Forbrugerleksikon

Bon eller kvittering

Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt en vare. Du skal bruge din bon, hvis du vil klage over varen eller bruge en eventuel fortrydelsesret.

Relevant lovgivning:
Momslovens § 52a (faktureringspligt), Forbrugeraftalelovens § 8 (oplysningspligt for aftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg), Markedsføringslovens § 15 (faktureringspligt for regningsarbejde)