Aftaler og abonnementer

Tv-pakker og fælles tv-forsyning

Læs om reglerne for tv-pakke-abonnementer, herunder gebyrer, bindingsperioder og klagemuligheder. Læs også om fælles tv-forsyning og frit valg af tv-distributør.

Tv-pakker og fælles tv-forsyning
Gebyrer, bindingsperioder og andre vilkår for tv-pakker

Du vil typisk kunne opsige dit tv-pakke-abonnement efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Nogle udbydere tilbyder dog abonnementer uden binding. Vurdér, om det er vigtigt for dig, at du kan opsige aftalen inden for de første 6 måneder.

Når du bestiller din tv-pakke, kan der komme udgifter til modtageudstyr oven i prisen. I nogle tilfælde indgår leje af modtageudstyr i den samlede pris. I andre tilfælde skal du selv købe udstyret. Undersøg, om det er tilfældet, inden du skriver under på aftalen.

Bestiller du en tv-pakke på kampagnetilbud, kan prisen typisk ændre sig efter nogle måneder. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om det også er gældende for dit abonnement.

Der kan komme gebyrer og afgifter oven i den månedlige abonnementspris. 

Nogle udbydere opkræver endvidere et såkaldt betalings-/administrations-/faktureringsgebyr for at administrere dine betalinger. Størrelsen af gebyret afhænger af, om du modtager regningen som en faktura, eller om du betaler via betalingsservice.

Hvis du vil klage over dit abonnement på en tv-pakke, fx aftalevilkår eller bindingsperiode, kan Mæglingsteamet for Forbrugerklager i mange tilfælde hjælpe dig.

Hvis du vil klage over din antenneforening eller fællesantenne, kan Mæglingsteamet for Forbrugerklager normalt ikke hjælpe dig. I stedet må du gå til en advokat. I første omgang kan du kontakte en advokat hos den gratis advokatvagt.

Hvis du vil klage over programmer, programvirksomhed eller reklamer, kan du se en vejledning på Kulturministeriets hjemmeside.

Kend reglerne for fælles tv-forsyning

Mange foreninger og udlejere leverer bredbånd til beboerne. Reglerne om frit valg af tv-leverandør gælder ikke for bredbånd, men det må ikke være et krav for at modtage bredbånd, at du også modtager en tv-pakke.

Selvom det skulle fremgå af din lejekontrakt eller foreningens vedtægter, at beboerne skal være tilsluttet den fælles tv-forsyning, gælder det ikke.

Du kan opsige din aftale om fælles tv-forsyning med en måneds varsel til udgangen af en måned.

For at framelde dig fælles tv-forsyning skal du sende en skriftlig opsigelse, fx brev/mail, til din udlejer eller foreningens bestyrelse.

Foreningen/udlejer må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.

Vil foreningen/udlejeren fortsat give mulighed for fælles tv-forsyning, kan den opkræve betaling til drift og vedligeholdelse af selve anlægget hos alle beboere i ejendommen.

Det betyder, at du kan komme til at betale et mindre beløb til den fælles tv-forsyning – også selvom du ikke selv modtager tv fra det fælles anlæg.

Foreninger bestemmer selv, om alle skal betale til driften, eller om det kun er de husstande, der er tilmeldt den fælles tv-modtagelse.

Din forening eller udlejer har i mange tilfælde lov til at opkræve en løbende betaling til at dække følgende omkostninger:

  • faste omkostninger til driften af anlægget
  • omkostninger til investeringer i et nyt anlæg eller forbedringer af eksisterende anlæg
  • rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af til- og frameldinger
  • foreningens udgifter til plombering af sløjfeanlæg

Du kan bede din forening eller udlejer om at udlevere en specificeret opgørelse over de omkostninger, foreningen eller udlejer pålægger dig, hvis du framelder dig den fælles tv-forsyning. 

Hvis det ikke hjælper at klage til foreningen, udlejeren eller det firma, der administrerer aftalen, kan du gå videre med din klage:

Lejer i privat lejebolig

Du kan klage til huslejenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Lejer i almen lejebolig

Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Andelsbolig eller ejerbolig

Når du vil klage, skal du indsende de relevante oplysninger til klageinstansen. Klager til Slots- og Kulturstyrelsen skal vedlægges:

  • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
  • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning 
  • Eventuel kopi af foreningens/udlejers afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
  • En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening/udlejer)
  • Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning

FAQ

Spørgsmål og svar om tv-pakker og frit valg af tv-distributør

I vores FAQ om tv-pakker kan du finde svar på en lang række spørgsmål om reglerne for frit valg af tv-distributør i foreninger og ejendomme med fællesantenneanlæg.

Se FAQ om frit valg af tv-distributør