Forbrugerleksikon

Betalingsfrister på regninger

"Pengegæld er bringegæld". Det betyder, at du selv aktivt skal sørge for at betale dine regninger/faktura til tiden, uanset om du har modtaget et girokort eller ej.

Relevant lovgivning:

Rentelovens § 3 (forfaldsdag), Rentelovens § 5 (rentesats)

Læs mere om renteloven på retsinformation.dk

Når du skylder penge væk, skal du betale dem, også selvom du ikke får en regning eller et girokort med en betalingsfrist. Hører du ikke noget fra virksomheden, må du rykke for at få en regning.

Er brevet med regningen og eventuelle rykkerbreve gået tabt i posten, kan du risikere at måtte betale rykkergebyrer. Husk også at melde flytning til alle de virksomheder, du har løbende aftaler med.

Gælder det fx en vare, du har fået repareret, kan reparatøren nægte at udlevere varen, hvis du ikke kan betale. Det gælder også, selvom du ikke vil betale, fordi du er uenig i regningens størrelse eller det udførte arbejde.

I den situation må du betale ”under protest”. Det betyder, at du betaler, hvad reparatøren forlanger, og samtidig sender et anbefalet brev om, at du bagefter vil gå videre med sagen til et ankenævn eller domstolene for at få pengene tilbage.

Betaler du dine regninger over Betalingsservice, skal du hver måned tjekke, at regningerne er betalt, og at det er det rigtige beløb. Har banken begået en fejl, kan du klage til banken. Men det er fortsat dit ansvar, at det rette beløb bliver betalt til rette modtager på rette tid.