Forbrugerleksikon

Erstatning ved mangler på varen

Du kan kræve erstatning af sælgeren, hvis varen er mangelfuld, og du derved har lidt et uundgåeligt økonomisk tab. Du skal dokumentere, at du har lidt et tab.