Pressemeddelelse

Ny købelov beskytter ved køb af digitale produkter

Ved årsskiftet træder nye regler i købeloven i kraft. Som noget nyt indeholder købeloven regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Derudover forlænges den såkaldte formodningsregel som udgangspunkt til ét år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen guider dig gennem de nye regler.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 20. december 2021.


Apps, digitale spil og e-bøger. Det er eksempler på digitalt indhold eller digitale tjenester, som fremover vil være reguleret i købeloven.

”Købeloven bliver nu tilpasset den digitale virkelighed. Der kommer blandt andet regler for, hvilke rettigheder du har, hvis computerspillet ikke bliver leveret til tiden, du ikke modtager de nødvendige opdateringer til it-programmet, eller der er en fejl på app’en eller e-bogen,” siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Som noget nyt vil det også blive anset for at være et forbrugerkøb, hvis forbrugeren betaler for digitalt indhold eller en digital tjeneste med sine personoplysninger, og sælgeren bruger oplysningerne ud over, hvad der er nødvendigt for at kunne levere tjenesten eller det digitale indhold.

”Købeloven er vigtig for forbrugerbeskyttelsen, fordi den indeholder regler, som gælder, når en forbruger handler med en virksomhed. Loven regulerer blandt andet, hvad man som forbruger har ret til, hvis det købte produkt har en fejl, eller hvis leveringen er forsinket. Reglerne kan ikke fraviges ved aftale,” siger Susanne Aamann.

Ud over regler om forsinkelse og mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, herunder fejl eller mangler, som skyldes, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste er blevet installeret forkert, er der i de nye forbrugerkøbsregler også særlige regler om, hvilke opdateringer sælger skal levere, og hvornår sælger har ret til at ændre i en aftale om levering.

Ud over at købeloven er blevet tilpasset den digitale virkelighed, er der også foretaget en række andre ændringer.

Eksempelvis forlænges formodningsreglen til ét år ved køb af varer, digitalt indhold og digitale tjenester. Det betyder, at hvis en mangel ved varen, det digitale indhold eller den digitale tjeneste viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der en formodning om, at manglen allerede var til stede ved leveringen. Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat 6 måneder. Der gælder særlige regler, hvis der er tale om digitalt indhold eller digitale tjenester, som du løbende får leveret hen over en periode.

Nye forbrugerkøbsregler – her er nogle af ændringerne:

  • Købeloven omfatter fremover også regler for køb af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder aftaler om løbende levering af digitalt indhold og digitale tjenester, samt køb af varer med digitale elementer.
  • Købeloven vil blandt andet indeholde nye regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder regler for, hvornår der er tale om forsinket levering, hvis sælger vil ændre i aftalen, hvornår der er mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvilke opdateringer sælgeren skal levere, hvilke misligholdelsesbeføjelser forbrugeren har ret til mv.
  • Digitalt indhold er fx. apps, lyd- og videofiler, digitale spil, e-bøger mv., mens digitale tjenester fx er sociale medier, billed- og lyddeling og anden filhosting
  • Varer med digitale elementer er fx spillekonsoller, smarture med fx GPS mv.

Blandt de øvrige ændringer i købeloven er:

  • Formodningsreglen ved køb af varer forlænges til ét år, således at en mangel, der viser sig inden for det første år efter købet, formodes at have været til stede ved købet. Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat 6 måneder. Desuden er der særlige regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Nye regler om reklamationsfristen for aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Betaling med personoplysninger vil fremover være omfattet af købelovens regler for forbrugerkøb. Der vil være tale om betaling, hvis du afgiver flere personoplysninger, end det er nødvendigt for, at sælgeren kan levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste
  • En ny bestemmelse om handelsmæssige garantier føjes eksplicit til købeloven. Blandt andet gælder det, at garantien er bindende for garantigiveren på de vilkår, der står i garantien
  • Køb af heste anses ikke for at være forbrugerkøb i købeloven. Hvis du køber en hest hos en erhvervsdrivende, vil du dermed ikke være dækket af købelovens forbrugerbeskyttende regler.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Læs mere om reglerne for levering af digitalt indhold og digitale tjenester​

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98