Forbrugerleksikon

Forældelsesfrister

Hvad gør du, hvis der dumper en regning ind ad døren, som du troede, du havde betalt for længe siden? Læs mere om forældelsesfrister her.

Virksomhedens økonomiske krav mod dig bliver som udgangspunkt forældet tre år efter, virksomheden kunne kræve, at du betalte.

Er forældelsesfristen overskredet, kan virksomheden derfor ikke længere kræve, at du betaler regningen. Der er dog en række undtagelser, hvor der er en længere forældelsesfrist, fx når det drejer sig om lønkrav.

Forældelsesfristen løber fra den dag, hvor du skulle have betalt for varen eller ydelsen. Har virksomheden ikke vidst, at du skylder penge, løber fristen fra den dag, hvor virksomheden blev eller burde være blevet opmærksom på dette.

Forældelsesfristen forlænges

Forældelsesfristen bliver fornyet og forlænget:

  • Hvis du erkender, at du skylder penge fx hvis du skriver under på et gældsbrev
  • Hvis virksomheden tager retslige skridt ved fx at stævne dig

Der løber en ny forældelsesfrist på 10 år, hvis virksomheden har vundet sagen mod dig i retten, eller hvis du tydeligt har erkendt, at du skylder virksomheden penge.

Kravet bortfalder, hvis fogedretten inddrages og pantsætter dine personlige ejendele som betaling for det, du skylder

Sælgers passivitet

I nogle tilfælde kan kravet om betaling bortfalde, selvom de tre år endnu ikke er gået. Det kan blandt andet ske, hvis virksomheden har forholdt sig for passiv og ikke har informeret dig om, at du skylder penge.

Det kan fx være, at du modtager en ekstraregning fra dit teleselskab for et forbrug, der ligger flere år tilbage i tiden.

Det er altid en konkret vurdering, om virksomheden har været for passiv. Der vil i den forbindelse blandt andet kunne blive lagt vægt på, om du har haft en berettiget forventning om at have betalt det, du skylder, eller at du har haft en berettiget forventning om, at virksomheden har frafaldet sit krav.

Læs mere om gæld, rykkergebyrer og inkasso

Opdateret 24.06.2020