Biler

Opladning af elbil

Med elbiler følger nye måder at ”tanke” bil, men det kan være svært at gennemskue, hvad forskellige ladeløsninger koster. Følg guiden, og bliv bedre klædt på til at vælge eller skifte ladeløsning til din elbil eller plug-in-hybrid-bil.

Opladning af elbil

For at du kan vælge den ladeløsning, som er billigst for dig, skal du have styr på dit kørselsbehov og dit lademønster.

  • Dit kørselsbehov er det antal kilometer, elbilen kører om året.
  • Dit lademønster finder du ved at skønne, hvor stor en del af din opladning, som vil ske derhjemme (hvis du har den mulighed), og hvor stor en del, du vil lade op ved offentligt tilgængelige ladestandere.

Før du køber en elbil eller en plug-in-hybrid, så overvej, hvilke muligheder du har for at lade bilen op. Det kan være, at du kan få installeret en ladeboks derhjemme, så du fx kan oplade bilen hen over natten.

Hvis du bor i lejlighed, vil du typisk skulle bruge offentligt tilgængelige ladestandere. Der findes apps, hvor du kan se ledige ladestandere i nærheden. Tjek også, hvor længe du kan parkere ved den enkelte ladestander, og hvad det koster at parkere der.

Du kan også undersøge, om du kan lade op på din arbejdsplads.

Hvis du vælger at få en ladeboks installeret derhjemme, så overvej, om det bedst kan betale sig at leje/lease boksen eller købe den.

Undersøg hvad forskellige løsninger vil koste over for eksempel en to- og femårig periode, før du tager beslutning.

På den lange bane er det ikke nødvendigvis fordelagtigt at leje ladeboksen. Men hvis du ved, at du kun bliver boende på din nuværende adresse i kort tid, kan det tale for, at du vælger en lejet ladeboks.

Leje/lease ladeboks

Hvis du vælger at lease en boks, skal du betale en lejepris hver måned samt en pris for at få installeret boksen. Hvis du senere vil skifte ladeoperatør, skal du returnere den leasede ladeboks, og du får omkostninger til opsætning af ny ladeboks.

Køb af ladeboks

Hvis du køber ladeboksen, betaler du et større engangsbeløb, men har ingen månedlige udgifter til ladeboksen derefter. Nogle udbydere stiller dog krav om, at du tegner en serviceaftale i forbindelse med købet. Hvis der ikke følger en serviceaftale med købet af boksen, vil du selv være ansvarlig for vedligehold af ladeboksen.

I Danmark er elafgiften blandt de højeste i EU, men hvis du ejer en elbil eller plug-in-hybrid-bil, kan du få refunderet elafgiften på den strøm, du har brugt til opladning af bilen derhjemme. Det kaldes refusion.

Refusion af elafgift foregår ved, at du tegner en serviceaftale hos den ladeoperatør, der har ansvaret for driften af ladeboksen hjemme hos dig. Reglerne for refusion betyder, at det kun er ladeoperatøren, der kan søge om refusion på forbrugerens vegne – du kan ikke som privatperson selv ansøge om at få refusion.

En serviceaftale koster typisk 800-1.200 kroner årligt. Jo højere dit kørselsbehov er, desto bedre kan det derfor betale sig for dig at få en serviceaftale og derigennem opnå refusion.

Har du derimod ikke et særlig stort kørselsbehov, vil prisen for serviceaftalen udgøre en meget stor del af den refusion, du kan opnå.

Har du et lille kørselsbehov, kan det derfor ofte bedst betale sig at have en privat ladeboks uden serviceaftale. Det er svært at sige, præcis hvornår det går fra at kunne betale sig til ikke at kunne betale sig, men det ligger et sted mellem 5.000-10.000 årligt kørte kilometer.

Hvis din bolig er elopvarmet, eksempelvis fordi den har varmepumpe eller solceller, kan du ikke få refusion, da du så allerede betaler en lavere elafgift for forbrug over 4.000 kWh årligt.

Nogle ladeoperatører tilbyder eller kræver, at du skifter din husstands elaftale til et bestemt elselskab for at kunne få deres aftale om ladeløsning, eksempelvis en ladeboks hjemme med serviceaftale.

Hvis du indgår elaftale med en ny udbyder, så undersøg, hvad elaftalen koster sammenlignet med andre udbydere, så du ved, om det kan betale sig for dig at samle ladeløsning og elaftale.

Hvis du har en ladeboks hjemme med serviceaftale, kan det koste flere tusinde kroner, hvis du gerne vil skifte til en anden udbyder af serviceaftale. Det skyldes, at skiftet af serviceaftale ofte kræver udskiftning af hele ladeboksen eller som minimum et skiftegebyr, fordi en ny ladeoperatør ikke ønsker at overtage driftsansvaret på en ladeboks fra en anden udbyder.

Nogle udbydere tilbyder at overtage serviceforpligtelsen på en eksisterende ladeboks mod et gebyr. Der er også tilfælde, hvor større udbydere tilbyder rabat på udskiftning af ladeboksen under visse forudsætninger.

