Klagemuligheder og ankenævn

Her finder du information om, hvad der gælder for dig som forbruger i forhold til klagemuligheder og ankenævn.

Sager

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

På Nævnenes Hus’ hjemmeside finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager.

Gå til Nævnenes Hus
Tilsyn

Har du en klage over markedsføring?

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med virksomheders overholdelse af markedsføringsloven, betalingsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Kontakt