Pressemeddelelse

Maveonde på rejsen dækkes sjældent af rejsearrangøren

Det kan være svært at få erstatning fra rejsearrangøren for maveonde og ødelagte feriedage. To afgørelser fra Pakkerejse-Ankenævnet viser, at det skal kunne dokumenteres, at sygdommen direkte skyldes mad, der er inkluderet i rejsens pris. Læs her, hvad du bør vide om rejseforsikring, erstatningsferie og sygdom på rejsen.

I vinterhalvåret rejser mange familier sydpå i håbet om soltimer eller mod sneklædte tinder på aktiv skiferie. Men uanset ferieform er der ikke meget ved en ferie, hvor halvdelen af selskabet har influenza eller er lagt ned af et maveonde.

"Langt de fleste ferier går heldigvis godt, og sygdom må være noget af det sidste, man har lyst til at forholde sig til i forbindelse med ferie. Men man kan risikere, at én eller flere i selskabet bliver syge, og så er det en fordel at kende sine rettigheder", siger Susanne Aamann, der er forbrugerpolitisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Dette understreges af to kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet denne sommer. Forbrugerne fik ikke medhold i nogen af sagerne, fordi det generelt gælder, at man som forbruger skal kunne bevise, at rejsearrangøren ikke har levet op til det aftalte.

I den ene sag har en familie klaget over en all inclusive-ferie til Egypten. Familien oplyser, at fem ud af seks familiemedlemmer blev syge med kolibakterier og dårlig mave som følge af den mad, der blev serveret på hotellet. Rejsearrangøren er bekendt med, at der har været tilfælde af sygdom på hotellet, men oplyser, at efterfølgende prøver i hotellets mad ikke kunne påvise kolibakterier. På den baggrund finder Pakkerejse-Ankenævnet ikke, at rejsearrangøren kan gøres ansvarlig, fordi "man ikke med den fornødne sikkerhed kunne fastslå, at de rejsendes maveonder under opholdet på hotellet skyldtes indtagelse af den mad, der blev serveret på hotellet", lyder det i afgørelsen fra august 2023.

Derfor henvises familien til sin egen rejseforsikring.

"Det kan godt være rigtigt, at flere personer har været syge. Men hvis man ikke kan påvise, at det direkte skyldes hotellets mad og dermed noget, man har købt som led i pakkerejsen, kan man ikke få erstatning via rejsearrangøren - og så er det op til egen rejseforsikring", siger Susanne Aamann.

I en anden lignende sag klagede en familie over, at halvdelen af dem blev syge med diarré og opkast på en all inclusive-ferie til Albanien. Familien tilskrev det dårlig hygiejne på hotellet - både generelt og omkring fødevarehåndteringen på hotellet. Men heller ikke her fik forbrugerne medhold hos Pakkerejse-Ankenævnet, da man ikke, "med den fornødne sikkerhed kan lægge til grund, at klagerens og øvrige rejsendes maveonde skyldtes forhold i forbindelse med hygiejne og spisning af madvarer på hotellet". Det fremgår af kendelsen fra juni 2023.

"Hvis man vil være sikker på at være dækket i tilfælde af sygdom, kan man tegne en rejseforsikring, som også dækker tabte feriedøgn, eller læse op på vilkårene for den rejseforsikring, man allerede har, for at være sikker på, at den dækker dette", siger Susanne Aamann.

I nogle tilfælde dækker rejseforsikringen eksempelvis kun inden for EU. Tjek også, om du eventuelt har et betalingskort, som indeholder en rejseforsikring.

Hvis du bliver syg, efter du er taget afsted, er det vigtigt, at du får dokumentation fra en læge. Ofte er det et krav fra forsikringsselskabet, at du kan dokumentere, at sygdommen opstod på ferien.

"Det bliver eksempelvis relevant, hvis du skal søge erstatning for tabte feriedage eller tabte feriedøgn. Dette kan man typisk ikke gøre, hvis man først gør egen læge og forsikring opmærksom på problemet, når man er kommet hjem igen", siger Susanne Aamann.

Læs om rejseforsikringer på forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal

Pressekontakt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98