Forbrugerleksikon

Aftaleloven

Aftaleloven regulerer, hvornår og hvordan en aftale bliver indgået og bliver bindende. Aftaleloven indeholder særlige forbrugerbeskyttende paragraffer.

Aftaleloven regulerer, hvornår og hvordan en aftale bliver indgået, og hvornår denne aftale er bindende. Loven indeholder særlige forbrugerbeskyttende paragraffer, der benyttes, når en forbruger indgår en aftale med en virksomhed. Disse forbrugerbeskyttende paragraffer er ufravigelige.

En aftale, eller et vilkår i aftalen, er som udgangspunkt bindende. Aftalen kan dog tilsidesættes, hvis aftalen eller vilkårene er urimelige for forbrugeren. 

Byrdefulde vilkår, dvs. vilkår, som kan være særligt belastende for forbrugeren, skal være særligt fremhævet i aftalen, før de kan blive gjort gældende. 

Hvis der opstår tvivl om, hvordan en aftale skal forstås, skal den tolkes til forbrugerens fordel.

Læs mere om abonnementsvilkår

Find aftaleloven på retsinformation.dk

Opdateret 05.05.2021