Forbrugerleksikon

Brugeranmeldelser

En virksomhed må gerne opfordre dig til at skrive en brugeranmeldelse, medmindre at du udtrykke ligt har frabedt dig henvendelser fra virksomheden.