Forbrugerleksikon

Forbrugerklageloven

Forbrugerklageloven regulerer det danske forbrugerklagesystem. I første fase af en sag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Hvis en forbruger ønsker at bringe en klagesag i det offentlige forbrugerklagesystem, skal klagen først indbringes for Mæglingsteamet for Forbrugerklager. I Mæglingsteamet for Forbrugerklager hjælper mæglere parterne til at forsøge at finde en fælles løsning på deres konflikt.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan behandle stort set alle typer af forbrugerklager. De skal afvise at behandle en klage inden 21 dage eller afslutte sagen inden 90 dage.

Hvis det ikke lykkes parterne at finde en fælles løsning på konflikten, kan forbrugeren i anden fase indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet kan træffe en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Find forbrugerklageloven på retsinformation.dk

Opdateret 31.05.2022