i rater, efterhånden som byggeriet skrider frem, så du betaler for arbejdet efterhånden, som det bliver gjort færdigt. Det er her vigtigt at bede om en udspecificeret regning. Når du får udført et stykke arbejde efter regning, kan du nemlig forlange at få en regning, der er så tilpas tydelig, at du har mulighed for at kontrollere, hvad de enkelte dele af arbejdet har kostet.

Læs mere om, hvad der skal stå på din regning og faktura

Du kan tilbageholde en del af betalingen, hvis arbejdet ikke er fuldført, eller det er mangelfuldt. Du kan kun tilbageholde et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at få arbejdet gjort færdigt og få afhjulpet mangler.

Tilbageholder du uretmæssigt betaling, eller tilbageholder du et for stort beløb, kan håndværkeren kræve renter efter rentelovens regler. Er det et stort beløb, og går der lang tid, før sagen er afklaret, kan der løbe en del renter på. Har du penge til gode hos håndværkeren, kan du opkræve renter efter samme regler.

Læs mere om aftaler med håndværkere.