Reklamer og spam

Telefonsælgere og dørsalg

Telefonsalg er som udgangspunkt forbudt, og det samme gælder dørsalg. Der er dog visse undtagelser. Eksempelvis må velgørende foreninger gerne samle penge ind til et godt formål. Robinsonlisten kan hjælpe dig med at undgå telefonsælgere.

Telefonsælgere og dørsalg

Der er nogle få undtagelser, hvor sælgeren godt må kontakte dig over telefonen for at sælge noget. Det drejer sig om salg af:

 • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter.
 • Bøger.
 • Forsikringer.
 • Abonnement på redningstjenester og sygetransport.

Opkald fra analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger og velgørenhedsorganisationer:

Forbuddet mod telefonsalg gælder kun for erhvervsmæssig aktivitet.

Det betyder, at det er lovligt for analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger, velgørenhedsorganisationer m.fl. at ringe til dig, uden at du har givet samtykke til det. Det gælder også, selvom du er på Robinsonlisten.

Hvis opkaldet sker som led i erhvervsvirksomhed, eksempelvis med det formål at sælge et produkt, vil det dog være ulovligt at ringe til dig uden samtykke.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, må CPR-registret ikke udlevere dit navn og adresse. Det betyder, at en du ikke kan fremgå af Robinsonlisten, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.

Har du købt noget over telefonen, eksempelvis tegnet et avisabonnement, har du krav på efterfølgende at få oplysninger om aftalen tilsendt på et varigt medium såsom en mail. Du skal desuden være opmærksom på, at du har 14 dages fortrydelsesret.

Køber du noget af en telefonsælger, som har kontaktet dig uden dit samtykke, er du ikke bundet, hvis du gerne vil ud af aftalen. Vent ikke for længe med at klage over købet. Går der for lang tid, kan aftalen blive bindende.

Har du betalt for produktet, kan du derfor kontakte virksomheden og gøre krav på at få dine penge igen. Husk på, at produktet i så fald også skal tilbageleveres til virksomheden.

Er det kun et par enkelte virksomheder, du ikke ønsker opkald fra, kan du kontakte dem og meddele, at du ikke ønsker flere opkald i fremtiden. Det er en god idé at gøre det skriftligt, eksempelvis via mail. Så har du dokumentation for, at du har kontaktet dem.

Virksomheden er forpligtet til at respektere dit valg, uanset om du meddeler det skriftligt eller mundtligt. Virksomheden må ikke tage betaling for at notere, at du ikke vil have flere henvendelser.

Afmeldingen skal gælde straks, uanset om du står på Robinsonlisten eller ej. Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du alligevel får breve eller opkald fra virksomheden.

Hvis du vil klage til Forbrugerombudsmanden, kan det være nødvendigt, at du også sender en mail eller et brev til virksomheden, så du kan dokumentere, at du har frabedt dig reklamebreve og opkald.

Gå til Forbrugerombudsmanden

 • Hvis du bliver ringet op af en virksomhed, som ikke må ringe til dig uden dit samtykke, kan du bede virksomheden sende dig dokumentation på, at du havde givet samtykke til opkaldet.
 • Du kan enten bede om at få dokumentationen under samtalen, eller du kan efterfølgende sende en mail til virksomhedens kundeservice og bede om at få dokumentationen for samtykket. Du kan samtidig bede virksomheden om ikke at ringe til dig igen.
 • Hvis det viser sig, at du skulle have givet samtykke til opkaldet ved at deltage i en konkurrence, har du oftest givet samtykke til, at mange virksomheder må ringe dig op og evt. også må sende dig mails og sms-beskeder. For at undgå flere henvendelser pga. din deltagelse i konkurrencen, skal du derfor kontakte udbyderen af konkurrencen. Udbyderens kontaktoplysninger vil typisk stå i dokumentationen for samtykket. Ellers kan du bede virksomheden om at oplyse, hvem udbyderen er.
 • Du skal herefter skrive til udbyderen af konkurrencen og oplyse dem om, at du ønsker at trække alle dine samtykker tilbage, som du har givet ved at deltage i konkurrencen. Udbyderen af konkurrencen har herefter pligt til at orientere alle, som de har solgt dit samtykke til, om, at du har trukket samtykket tilbage.
 • Hvis du er uenig i, at du har givet samtykke ved at deltage i konkurrencen, skal du også oplyse det til konkurrenceudbyderen. Konkurrenceudbyderen skal herefter rette de forkerte oplysninger og oplyse alle, som de har solgt dit ”samtykke” til, om, at ”samtykket” ikke er gyldigt og derfor ikke kan anvendes.
 • Husk, at hvis du har givet samtykke til, at en virksomhed må kontakte dig, kan du ikke tilbagekalde samtykket ved at registrere dig på Robinsonlisten. Det skyldes, at et samtykke altid går ”forud”.
 • Et samtykke gælder som udgangspunkt, indtil du trækker det tilbage. Dog er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke kan bortfalde pga. passivitet, hvis det ikke har været brugt  i en periode. For samtykker givet i en konkurrence, vil samtykket efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bortfalde efter 1 år, hvis det ikke har været anvendt.
 • Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du mener, at du er blevet ringet op uden dit samtykke, eller efter du har trukket dit samtykke tilbage.

