Pressemeddelelse

Bank skulle ikke tilbageføre penge for aflyste rejser

Det finansielle ankenævn har truffet afgørelse i tre principielle sager, hvor forbrugerne har bedt deres bank om at tilbageføre penge for aflyste rejser og hotelophold. Ankenævnet har vurderet, at forbrugerne ikke har krav på, at banken tilbagefører deres penge.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 26. oktober 2021.


Hvis din rejse bliver aflyst, og rejsebureauet, hotellet eller flyselskabet ikke reagerer på din henvendelse, kan du ikke nødvendigvis gå til din bank og få den til at tilbageføre pengene.  

Det viser tre nye afgørelser fra Det finansielle ankenævn. Her fik forbrugerne ikke medhold i, at de havde krav på at få at få tilbageført pengene fra deres bank for henholdsvis en aflyst flyrejse, en pakkerejse og et hotelophold. Forbrugerne havde købt rejserne på nettet.

”Som forbruger kan man i nogle tilfælde få sin bank til at tilbageføre pengene, hvis en vare eller ydelse, der er købt på nettet, ikke leveres – det der også kaldes charge back. Ankenævnet har vurderet, at forbrugerne i de konkrete sager ikke kunne bruge charge back-reglen til at få pengene for rejsen, flybilletterne eller hotelopholdet tilbage,” siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent.

I de tre sager skulle forbrugerne have været afsted i foråret og sommeren 2020. Rejserne blev dog aflyst som følge af coronarestriktionerne.

Forbrugerne ønskede derfor at få deres penge tilbage fra virksomhederne, men det skete ikke. Derfor endte det med, at forbrugerne kontaktede deres bank. På det tidspunkt var der gået flere måneder, fra rejserne var blevet aflyst. Banken afslog at tilbagebetale pengene.

Ifølge betalingsloven kan en forbruger ved fjernsalg, fx nethandel, i en række tilfælde få tilbageført penge fra sin bank, eksempelvis hvis en vare eller ydelse ikke bliver leveret. Bestemmelsen skal sikre, at forbrugere, der handler ved fjernsalg, ikke er stillet dårligere, end hvis varen betales kontant.

I sine afgørelser har Det finansielle ankenævn blandt andet lagt vægt på, at forbrugerne ikke var dårligere stillet, end hvis de havde betalt for rejsen kontant, fx ved en kontooverførsel. Blandt andet fordi der var indgået en udtrykkelig aftale om forudbetaling.

Desuden kunne forbrugerne heller ikke bruge kortselskabernes egne charge back-bestemmelser, som giver forbrugerne mulighed for at få tilbagebetalt deres penge i en række situationer, hvis de har betalt med et bestemt kort. Forbrugerne havde klaget for sent i forhold til de gældende frister, som fremgår af kortselskabernes vilkår.

”Selvom forbrugernes krav ikke er dækket af charge back-reglerne i betalingsloven, kan de i nogle tilfælde være dækket af kortselskabets vilkår, hvor der også gives mulighed for at få penge tilbage i nogle situationer. Fristerne kan dog være korte. Hvis rejsen aflyses, og der er lange udsigter til at få udbetalt pengene fra virksomheden, er det derfor vigtigt, at forbrugerne ikke venter, men gør indsigelse til banken med det samme,” siger Lars Arent.

Det finansielle ankenævn tager alene stilling til de tre konkrete sager. Det kan forventes, at lignende sager vil få samme udfald, men det vil altid være den helt konkrete situation, som er afgørende for forbrugerens rettigheder.

Sag om flyrejse

Forbrugeren købte via en rejseformidler en flyrejse med afgang den 17. april 2020 og hjemrejse den 25. april 2020. Flyrejsen kostede 408,89 EURO, og forbrugeren betalte med sit MasterCard. Den 7. april aflyste flyselskabet flyrejsen som følge af coronarestriktioner. Forbrugeren bad derfor rejseformidleren og flyselskabet om at få refunderet beløbet. Fire måneder senere meddelte rejseformidleren, at flyselskabet ville give forbrugeren en voucher. Forbrugeren afviste det. Forbrugeren gjorde indsigelse til sin bank den 6. september 2020, men banken afviste at tilbagebetale pengene.

Sag om pakkerejse

Forbrugeren købte på nettet en pakkerejse hos en rejsearrangør til den 23. juni 2020 - 7. juli 2020. Forbrugeren betalte først et depositum på 3.000 kroner med sit MasterCard. Den 1. maj 2020 betalte han restbeløbet på 8.958 kroner med sit MasterCard Gold. Omkring en måned før afrejse blev rejsen aflyst på grund af coronakrisen, og forbrugeren bad om at få tilbagebetalt rejsens pris, men det skete ikke. I oktober 2020 gjorde forbrugeren indsigelse til sin bank, men banken afviste at tilbagebetale pengene.  

Sag om hotelophold

Forbrugeren købte via en bookingportal et hotelophold til den 24.-26. april 2020 for 1.924,42 kroner. Forbrugeren betalte med visadelen af sit kort. I marts 2020 blev forbrugeren opmærksom på, at hotelopholdet var annulleret grundet coronarestriktioner. Forbrugeren kontaktede derfor bookingportalen, som meddelte, at der ville gå mindst 60 dage, før forbrugeren kunne få refunderet sine penge. Omkring to en halv måned senere gjorde forbrugeren indsigelse til sin bank, men banken afviste at tilbagebetale pengene.

Læs afgørelserne fra Det finansielle ankenævn

Pressekontakt:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98