Rettigheder

Hvis virksomheden går konkurs

Har du penge til gode i en virksomhed, der går konkurs, kan du anmelde dit krav i konkursboet. Læs mere om dine rettigheder, hvis virksomheden går konkurs.

Går virksomheden konkurs, kan du anmelde dit krav i konkursboet. Kontakt byretten i den retskreds, virksomheden hører under. I København er det Sø- og Handelsretten, du skal kontakte.

Find en virksomheds retskreds på domstol.dk

Webshoppen er gået konkurs

Hvis webshoppen går konkurs og, i strid med aftalen, har trukket beløbet på din konto inden leveringen, kan du rejse krav mod din kortudsteder, fx din bank. Hvis du har betalt forud ved fx at overføre pengene til sælgerens konto, kan du rejse dit krav mod konkursboet.

Betalingskort - hvis virksomheden går konkurs

Går virksomheden, du har handlet med, konkurs, kan der være forskel på dine rettigheder afhængig af, om du har betalt med et Dankort eller et internationalt betalingskort, fx Mastercard eller Visa.

Har du betalt med et internationalt betalingskort, og webshoppen går konkurs, kan du i en række tilfælde stille krav om tilbagebetaling over for din bank eller kortudsteder.

Dankort er et nationalt debetkort, der kun kan bruges til betalinger i danske kroner i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Når du betaler med et debetkort, vil beløb typisk blive hævet fra din bankkonto samme dag eller førstkommende bankdag i modsætningen til betalinger med kreditkort.

Går virksomheden konkurs eller i betalingsstandsning, vil forbrugere, der har betalt med Dankort, være ligestillet med forbrugere, der har betalt kontant. Det betyder, at du ikke kan forlange, at banken fører pengene tilbage til din konto, selvom du endnu ikke har modtaget den vare eller ydelse, du har købt. I stedet må du – ligesom de der har betalt kontant – anmelde dit krav i konkursboet.

Visa/Dankort er også et debetkort, faktisk er det to debetkort. I Danmark kan du bruge kortet som enten Dankort eller Visa debet, mens du alene kan bruge Visa-delen af kortet, når du handler i udlandet eller i udenlandske webshops.

I Danmark skal du som forbruger have mulighed for at vælge, om du vil betale med Dankort- eller Visa-siden af dit Visa/Dankort, når du betaler, både i fysiske forretninger og i handlen på internettet.

Har du betalt med Dankort-siden af Visa/Dankortet i Danmark for en vare eller ydelse, gælder de samme regler, som havde du brugt et ”rent” Dankort. Hvis sælgeren går konkurs eller i betalingsstandsning betyder det, at du ikke kan forlange, at banken fører pengene tilbage til din konto, selvom du endnu ikke har modtaget varen eller ydelsen. I stedet må du – ligesom de der har betalt kontant – anmelde dit krav i konkursboet.

Har du omvendt betalt med Visa-siden af Visa/Dankortet i Danmark, eller blot brugt kortet i udlandet på en rejse i udlandet eller i en udenlandsk webshop, gælder Visas kortregler, hvis sælgeren går konkurs eller i betalingsstandsning.

Det betyder, at du kan gøre indsigelse via din bank, hvorefter banken kan føre pengene tilbage til dig.

Læs mere om reglerne for frit valg mellem Dankort eller Visakort

Læs mere om at gøre indsigelse via banken - charge back

Mastercard Dankort er, i lighed med Visa/Dankort, to debetkort. Dankort-siden af kortet kan kun benyttes i Danmark, mens Mastercard-siden kan benyttes både i Danmark og i udlandet.

Ligesom med Visa/Dankort skal du som forbruger have mulighed for at vælge, om en betaling skal gennemføres som en Dankort- eller en Mastercard-transaktion.

I tilfælde af sælgers konkurs eller betalingsstandsning afhænger din mulighed for at gøre indsigelse via din bank af, om du har betalt med Mastercard- eller Dankort-siden af kortet.

Har du betalt med Mastercard-siden, så gælder Mastercards kortregler. Det vil sige, at du kan gøre indsigelse via din bank, hvorefter banken vil føre pengene tilbage til dig.

Har du betalt med Dankort-siden, må du i stedet – ligesom de der har betalt kontant – anmelde dit krav i konkursboet.

Læs mere om reglerne for frit valg mellem Mastercard og Dankort

Læs mere om at gøre indsigelse via banken - charge back

Internationale betalingskort er fx Mastercard, Mastercard debet, Visa og Visa debet.

Når du betaler med et internationalt betalingskort, vil du i nogle tilfælde være bedre stillet, hvis den virksomhed, du har handlet med, går konkurs eller i betalingsstandsning. Når du handler i udlandet eller i en udenlandsk webshop og betaler med dit Visa/Dankort, så betaler du med Visa-delen af kortet, og betaler således med et internationalt betalingskort.