Køber du noget af en dørsælger, er aftalen ugyldig. Hvis du har betalt, kan du gøre krav på at få dine penge igen. Du skal dog ikke vente for længe med at klage over købet. Går der for lang tid, kan aftalen blive bindende.

Har du selv bedt en sælger om at komme hjem til dig for eksempelvis at reparere din vaskemaskine, er aftalen gyldig.

Hvis sælgeren i stedet for at reparere din vaskemaskine, sælger dig en ny, er aftalen ligeledes gyldig. Du vil dog have 14 dages fortrydelsesret. Sælgeren skal tydeligt oplyse dig om fortrydelsesretten.

Forsøger sælgeren at få dig til at købe en vare eller en ydelse, som ikke har noget med vaskemaskinen at gøre, eksempelvis en ny støvsuger, er aftalen ugyldig, og du kan opsige den.

Du har flere muligheder, hvis sælgeren ikke vil imødekomme dit krav om at ophæve aftalen og give dig pengene tilbage:

 • Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis det drejer sig om en dansk sælger.
 • Du kan klage til Forbruger Europa, hvis sælgeren hører hjemme i et andet EU-land end Danmark.

Kontakt Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Kontakt Forbruger Europa

Robinsonlisten er et register, som virksomheder skal tjekke, før de udsender reklamer med navn og adresse eller ringer forbrugere op.

Hvis du vil frabede dig reklamer uden navn i postkassen, så skal du melde dig til 'Reklamer Nej tak'.

Læs også 'Reklamer - Nej Tak'

 • Du kan tilmelde dig Robinsonlisten på borger.dk eller ved at kontakte CPR-registret i din kommune.
 • Hvis du og din familie slet ikke ønsker opkald fra telefonsælgere, skal alle voksne i husstanden tilmeldes listen. 
 • Det koster ikke noget at være tilmeldt Robinsonlisten. 
 • Listen bliver opdateret en gang i kvartalet. Det betyder, at der i praksis kan gå et stykke tid, fra du tilmelder dig, til henvendelserne ophører.

Tilmeld dig Robinsonlisten på borger.dk 

Læs mere om Robinsonlisten på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Får du mange henvendelser fra telefonsælgere på trods af, at du har været tilmeldt Robinsonlisten mindst tre måneder? Det kan muligvis skyldes, at du har deltaget i en konkurrence på nettet, hvor du uden at være opmærksom på det samtidig har givet samtykke til, at virksomheden må kontakte dig og eventuelt sælge dine kontaktoplysninger.

Dit samtykke er ikke gyldigt, hvis du ikke har været klar over, at du har afgivet det. Alligevel kan det være besværligt at få stoppet alle salgsopkaldene, fordi dine oplysninger kan være solgt videre til flere virksomheder.

Læs mere om Robinsonlisten på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Det er kun virksomheder, der kontakter dig for at sælge eller markedsføre produkter eller ydelser, der skal tjekke Robinsonlisten.

Du kan altså stadig modtage opkald og breve med dit navn og adresse fra:

 • Analyseinstitutter.
 • Velgørende foreninger.
 • Politiske partier. 

Det er som udgangspunkt lovligt for netbutikker at lægge reklameflyers i pakker med bestilte varer, medmindre:

 • Du er tilmeldt Robinsonlisten.
 • Du direkte over for netbutikken har frabedt dig reklamer.

Du kan klage til Forbrugerombudsmanden

 • - over ulovligt telefonsalg
 • - hvis du modtager reklamer med dit navn og adresse på, selvom du er tilmeldt Robinsonlisten.
Gå til forbrugerombudsmanden.dk

Relevant lovgivning

 • - Markedsføringslovens § 10, stk. 4 (Robinsonlisten)
 • - Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret ved fjernsalg)
 • - Forbrugeraftalelovens §§ 4-6 (forbud mod uanmodet henvendelse mv.)