Fritid og familieliv

Kæledyr og dyrlæger

Få svar på, hvad du gør, hvis der er noget galt med dit kæledyr, eller hvis du er utilfreds med en dyrlægebehandling. Se også, hvor du kan klage over dyrlægebehandling og køb af kæledyr.

Kæledyr og dyrlæger

Du bør altid lave en skriftlig købsaftale med sælgeren. Sørg for, at der står alle de vigtigste ting i den - eksempelvis om der er et krav fra opdrætterens side om, at hunden skal have et kuld hvalpe, når den bliver voksen. Eller at den skal med på et antal udstillinger. Læs vilkårene i aftalen grundigt igennem, inden du skriver under.

Hundehvalpen skal ifølge hundeloven være chippet eller øremærket og have en sundhedsattest fra en autoriseret dyrlæge, når du køber den. Så sikrer du dig, at den umiddelbart er rask og sund.

Ofte finder hvalpekøberne deres kommende nye familiemedlem på nettet. Annoncerne er som regel udstyret med søde billeder af sunde og glade hundehvalpe på rene og pæne baggrunde. Men billederne kan være falske.

Derfor vil det være godt, at du insisterer på at komme hjem og se, hvor hvalpen har tilbragt sine første måneder. Du skal også forlange at se moren og om muligt også kuldets far.

Tag aldrig imod en hundehvalp på en rasteplads eller parkeringsplads, hvis du ikke forinden har set, hvor den er vokset op.

Husk, at hundehvalpen ikke må være yngre end otte uger, når den flytter fra sin mor.

Læs mere om køb af hund på fødevarestyrelsen.dk

Vær opmærksom på, at køb af kæledyr hører under købeloven. Det vil sige, at du har to års reklamationsret, hvis sælgeren er erhvervsdrivende.

Forbrugerklagenævnet har haft flere sager om hundehvalpe, som har vist sig at være syge kort efter, at de er flyttet hjem til deres nye familie. Det kan være vanskeligt at få pengene tilbage eller at få dækket eventuelle dyrlægeregninger, hvis man ikke kan bevise, hvem man har købt hvalpen af. Husk derfor altid at få en kvittering.

Det kan være fornuftigt at tjekke priserne hos forskellige dyrlæger, inden du vælger en bestemt. Dyrlægebranchen er et privat erhverv, og de har selv ret til at fastsætte priser. Derfor kan du ikke forvente, at de enkelte dyrlæger tager samme pris for en konsultation.

Der er også forskel på de forskellige dyrlægeklinikker. Nogle steder er der dyrehospital, hvor dyrene kan være indlagt i flere dage, hvis det er nødvendigt. Andre steder er der kun en klinik, hvor du kan komme til konsultation i dagtimerne, og hvor dit dyr kun kan være indlagt en dag.

Gå til 'Find dyrlæge'

Tjek, om den behandling, dit kæledyr skal have foretaget, er en standardbehandling. I så fald kan det betale sig at indhente pris flere steder. Undersøg eventuelt, om dyrlægen er specialiseret inden for et bestemt fagområde.

Husk at lave en skriftlig aftale med dyrlægen, hvis der er tale om et større indgreb. På den måde bliver du ikke overrasket over prisen.

Vær opmærksom på, at prisen for en dyrlægeydelse ofte er langt højere i weekenden, da der skal betales vagttillæg.

Hvis dyrlægen lægger ekstraydelser oven i dem, I på forhånd har aftalt, så spørg ind til, hvad de kommer til at koste.

Vær opmærksom på, at det er muligt at købe en sundhedsforsikring til dit dyr.

Se liste over forsikringer til dyr på rådtilpenge.dk

Et kæledyr er også en vare, som kan have fejl og arvelige sygdomme. Køb af kæledyr er omfattet af købeloven. Hvis du har købt dit kæledyr hos en dyrehandler eller en kennel, har du altid en 2-årig reklamationsret.

Om du kan kræve noget af sælgeren, afhænger dog af:

  • hvad der er galt med dyret
  • om lidelsen eller sygdommen var til stede, da du fik dyret leveret, eksempelvis om der er tale om en medfødt eller arvelig sygdom

Derfor bør du altid tjekke forældredyrene for arvelige lidelser.

Hvis lidelsen eller sygdommen er opstået som følge af forkert kost eller træning efter leveringstidspunktet, kan du ikke kræve erstatning af sælgeren.

Sælgeren har ved handlen pligt til at oplyse dig, om kæledyret har en arvelig sygdom.

Klager over dyr med sygdomme

Mæglingsteamet for Forbrugerklager behandler klager over mangler ved kæledyr. Her er nogle af de mest almindelige:

Kæledyret lider af HD, AD eller OCD (dysplasi i skuldre, albuer eller hofter)

AD, HD eller OCD er en lidelse, hvor leddene bliver ustabile. Kæledyret kan dermed få smerter. Sygdommen kan være arvelig, men kan også udløses af uheldige faktorer i kombination. Det kan være foder og uhensigtsmæssig træning af den enkelte race.

Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis sygdommen er medfødt og har været under udvikling på det tidspunkt, hvor du fik dyret leveret. Du kan ikke få ret i din klage, hvis sygdommen er opstået som følge af forkert eller overdrevet træning. Det vil afhænge af en konkret vurdering. Tjek altid, om forældredyrene er røntgenfotograferede for HD, AD og OCD, og hvilket resultat der er registreret derefter.

Allergi

Kæledyr kan have forskellige former for allergi. Det mest almindelige er foderallergi, men de kan også være allergiske over for pollen eller lopper. Allergi kan være medfødt, men det kan også være udløst af andre faktorer. Hvis allergien er medfødt, kan du sandsynligvis få ret i din klage. Det samme gælder, hvis sælgeren ikke har oplyst, at der skal tages særlige hensyn til dyret i forbindelse med fodring. Det vil dog afhænge af en konkret vurdering.

Kryptorchisme

Når en hanhund/hankat er kryptorkid, betyder det, at en eller flere testikler ikke er på plads i pungen. Sygdommen anses for at være arvelig. Derfor kan du som udgangspunkt få ret i din klage, hvis du køber et dyr, der lider af denne sygdom.

Hjertefejl

Hjertefejl hos dyr kan skyldes arvelige sygdomme, men kan også skyldes miljømæssige faktorer. Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis hjertefejlen har været til stede på det tidspunkt, hvor du fik dyret leveret.

Over/underbid

Over- og underbid er ofte nedarvede. Tit er det ikke nødvendigt at behandle hunden for over- og underbid, da det ikke leder til fysiske gener hos hunden. Svære tilfælde kan behandles med tandbehandlinger eller operationer. Du kan muligvis få ret i din klage, hvis dyret har haft over- og underbid, da du fik det leveret.

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Du skal altid klage til den, du har købt dyret af først. Sælgeren skal have afvist din klage, for at du eventuelt kan gå videre med klagen til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Afhængigt af, hvad der er galt med dit dyr, kan du muligvis gøre krav på at få betalt omkostningerne til dyrlægen, få et forholdsmæssigt afslag i prisen eller pengene tilbage. Det afhænger dog af, hvad der er galt med dyret, og om lidelsen eller sygdommen var til stede, da du fik dyret leveret, eksempelvis om der er tale om en medfødt eller arvelig sygdom.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt klager til sælgeren – helst skriftligt - hvis du opdager, at der er noget galt med dit kæledyr såsom en sygdom eller en fejl.

For at kunne gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager med din klage kræver det dog, at sælgeren er erhvervsdrivende og ikke privat.

Har du købt dit kæledyr af en privat, kan du ikke få hjælp af Mæglingsteamet for Forbrugerklager. I stedet skal du føre sag hos de civile domstole.

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Gå til Domstol.dk

Viser kæledyret sig at have en fejl, afhænger dine rettigheder af, om sælgeren er privatperson eller erhvervsdrivende. Det vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvorvidt sælgeren er erhvervsdrivende eller driver hobbyopdræt.

Har du købt dit kæledyr hos en dyrehandler eller en kennel, har du altid en 2-årig reklamationsret.

Læs mere om 'Reklamationsret'

Er du utilfreds med en dyrlægebehandling, eller mener du, at du har betalt for meget for en ydelse, skal du først og fremmest klage skriftligt til dyrlægen. Gør opmærksom på, hvad du er utilfreds med.

Sørg for at gemme dokumentation for din klage – en faktura, en kopi af din klage samt en kopi af dyrlægens svar på din klage. Ryk for svar, hvis dyrlægen afviser klagen eller ikke svarer.

Hvis du ikke kan blive enig med dyrlægen om en løsning, kan du gå videre med din klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Læs mere om 'Forbrugerklagesystemet'

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Hvis dyret dør i forbindelse med en operation, kan det være en god idé at få udført en obduktion af en uvildig dyrlæge. Vær dog opmærksom på, at prisen på en obduktion kan være høj. Det er ikke sikkert, at du kan få godtgjort denne udgift.

Hvis du ikke kan blive enig med enten sælgeren af dit kæledyr eller den dyrlæge, der har behandlet det, så kan du gå videre med din klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Læs mere om 'Forbrugerklagesystemet'

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Ny købelov

Særligt for heste

Køb af levende heste anses fra den 1. januar 2022 ikke for at være forbrugerkøb i købelovens forstand. Hvis du har købt en hest efter den 1. januar 2022, vil du ikke være dækket af de forbrugerbeskyttende regler i købeloven. Du og sælgeren kan selv aftale, om du skal have to års reklamationsret.