Forsikring

Stormflod, tørke og oversvømmelse

Du har mulighed for at få erstatning, hvis dit hus eller indbo bliver skadet på grund af stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Relevant lovgivning

Se samlet oversigt over de gældende lovregler for behandling af stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager.

Se reglerne for naturskadeordningerne

Vil du klage over en afgørelse?

Er du utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Naturskaderådet.

Gå til naturskaderådet.dk