Har du penge til gode hos en virksomhed, der er gået konkurs, og har du betalt med et internationalt betalingskort, kan du gøre indsigelse via din bank. Banken (eller kortudsteder) vil herefter betale pengene tilbage til dig. Hvad du har ret til, afhænger kortets vilkår. Dem kan du få oplyst af din bank.

Læs mere om at gøre indsigelse via banken (charge back)

Virksomheden går konkurs - hvad kan du miste?

Hvis virksomheden går konkurs, kan du ikke være sikker på at få dine penge igen, da der ofte er meget få eller ingen penge i konkursboet.

Når det gælder varer, du har købt og fået leveret, vil du normalt miste retten til at få varen repareret for sælgers regning eller at få pengene retur, hvis varen er mangelfuld. I stedet må du rette dit krav om dækning af reparationsudgifter til konkursboet.

Har du købt en vare, hvor producenten eller importøren har givet en garanti, vil garantien ikke bortfalde, selvom sælgeren er gået konkurs. Selvom du ikke længere kan klage til sælgeren, vil du i stedet kunne rette dit krav til garantigiveren. Det, du kan kræve, er dog kun det, der er omfattet af garantien - og kun så længe garantien gælder.

Har du krav, som ikke er dækket af garantien, men som kunne være dækket af købelovens reklamationsret, må du rette dem til konkursboet.

Det er sælgeren, der er ansvarlig for de rettigheder, du har efter købeloven, fx omlevering af varen eller ophævelse af køb, hvis en fejl bliver ved med at opstå. Når sælgeren er gået konkurs, kan du kun prøve at gå til konkursboet med kravet, hvis det ikke er dækket af garantien.

Har du købt en tillægsforsikring til din vare, vil du i flere tilfælde kunne rette dit krav til forsikringsselskabet. Det gælder også, selvom du har købt forsikringen hos den, der har solgt dig varen. Det kræver blot, at sælger og forsikringsselskab er to selvstændige virksomheder, og at forsikringsselskabet ikke er gået konkurs.

Det, du har krav på, er alene det, der fremgår af forsikringsbetingelserne og kun så længe, forsikringen gælder.

Det er sælgeren, der er ansvarlig for de rettigheder, du har efter købeloven, fx omlevering af varen eller ophævelse af køb, hvis en fejl bliver ved med at opstå. Når sælgeren er gået konkurs, kan du kun prøve at gå til konkursboet med kravet, hvis det ikke er dækket af tillægsforsikringen.

Hvis du har en vare indleveret til reparation på det tidspunkt, hvor virksomheden går konkurs, vil du have krav på at få den defekte vare udleveret.

Forbrugerklagenævnet og andre klagenævn kan ikke behandle en sag, når virksomheden er gået konkurs.

Du kan ikke forvente at få indløst tilgodebeviser.

Du vil normalt miste dine penge - eller de fleste af dem - hvis du har betalt forud. Det gælder fx gavekort, varer og ydelser, du har betalt forud fx på nettet eller abonnementsaftaler.

Har du købt en vare eller en ydelse, der er fortrydelsesret på, vil du miste fortrydelsesretten, hvis sælger går konkurs, før fortrydelsesretten er udløbet.

Hvis en håndværker går konkurs under udførelse af et arbejde

Går en håndværker konkurs, mens han arbejder for dig, vil dine muligheder for at få dækket mangelgarantier ved arbejdet afhænge af, om han er omfattet af en garantiordning.

Er håndværkeren det, kan du anmelde det til garantiordningen.

Lån igennem finansieringsselskab

Har du har optaget et lån i forbindelse med et køb af en vare, og går sælgeren senere konkurs, kan du i nogle tilfælde rette dit krav mod finansieringsselskabet. Det gælder dog kun, hvis der er tale om det, der i juridisk sprogbrug hedder "et oprindeligt trepartsforhold".

Det er et oprindeligt trepartsforhold, hvis sælger og finansieringsselskab har indgået en aftale om, at sælger formidler kontakten mellem dig - låntager - og finansieringsselskab. Det vil fx være tilfældet, hvis sælger reklamerer med, at han formidler lånet, har brochurer liggende, eller ligefrem sørger for at lånet bliver oprettet. Det drejer sig altså om lån, man typisk optager i butikken i forbindelse med køb af en konkret vare.

Et lån, du fx optager i en bank og efterfølgende vælger at bruge til en sofa, er ikke et oprindeligt trepartsforhold. Heller ikke selvom du ringer fra butikken og aftaler lånet med banken.

Er der tale om et oprindeligt trepartsforhold, kan du, hvis sælger er gået konkurs, rette dit krav mod finansieringsselskabet. Det vil typisk være erstatning for mangler, der er dækket af købelovens reklamationsret.

Læs mere om forudbetaling

Senest opdateret 25.10.2022