Klage

Advokathjælp og retshjælp

Er der ikke noget ankenævn, der kan behandle din klage, er der andre muligheder. Her kan du finde adresser på advokatvagter og retshjælpskontorer. Du kan også læse om småsagsprocessen for krav på højst 50.000 kr.

Det er gratis at gå til en af landets mere end 80 advokatvagter. Du har også mulighed for at kontakte Retshjælpen.

Advokathjælp

Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. 

Hos Advokatvagten kan du søge hjælp hos advokater, der giver gratis mundtlig rådgivning.

Du kan ikke ringe til Advokatvagten, men skal møde op personligt. Åbningstiderne varierer fra sted til sted. 

Find advokatvagten, og se åbningstider på advokatvagterne.dk.

Retshjælp

Retshjælp er rådgivning og bistand, der bliver givet til personer, der opfylder nogle økonomiske betingelser. Advokater yder retshjælp. Det er kun personer - og ikke firmaer - som kan få offentlig retshjælp.

Retshjælpen yder bistand i de fleste juridiske sager. Dog ikke i fx straffesager.

En retshjælp kan både yde mundtlig og skriftlig rådgivning.

Du kan læse mere om offentlig retshjælp på domstol.dk.

På Civilstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over godkendte retshjælpskontorer

 

Småsagsprocessen

Hvis din sag ikke kan behandles af et klagenævn, har du mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

Hvis kravet er på højst 50.000 kroner, kan du bruge småsagsprocessen. Desuden kan småsagsprocessen bruges, hvis tvisten (uenighederne) falder uden for Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte, private klagenævns kompetenceområder.

Nemmere end almindelige retssager

Med småsagsprocessen kan du få behandlet sagen ved domstolene på en lettere og billigere måde end ved en almindelig retssag. Grunden hertil er, at du som udgangspunkt ikke skal repræsenteres af en advokat.

Småsagsprocessen kan bruges ved sager, der har en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger.

På domstol.dk kan du læse mere om, hvordan en småsag forløber trin for trin.

Du kan også finde vejledning til, hvordan du kommer i gang (undtagen stævninger). Du kan også se en oversigt over retskredse, når du skal finde ud af, hvor sagen skal sendes hen.

Sidst opdateret 13.01.2022