Forbrugerleksikon

Brugeranmeldelser

En virksomhed må gerne opfordre dig til at skrive en brugeranmeldelse, medmindre at du udtrykke ligt har frabedt dig henvendelser fra virksomheden.

Nogle virksomheder opfordrer deres kunder til at skrive en anmeldelse om deres oplevelser med den handel, de netop har gennemført.

Rent praktisk kan det ske ved, at virksomheden efter handlen sender en mail til dig med en opfordring. Det er ikke ulovligt at sende en mail, der ikke indeholder reklamebudskaber, medmindre du udtrykkeligt har frabedt dig yderligere henvendelser fra virksomheden.

Anmeldelsessitet kan stille krav til indholdet af din tekst, fx:

  • at anmeldelsen ikke må være en reklame 
  • at den handel, du anmelder, skal være gennemført inden for en vis periode
  • at du skal beskrive din oplevelse af handlen så præcist som muligt, så andre brugere kan have gavn af den
  • at du fx ikke må være uhøflig, true, skrive usandt eller chikanere i anmeldelsen
  • at anmeldelsen ikke må indeholde følsomme personoplysninger om andre, fx deres navn, adresse, e-mail mv.

Anmeldelsessitet kan også stille krav til, hvilke kontaktoplysninger du skal give for at kunne skrive en anmeldelse. Det er vigtigt, at anmeldelsessitet har nok oplysninger om dig, hvis det fx vil i kontakt med dig for at få dokumentation for, at du er den, du udgiver dig for at være, eller for at du reelt set har gennemført handlen. 

Du skal dog være opmærksom på, hvilke oplysninger du er villig til at give anmeldelsessitet. Gør dig klart, om du vil acceptere, at virksomheden opbevarer data om dig, fx dit navn, mailadresse og måske yderligere kontaktoplysninger og oplysninger om, hvilke varer du har købt, hvornår.

Betaling for brugeranmeldelse

Modtager du ikke noget som helst for din anmeldelse, behøver du ikke at skrive i anmeldelsen, at det sker på baggrund af en opfordring.

Tilbyder virksomheden dig betaling eller andre fordele for at anmelde virksomheden, skal det tydeligt fremgå af din anmeldelse, så andre brugere er klar over det, når de læser den. 

På anmeldelsessitet skal det fremgå af brugerbetingelserne, hvordan det skal oplyses, og om sitet overhovedet tillader brugeranmeldelser mod betaling.

Alle brugeranmeldelser er lige

Hverken den virksomhed, du har handlet med eller anmeldelsessitet må skelne mellem gode og dårlige anmeldelser. 

Virksomheden må fx ikke nøjes med at sende opfordringer til en brugeranmeldelse til de kunder, den forventer, har haft en god oplevelse.

Anmeldelsessitet skal offentliggøre din anmeldelse hurtigst muligt, og den må ikke gøre forskel på gode og dårlige anmeldelser. Det skal fremgå af anmeldelsessitets brugerbetingelser, hvor hurtigt den offentliggør din anmeldelse.

Når anmeldelsen er offentliggjort, må anmeldelsessitet ikke sortere mellem gode og dårlige anmeldelser. Alle anmeldelser skal vises i kronologisk rækkefølge eller på en anden neutral måde.

Anmeldelserne skal offentliggøres i en helhed, og der skal både stå dato for offentliggørelsen samt dato for handlen.

Viser anmeldelsessitet kun et uddrag af anmeldelsen, skal der være et link til den komplette anmeldelse.

Anmeldelsessitet må desuden ikke gøre forskel på virksomheder, det samarbejder med og virksomheder, det ikke samarbejder med. 

Anmeldelsessitet kan sætte en frist for, hvornår din anmeldelse bliver slettet igen. Det må dog ikke ske inden for det første år, efter du har skrevet den – medmindre du selv beder om at få den slettet.

Virksomheden kommenterer din brugeranmeldelse

Virksomheden skal have ret til hurtigst muligt at kommentere din anmeldelse, hvis den ønsker det. Kommentaren skal vises samme sted som din anmeldelse.

Der kan også være anmeldelsessites, som sender din anmeldelse i høring hos virksomheden, før den bliver offentliggjort. Det skal stå i brugerbetingelserne, hvis det er tilfældet.

På nogle anmeldelsessites kan virksomheden få fjernet muligheden for, at forbrugere kan bedømme den.

Brugeranmeldelser på virksomhedens hjemmeside

Flere virksomheder lægger udsnit af brugeranmeldelser på deres egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at den enkelte virksomhed selv kan vælge, hvilke anmeldelser den trækker ind på siden. 

Virksomheden skal gengive brugeranmeldelser og ratings korrekt på hjemmesiden, så den ikke vildleder sine kunder. Det er dog en god idé at besøge selve anmeldelsessitet, hvor alle anmeldelserne ligger. Husk dog på, at det ikke er alle virksomhedens kunder, som har indleveret en anmeldelse.

Brug af anmeldelsessitets logo

Virksomheden kan vælge at vise anmeldelsessitets logo på sin egen hjemmeside. Gør den det, må logoet ikke love mere, end der er dokumentation for.

Du må fx ikke få indtryk af, at virksomheden af den grund er sikrere at handle hos eller overholder lovgivningen, medmindre anmeldelsessitet fører en effektiv kontrol med, at det er tilfældet.

Din anmeldelse bliver fjernet eller ændret

Du kan risikere, at din anmeldelse bliver fjernet fra anmeldelsessitet eller slet ikke bliver offentliggjort, hvis du ikke overholder brugerbetingelserne. 

Det kan fx ske, hvis: 

  • du anmelder den virksomhed, du er ansat i, eller har været ansat i
  • du ikke kan bevise, at du har handlet med virksomheden
  • hvis din anmeldelse mere har karakter af en reklame for et produkt end af din oplevelse af handlen
  • du har oprettet en falsk profil
  • din anmeldelse indeholder injurier, trusler eller lignende

Du kan ikke selv fjerne en anmeldelse, du har oprettet. Du kan bede anmeldelsessitet om at fjerne din anmeldelse. Hvis de ikke vil det, har du krav på at blive anonymiseret, så dit brugernavn ikke fremgår.

Som udgangspunkt må anmeldelsessitet ikke ændre i din anmeldelse. Sitet kan dog lovligt fjerne indhold, der er i strid med brugerbetingelserne. Det kan fx være navn, adresser og telefonnumre på ansatte i den virksomhed, du har handlet med. Det skal klart fremgå, at der er fjernet indhold.

Du kan ikke selv ændre indholdet i din anmeldelse, men du skal have mulighed for at kommentere din anmeldelse eller oprette en ny i forbindelse med den første.

Klager over brugeranmeldelser

Mistænker du en anmeldelse for at være falsk, eller at anmelderen har fået betaling for at lave den, uden at det tydeligt fremgår, skal du først henvende dig til anmeldelsessitet. 

Kan du og anmeldelsessitet ikke finde en løsning, kan du henvende dig til Forbrugerombudsmanden. 

Er du ansat i en virksomhed, der bliver anmeldt, og bliver dit navn nævnt i anmeldelsen/bliver du chikaneret, skal du også kontakte anmeldelsessitet for at få det slettet.

Sker der ikke noget, kan du gå videre til domstolene eller politiet med din sag.

Du kan læse mere om reglerne for brugeranmeldelser og markedsføring i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for offentliggørelse af brugeranmeldelser.

Du finder retningslinjerne her.

Læs mere om sikker handel på nettet

 

Opdateret 07.06.2021