Aftaler og abonnementer

Tv-pakker og fælles tv-forsyning

Læs om reglerne for tv-pakke-abonnementer, herunder gebyrer, bindingsperioder og klagemuligheder. Læs også om fælles tv-forsyning og frit valg af tv-distributør.

Tv-pakker og fælles tv-forsyning
Gebyrer, bindingsperioder og andre vilkår for tv-pakker

Du vil typisk kunne opsige dit tv-pakke-abonnement efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Nogle udbydere tilbyder dog abonnementer uden binding. Vurdér, om det er vigtigt for dig, at du kan opsige aftalen inden for de første 6 måneder.

Når du bestiller din tv-pakke, kan der komme udgifter til modtageudstyr oven i prisen. I nogle tilfælde indgår leje af modtageudstyr i den samlede pris. I andre tilfælde skal du selv købe udstyret. Undersøg, om det er tilfældet, inden du skriver under på aftalen.

Bestiller du en tv-pakke på kampagnetilbud, kan prisen typisk ændre sig efter nogle måneder. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om det også er gældende for dit abonnement.

Der kan komme gebyrer og afgifter oven i den månedlige abonnementspris. 

Nogle udbydere opkræver endvidere et såkaldt betalings-/administrations-/faktureringsgebyr for at administrere dine betalinger. Størrelsen af gebyret afhænger af, om du modtager regningen som en faktura, eller om du betaler via betalingsservice.

Hvis du vil klage over dit abonnement på en tv-pakke, fx aftalevilkår eller bindingsperiode, kan Mæglingsteamet for Forbrugerklager i mange tilfælde hjælpe dig.

Hvis du vil klage over din antenneforening eller fællesantenne, kan Mæglingsteamet for Forbrugerklager normalt ikke hjælpe dig. I stedet må du gå til en advokat. I første omgang kan du kontakte en advokat hos den gratis advokatvagt.

Hvis du vil klage over programmer, programvirksomhed eller reklamer, kan du se en vejledning på Kulturministeriets hjemmeside.

Kend reglerne for fælles tv-forsyning

Mange foreninger og udlejere leverer bredbånd til beboerne. Reglerne om frit valg af tv-leverandør gælder ikke for bredbånd, men det må ikke være et krav for at modtage bredbånd, at du også modtager en tv-pakke.

Selvom det skulle fremgå af din lejekontrakt eller foreningens vedtægter, at beboerne skal være tilsluttet den fælles tv-forsyning, gælder det ikke.

Du kan opsige din aftale om fælles tv-forsyning med en måneds varsel til udgangen af en måned.

For at framelde dig fælles tv-forsyning skal du sende en skriftlig opsigelse, fx brev/mail, til din udlejer eller foreningens bestyrelse.

Foreningen/udlejer må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.

Vil foreningen/udlejeren fortsat give mulighed for fælles tv-forsyning, kan den opkræve betaling til drift og vedligeholdelse af selve anlægget hos alle beboere i ejendommen.

Det betyder, at du kan komme til at betale et mindre beløb til den fælles tv-forsyning – også selvom du ikke selv modtager tv fra det fælles anlæg.

Foreninger bestemmer selv, om alle skal betale til driften, eller om det kun er de husstande, der er tilmeldt den fælles tv-modtagelse.

Din forening eller udlejer har i mange tilfælde lov til at opkræve en løbende betaling til at dække følgende omkostninger:

 • faste omkostninger til driften af anlægget
 • omkostninger til investeringer i et nyt anlæg eller forbedringer af eksisterende anlæg
 • rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af til- og frameldinger
 • foreningens udgifter til plombering af sløjfeanlæg

Du kan bede din forening eller udlejer om at udlevere en specificeret opgørelse over de omkostninger, foreningen eller udlejer pålægger dig, hvis du framelder dig den fælles tv-forsyning. 

Hvis det ikke hjælper at klage til foreningen, udlejeren eller det firma, der administrerer aftalen, kan du gå videre med din klage:

Lejer i privat lejebolig

Du kan klage til huslejenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Lejer i almen lejebolig

Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Andelsbolig eller ejerbolig

Når du vil klage, skal du indsende de relevante oplysninger til klageinstansen. Klager til Slots- og Kulturstyrelsen skal vedlægges:

 • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
 • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning 
 • Eventuel kopi af foreningens/udlejers afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
 • En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening/udlejer)
 • Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning

Gode råd om valg af tv-pakke

Er det via kabel, parabol, antenne, bredbånd eller fibernet?

Hvis du ønsker en parabol, skal du undersøge, om du har tilladelse til at sætte den op på din bolig.

Det kan være, at du er tilsluttet et fælles antenneanlæg. En tv-pakke med mange betalingskanaler er ofte billigere gennem en fælles aftale, end hvis du selv køber direkte hos tv-leverandøren. Du kan selv vælge, om du vil være tilsluttet den fælles tv-aftale, men det er ejeren af kablerne (fx foreningen), der bestemmer, hvem der skal levere tv via kablerne. Ønsker du ikke foreningens løsning, vil det ofte betyde, at du skal vælge en tv-leverandør, der benytter en anden infrastruktur, fx parabol eller antenne

Ønsker du kun at se licensfinansierede kanaler, fx DR 1 og DR 2, kan du gøre det enten via en stue- eller tagantenne eller på nettet.

Tv-udbyderne sætter typisk kanalerne sammen i en grund-, mellem- og stor pakke. Du risikerer derfor at få kanaler med i pakken, som du måske ikke har behov for.

Nogle tilbyder også, at du kan købe ekstrakanaler oven i grundpakken.

Husk at undersøge fra hvornår, du kan opsige dit eksisterende abonnement.

Ændres prisen for eksempel efter et halvt år?

Står der noget med småt andre steder i annoncen – for eksempel om faste månedlige udgifter til fx leje af modtagerboks og gebyrer for kort?

På nettet er der flere steder, hvor du kan sammenligne priser og danne dig et overblik over, hvad tv-pakkerne fra de forskellige selskaber koster. Brug dem til et pristjek, inden du bestemmer dig for en tv-pakke.

Kig aftalevilkårene grundigt igennem, før du accepterer dem, og vær særligt opmærksom på bindingsperioder og varsler for opsigelse.

Tv-udbyderne kan tilbyde en række ekstra tjenester, som måske har betydning for dit valg af tv-pakke. Det kan fx være, at du gerne vil have mulighed for:

 • at kunne se tv i flere rum samtidigt
 • at kunne se tv on demand
 • at få fx tv, telefoni og bredbånd i én samlet pakke

Når du sammenligner priserne på tv-pakkerne, er det vigtigt, at du ser på den samlede pris og ikke blot på den månedlige abonnementspris. Der kan komme afgifter og gebyrer oven i prisen. Undersøg blandt andet:

 • om du skal betale for oprettelse af abonnementet?
 • om oprettelsesprisen er inklusive levering og installation af modtagerudstyr? 
 • om der skal betales et månedligt faktureringsgebyr, hvis du betaler via en faktura, som du modtager med posten?