Forbrugerleksikon

Afhjælpning: Når sælger skal reparere eller omlevere

Når en sælger skal afhjælpe en mangel, er det begrænset, hvor lang tid der må gå med at reparere eller omlevere til en ny vare, og hvor mange forsøg sælgeren har.

Hvis en vare har en mangel, skal manglen afhjælpes eller varen omleveres inden for ”rimelig tid”. Hvor lang tid, ”rimelig tid” er, afhænger af flere ting. Fx hvilken vare der er tale om, hvad der er galt med den, hvor besværligt det er for dig at undvære den, og om sælger har lånt dig en anden vare.

Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men sælger har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.

Nogle typiske eksempler på, hvornår sælger kan bruge mere end et par uger på afhjælpning eller omlevering:

 • Hvis der er tale om en vare, du ikke bruger hver dag og kan undvære uden de store problemer
 • Hvis der er tale om en periodisk fejl, altså en fejl som kun viser sig af og til
 • Hvis det er en vare, der er lavet specielt til dig, fx skræddersyet tøj, eller en vare, du specielt har bestilt hjem
 • Hvis der er tale om et teknisk kompliceret produkt, som er vanskeligt at undersøge og reparere
 • Hvis der skal skaffes reservedele eller lignende hjem
 • Hvis sælger har lånt dig en anden vare i mellemtiden
 • Hvis du på trods af manglen stadig kan bruge varen, fx mens du venter på reservedele

Som udgangspunkt har en sælger 1-2 forsøg til at afhjælpe en mangel eller at omlevere varen. I en række tilfælde har sælgeren dog ret til at forsøge mere end en enkelt gang.

Skal en sælger have flere forsøg, skal det altid være velbegrundet, og det er en forudsætning, at afhjælpningen eller omleveringen samlet set sker inden for rimelig tid.

 • Hvis sælgeren havde grund til at tro, at manglen var afhjulpet allerede i første forsøg
 • Hvis det er en kompliceret fejl, som er vanskelig at finde og afhjælpe
 • Hvis der er tale om en speciel vare, du har fået bestilt hjem, eller en vare, der er lavet specielt til dig. Det kan fx være gardiner syet efter mål eller skræddersyet tøj
 • Hvis der er tale om en periodisk fejl, altså en fejl der kun viser sig af og til, og sælger ikke kunne konstatere fejlen ved første forsøg
 • Hvis sælgeren har lånt dig en anden vare under det første forsøg
 • Hvis manglen er næsten helt afhjulpet allerede i første forsøg

Er der mere end en mangel ved varen, har sælger som udgangspunkt et afhjælpningsforsøg for hver mangel. Hvor mange forskellige fejl, du skal affinde dig med, vil blandt andet afhænge af, hvor vigtig varen er for dig, og hvor lang tid sælger bruger på de enkelte reparationer.

Som udgangspunkt må du forvente, at du skal finde dig i op til tre forskellige fejl. Ved den fjerde fejl kan du forlange pengene tilbage eller et afslag i prisen.

Se eksempler på mangler ved varer

Du kan komme ud for, at sælgeren henviser dig til importøren eller producenten, når du vil klage over en vare, men det skal du ikke umiddelbart finde dig i.

Sælgeren skal selvfølgelig have mulighed for at undersøge varen, og hvis han ønsker, at producenten eller importøren også skal undersøge varen, må han selv sørge for, at det sker. Den tid, der går med det, tæller med i den samlede tid, sælger har til at få varen i orden, og det skal være uden udgift for dig.

Har en vare en mangel efter købelovens regler, er det sælgers ansvar at sørge for, at varen bliver repareret eller byttet til en ny – uanset om producenten eller importøren mener noget andet.

Du kan komme ud for, at sælgeren vil afvise din klage, fordi producentens garanti er udløbet. Det skal du ikke finde dig i, hvis købelovens toårige reklamationsfrist ikke er udløbet, og varen har en mangel efter købelovens regler.

På en række varer, fx elektroniske produkter, giver sælgeren ofte en garanti på fx et år. Denne garanti erstatter ikke købelovens reklamationsret, men løber ved siden af. Hvis der opstår nye fejl i varens andet leveår, vil der stadig være reklamationsret efter købeloven.

Hvis din vare har en mangel efter købelovens regler, er det sælgers ansvar at sørge for, at problemet bliver løst, også selvom producentens garanti er udløbet.

Du har ikke krav på at låne en anden vare, mens din egen er til undersøgelse eller reparation hos sælgeren. Heller ikke selvom reparationen er dækket af købelovens regler. Sælgeren har dog mulighed for at tilbyde dig at låne en anden vare og må i så fald bruge lidt ekstra tid til reparationen.

Sælgeren kan kun få lidt ekstra tid, hvis den vare, du har lånt, i det store og hele svarer til den vare, du har til reparation. Vil sælger skaffe sig lidt ekstra tid ved at låne dig en anden vare, du kan bruge i mellemtiden, skal han låne dig varen, før ”rimelig tid” er overskredet. Han kan altså ikke lade tiden gå og først, når du egentlig har ret til at få dine penge tilbage, låne dig en anden vare og derefter forlange at få længere tid til reparationen.

Opstår der skader på den vare, du har lånt, er du kun erstatningsansvarlig, hvis du er skyld i, at varen er gået i stykker eller er forsvundet. Det vil du fx være, hvis du har glemt en lånt mobiltelefon i haven i regnvejr eller har ladet en lånt computer ligge i en ulåst bil.

Når der er tale om en mangel ved varen, kan sælger ikke forlange, at du sender varen i den originale emballage. Forlanger sælger, at varen pakkes i en speciel emballage, fx en formstøbt flamingokasse, må han sende dig en kasse. Ellers er det dit eget ansvar, at varen er pakket forsvarligt ind.