Quiz: Moms

Sætter du pris på din viden om moms, så tag og se, om du kan klare forbrug.dk's moms-quiz. Bagefter kan du udfordre dine venner og familie på Facebook.

Artikel

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at quizzerne på forbrug.dk ikke altid vises. Hvis en quiz ikke vises, kan det skyldes, at du ikke har accepteret cookies på forbrug.dk.

Relevant lovgivning: Markedsføringsloven
Læs mere om: Reglerne for priser