Hvis du har lejet eller leaset din ladeboks derhjemme, så vær opmærksom på, at du skal returnere ladeboksen til ladeoperatøren, når du opsiger aftalen. Du kan få en udgift til nedtagning og returnering af ladeboksen, hvis du vil opsige en aftale om leje af ladeboks.

Har du købt en elbil eller en plug-in-hybrid, kan du vælge at tegne et abonnement hos en ladeoperatør, eller du kan vælge at betale løbende for dit forbrug.

Undersøg, hvad vilkårene er for abonnementet, før du tegner det. Eksempelvis om der følger en ladeboks med, hvilke omkostninger der er forbundet med installation af ladeboksen, hvad den månedlige abonnementspris er, og om der er mulighed for refusion af elafgiften

Når du skal vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig, skal du regne på, hvad det årligt vil koste dig at oplade bilen.

  • En abonnementsordning vil give dig adgang til at bruge de ladestandere, der er en del af ladeoperatørens netværk. Undersøg, om abonnementet er med ubegrænset opladning, eller om der er et maksimalt forbrug. Vurdér, om det kan betale sig for dig.
  • Ved fri opladning betaler du per kWh, du oplader for. Du kan eksempelvis betale via en ladebrik, sms eller en app. Undersøg på forhånd, hvad der er billigst.

På normalladere (AC-opladere) skal opladningen typisk aktiveres og betales via en såkaldt ladebrik eller en app på mobilen. På de fleste normalladere har du mulighed for at betale med en såkaldt ”roaming-app”. Det er en app, som gør det muligt at bruge ladestandere fra forskellige udbydere uden at skulle downloade adskillige apps eller oprette sig som kunde hos hver enkelt udbyder. At bruge en roamingapp til opladning af din elbil kan koste mere end at oplade direkte hos ladeoperatøren.

På hurtig- og lynopladere skal du kunne betale med betalingskort. I forbindelse med hurtig- og lynopladning skal det være muligt at aflæse standardprisen pr. kWh samt den samlede købspris.

Normalladere er hjemmeopladere eller mindre opladere i det offentlige rum, hvor du parkerer i længere tid, eksempelvis ved butikscentre, svømmehallen, langs kantstenen i bybilledet og i boligområder uden private parkeringspladser. Du bruger dit eget ladekabel til AC-opladere.

På hurtigopladere er effekten højere, og bilen vil derfor hurtigere kunne lades op. Hurtigopladere er beregnet til opladning på farten og kan sammenlignes med at køre ind for at tanke benzin på en tankstation, omend det tager længere tid at hurtigoplade.

Lynopladere kan du oftest finde på tankstationer og rastepladser langs motorvejene. Lynopladere kan oplade bilen på minutter frem for timer, hvis bilen kan lade med så stor effekt, som lynopladeren tilbyder. Plug-in-hybrid-biler kan som udgangspunkt ikke lynoplades.

I bilen kan der være forskellige ladestik, der passer til de forskellige typer af opladere: AC-opladere (normalladere), hurtigopladere og lynopladere. Det vil sige, at et ladestik ikke nødvendigvis passer til alle typer af opladere.

Læs mere om opladning af elbiler hos Sikkerhedsstyrelsen

Normalt følger der også en nødlader – en såkaldt ”mormorlader” med bilen. Det er kabel, der kan tilsluttes en almindelig stikkontakt i boligen, hvis du eksempelvis besøger en mormor, som ikke har en elbil – deraf navnet. ”Mormorladeren” bruges typisk kun som en nødløsning, så du kan lade bilen op til at kunne køre til en ladestander. Du skal være varsom med at bruge løsningen over længere tid, da den elektriske installation kan blive overbelastet.

Klager over ladestander eller ladeboks

Er du blevet uenig med din ladeoperatør? Hvor du skal gå hen med din klage afhænger af, hvem du har købt ladeboksen eller ydelsen på ladestanderen af.


Klage over ladestandere i det offentlige rum, ladeabonnement, lejet ladeboks eller ladeboks med serviceaftale

Hvis din ladeboks er købt sammen med husstandens el-aftale, og der opstår en uenighed med elselskabet, vil det være Ankenævnet på Energiområdet, der kan behandle klagen.

Ankenævnet for biler kan behandle forbrugerklager over ladeoperatører.

 

Klage over privat ladeboks

Hvis din ladeboks er købt og installeret hjemme hos dig uden nogen form for lejeaftale, abonnement eller serviceaftale, så har du to års reklamationsret på selve ladeboksen. Det vil være Mæglingsteamet for Forbrugerklager og herefter Forbrugerklagernævnet, der kan behandle forbrugerklager over selve ladeboksen.

Hvis det er el-arbejdet i forbindelse med installationen af ladeboksen, der er en uenighed om, vil det være Ankenævnet for Tekniske Installationer, der kan behandle en klage.